BlackRockin tutkimus: epävarmuus elvytyksen jatkumisesta laskee vakuuttajien tulovirtoja ja ajaa riskipitoisiin sijoituksiin

73 prosenttia vakuuttajista sanoo, että suurin alaa muuttava tekijä on alhainen tuottotaso. Pohjoismaisten vastaajien mielestä tärkein muutostekijä on sääntelyn tuomat rajoitukset.

‒ 80 prosenttia sanoo muutosten olevan tarpeen riittävän tuoton takaamiseksi seuraavan kolmen vuoden aikana.

‒ 52 prosenttia suunnittelee hajauttamista uusiin korkosijoituksiin, kolmannes riskisijoitusten lisäämistä ja viidennes sijoituksia epälikvideihin omaisuuslajeihin.

Yhdysvaltain keskuspankin ja muiden keskuspankkien aikeet vähentää ostojaan aiheuttavat epävarmuutta, joka rajoittaa vakuutusyhtiöiden kykyä tehdä tuottoa. Näin vakuutusyhtiöillä on paineita hajauttaa sijoituksiaan korkean riskin omaisuuslajeihin.

Tulokset ilmenevät BlackRockin yhdessä The Economist Intelligence Unitin tekemästä tutkimuksesta, jossa tarkastellaan yli 200 vakuuttajan sijoitusstrategioita. Global Insurance: Investment strategy at an Inflection Point? -raportti kertoo vakuutusyhtiöiden sijoitusnäkemysten muutoksista vastauksena keskuspankkien politiikkaan.

Tutkimukseen vastanneista 73 prosenttia piti sijoitusten alhaisia tuottoja alaan vahvimmin vaikuttavana muutostekijänä. Neljä viidestä myönsi, että heidän oman liiketoimintansa on muututtava riittävien tuottojen tekemiseksi seuraavan kolmen vuoden aikana.

Pohjoismaisten vastaajien mielestä kuitenkin selvästi tärkein muutostekijä on kuitenkin sääntelyn luomat rajoitukset, jotka yli 90 prosenttia vastaajista mainitsi. Täällä alhaista tuottoa piti yhtenä tärkeimmistä muutostekijöistä alle 60 prosenttia vastaajista.

Yli 95 prosenttia pohjoismaisista vastaajista ‒ enemmän kuin muilla Euroopan markkinoilla ‒ oli myös sitä mieltä, että sääntely vaikuttaa sijoittajien sijoitusstrategioihin.

Kun elvytys loppuu tai vähenee, vakuuttajat odottavat korkojen nousevan. Mielipiteet tämän tapahtumisen ajankohdasta vaihtelevat suuresti. Yli puolet (52 prosenttia) uskoo elvytyksen loppuvan 1‒2 vuoden aikana, 35 prosenttia uskoo sen jatkuvan vielä yli kaksi vuotta. Vastaajista 13 prosenttia on sitä mieltä, että elvytys loppuu vuoden sisällä.

Ennen kuin Yhdysvaltain keskuspankki antoi mitään merkkejä elvytyksen vähentämisestä vakuutusyhtiöt sanoivat, että sijoitusten lisääminen riskiä sisältäviin, korkeiden tuottojen korkotuotteisiin kuten pankkilainoihin ja alhaisen luokituksen luottoihin oli erittäin todennäköistä (73 prosenttia). 68 prosenttia aikoi myös lisätä sijoituksia epälikvideihin strategioihin.

Kun elvytyksen vähennysaikeet tulivat julkisuuteen, vakuuttajat muuttivat sijoitusnäkemystään ja riskinottohaluaan. Yhdysvaltain keskuspankin mukaan joukkolainojen osto-ohjelmaa aletaan leikata kesäkuun lopusta. Ilmoituksen jälkeen vain 52 prosenttia vastaajista kertoi tutkivansa sijoitusmahdollisuuksia uusiin korkotuotteisiin, vain 33 prosenttia oli halukkaita lisäämään riskiä salkussaan ja vain 17 prosenttia etsi epälikvidejä sijoituskohteita.

Raportti osoittaa, että markkinoiden epävarmuudesta ja sääntelyn lisäämisen aiheuttaman huolesta huolimatta monet vakuuttajat näkevät tilaisuuksia markkinoilla ja luottavat kasvumahdollisuuksiinsa.

Vakuutusyhtiöt käyttävät pörssilistattuja rahastoja (ETF) sijoittaakseen omaisuusluokkiin, joihin voi olla hankala sijoittaa suoraan. ETF:ien ansiosta sijoittajan ei kuitenkaan tarvitse tinkiä likviditeetistään. 83 prosenttia vastaajista on samaa tai vahvasti samaa mieltä siitä, että yhä useammat vakuuttajat käyttävät ETF:iä seuraavan kolmen vuoden aikana. 70 prosenttia on samaa mieltä siitä, että nämä tuotteet sopivat pitkän aikavälin strategiseksi sijoitukseksi sekä ydin- että satelliittisijoitusten salkussa.

