Bergen Energi valittiin valtionhallinnon sähköenergian ja siihen liittyvien palvelujen toimittajaksi

Bergen Energi on saanut merkittävän valtionhallinnon asiakkuuden. Bergen Energi voitti Hanselin järjestämän valtionhallinnon sähköenergian hankintaa koskevan kilpailutuksen yhdessä Vantaan Energian kanssa. Nelivuotinen puitesopimus allekirjoitettiin 29. syyskuuta 2010 ja astuu voimaan 1.10.2010. Se kattaa kaikki valtionhallinnon alaisten 12 ministeriön virastot, laitokset valtion liikelaitokset sekä muut hankintayksiköt. Suomen valtion vuotuinen sähkönhankintavolyymi on reilut 1,5 TWh. 

Sopimuksen mukaisesti Bergen Energi hoitaa valtionhallinnonenergiasalkun johdannaiskaupan toteutuksen ja Vantaan Energia toimii sähkön toimittajana. Yhtiöt ovat tehneet yhteistyötä vuoden 2009 lopulta saakka. 

”Tarjouskilpailun voitto todentaa Bergen Energin ja Vantaan Energian yhteistyön saumattomuuden. Se myös osoittaa valtionhallinnon ymmärtävän, kuinka energianhankinnan kansainvälinen osaaminen yhdistettynä paikalliseen asiakaspalveluun mahdollistaa merkittävät kustannussäästöt”, sanoo Mika Asikainen, joka vastaa Bergen Energin Suomen-liiketoiminnasta. 

Tarjouskilpailussa mukana oli merkittäviä energiasalkunhoitajia ja sähköyhtiöitä, jotka osallistuivat kilpailutukseen joko ryhmittyminä tai erikseen. Hanselin valintaperusteina olivat toimittajan soveltuvuus ja kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous. 

”Valtionhallinnon kannalta kilpailutuksen lopputulos on erinomainen, ja ratkaisu palvelee hyvin valtionhallinnon asiakkaiden tarpeita. Uskomme käytännön yhteistyön Bergen Energin ja Vantaan Energian kanssa sujuvan erinomaisesti. Erittäin tärkeää ratkaisussa on läpinäkyvyyden säilyttämien sähkönhankinnassa sekä asiakkaille tarjottavien palveluiden kattavuus”, kertoo Nina Elomaa Hanselista. 

Vantaan Energian asiakaspohja laajenee merkittävästi valtionhallinnon organisaatioissa. 

Jussi Pitkänen Vantaan Energiasta sanoo: ”Olemme iloisia, että julkisen sektorin toimijat arvostavat yhteistyötämme Bergen Energin kanssa ja näkevät kansainvälisen osaamisen tärkeyden energianhankinnassa.” 

Toimitettaviin palveluihin sisältyvät sähkön fyysinen toimitus, riskipolitiikan luominen ja sen päivittäminen, sähköjohdannaiskaupan toteuttaminen riskipolitiikan mukaisesti sekä kattavat laskutus- ja raportointipalvelut. 

Tarjouskilpailun järjesti valtion yhteishankintayksikkö Hansel. Kilpailutus kattaa sähköenergian toimituksen ja siihen liittyvät palvelut vuosille 2011–2014. Sopimusta voivat käyttää kaikki valtionhallinnon organisaatiot. Tiedote Hanselin kesäkuussa tekemästä toimittajapäätöksestä löytyy osoitteesta http://www.hansel.fi/fi/ajankohtaista/tiedotteet/hankintapaatossahkoenergiasta

 

Lisätietoja:

Mika Asikainen, myyntipäällikkö, Suomi
Puh. 040 455 7005
mika.asikainen@bergen-energi.com 
http://www.bergen-energi.com

Nina Elomaa, yksikön päällikkö
Puh. 040 523 6395
nina.elomaa@hansel.fi 
http://www.hansel.fi

Jussi Pitkänen, myyntiryhmän päällikkö
Puh. 050 599 8497
jussi.pitkanen@vantaanenergia.fi 
http://www.vantaanenergia.fi

 

Bergen Energi:

Bergen Energi perustettiin vuonna 1991 yksityisenä ja riippumattomana energiameklariyhtiönä, joka tänä päivänä toimii aktiivisesti useimmilla Euroopan sähkö-ja energiamarkkinoilla. Palvelemme asiakkaitamme suoraan 19 maassa ja yhteistyökumppaneidemme kautta tuotamme palveluja jo lähes sadassa maassa kaikilla eri mantereilla. 

Bergen Energi on puolueeton ja toimii ainoastaan energian välittäjänä: emme hanki tai myy sähköä omiin nimiimme. Olemme suurin loppukäyttäjiä palveleva energiameklari, joka toimii pörssissä selvitysasiakkaiden meklarina. Koska emme ole sidottuja omaan emmekä kenenkään muiden tuotantoon, on tavoitteemme sama kuin asiakkaillamme, eli saavuttaa mahdollisimman alhainen hintataso.


Hansel:

Hansel Oy on valtion yhteishankintayksikkö ja 55 henkilön asiantuntijaorganisaatio, joka kilpailuttaa ja ylläpitää palveluita ja tuotteita koskevia puitejärjestelyjä valtion hankintayksiköille.

Yhtiö edistää vastuullisen toiminnan kautta laadukkaiden hankintojen tekemistä ja toimittajien tasapuolista kohtelua hankintojen tarjouskilpailuissa. Yhtiön hallinnoimilla sopimuksilla tehtiin vuonna 2009 hankintoja 534 miljoonalla eurolla, ja toiminta on vahvassa kasvussa.

Vantaan Energia:

Vantaan Energia Oy on yksi Suomen suurimmista kaupunkienergiayhtiöistä. Yhtiön omistavat Vantaan (60 %) ja Helsingin (40 %) kaupungit. 

Vantaan Energia tuottaa ja myy sähköä ja kaukolämpöä. Lisäksi se tarjoaa maakaasua teollisuuden tarpeisiin. Yhtiö vastaa kaukolämpöverkostojen rakentamisesta ja huollosta Vantaalla.

 

Yrityksestä

Cocomms on Suomen johtava itsenäinen viestinnän konsultointitoimisto, joka tukee asiakkaitaan erilaisten muutos- ja kriisitilanteiden johtamisessa. Kasvatamme asiakkaidemme omistaja-arvoa sekä autamme heitä rakentamaan tavoiteltua mainetta, työnantajakuvaa ja brändiä. Valtaosa asiakkaistamme on Suomessa toimivia kansainvälisiä yrityksiä ja organisaatioita teknologian, talouden sekä terveydenhuollon aloilla.