Euroopan vertailussa pohjoismaiset vastaajat olivat vähiten innostuneita ETF:istä. He olivat vähiten samaa mieltä väitteistä ”vakuuttajat lisäävät todennäköisesti ETF:ien käyttöä seuraavan 3 vuoden aikana” ja ”ETF:t sopivat pitkän aikavälin sijoitukseksi sekä ydin- että satelliittisijoituksiin”. Pohjoismaiset vastaajat tarvitsivat kuitenkin mielestään vähiten lisätietoa ETF:ien käytöstä.

Useimpien vastaajien mielestä paras kasvupotentiaali löytyy kotimarkkinoilta. Kasvun tärkeimpinä katalysaattoreina pidettiin orgaanista kasvua (75 prosenttia) ja tuoteinnovaatioita (63 prosenttia).

David Lomas, BlackRockin globaalin vakuutusliiketoiminnan vetäjä:

“Elvytystä vai ei? Tähän kysymykseen vakuutusyhtiöt tarvitsevat selvän vastauksen Yhdysvaltain keskuspankilta, sillä sen vaikutukset sijoitussalkkuihin ja -tuottoihin ja liiketoimintaan ovat niin merkittäviä.”

“Markkinoiden pääteemat pysyvät samoina: vähentynyt likviditeetti, rajoitettu tarjonta, epäsystemaattinen luottoriski ja ennennäkemättömän elvytyksen purkaminen. Tutkimuksen mukaan vakuuttajilla on tulevina kuukausina edessään uskomattomia haasteita, jotka vaativat sijoituskohteiden valinnassa suurta ketteryyttä.”

“Lähtivätpä keskuspankit mihin suuntaan tahansa, vakuuttajat aikovat lisätä sijoituksia epälikvideihin omaisuuslajeihin, kuten infrastruktuuri- ja kiinteistöluottoihin, täyttääkseen pitkän aikavälin sitoumuksensa. Näemme myös ETF:ien vetovoiman kasvavan, sillä niiden kautta saa sijoitettua kustannustehokkaasti ja ne sopivat sekä pitkän aikavälin strategisiksi sijoituksiksi että väliaikaisratkaisuiksi ydin- ja satelliittisijoituksille.”

”Riskien hallinta on selvästi erottuva alue, jota vakuuttajat vahvistavat selvitäkseen markkinoiden volatiliteetista ja tuotevalikoiman monipuolistumisesta. Tämä riskeihin keskittyminen lisää vakuuttajien uskoa kykyynsä kasvattaa liiketoimintaansa orgaanisesti ja hyödyntää uusia tuotteita innovatiivisesti.”

Raportti löytyy kokonaisuudessaan osoitteesta www.blackrock.com/intlfig tai tämän tiedotteen lopusta linkin päästä.

Lisätietoja:
Anna-Mari Tiilikainen, viestintätoimisto Cocomms
Puh. 050 558 0888
anna-mari.tiilikainen(at)cocomms.com

Stephen White, EMEA Media Relations, BlackRock
44 (0) 20 7743 1299
stephen.white@blackrock.com

Tom Willetts, FTI Consulting
44 (0) 20 7269 7175
tom.willetts@fticonsulting.com

Global Insurance: Investment strategy at an Inflection Point -tutkimus
The Economist Intelligence Unit tutki BlackRockin toimeksiannosta 206 vakuutusyhtiötä ympäri maailmaa huhti‒toukokuussa 2013. Yhtiöistä 102:ssa oli yli 25 miljardin dollarin varat, 20:ssä 11‒25 miljardia dollaria, 22:ssa 6‒10 miljardia dollaria, 24:ssä 2‒5 miljardia dollaria, 11:ssä 500 miljoonaa ‒ 1 miljardi dollaria ja 27:ssä 100‒500 miljoonaa dollaria. Henkivakuutusyhtiöitä vastaajista oli 53, vahinkovakuuttajia 61 ja yhdistelmäyhtiöitä 75. 17 vastaajaa oli jälleenvakuuttajia. Vastaajista 103 oli Euroopasta, Afrikasta tai Lähi-idästä, 63 Pohjois-Amerikasta ja 40 Aasian-Tyynenvaltameren alueelta. Heinäkuussa 2013 tehtiin 100 vastaajan lisätutkimus. Lisäksi haastateltiin 17 asiantuntijaa vakuutusyhtiöistä, valvontaviranomaisista ja toimialajärjestöistä.

BlackRock Financial Institutions Group
BlackRock on poikkeuksellisen hyvässä asemassa ymmärtääkseen vakuutusyhtiöiden varojen hallintaa. Yhtiön Financial Institutions Group hallinnoi 206 miljardia dollaria 151 vakuuttajan puolesta 20 maassa (tilanne kesäkuun 2013 lopussa). Näiden varainhallintasuhteiden lisäksi BlackRock tarjoaa myös riskinhallintapalveluja 56 vakuuttajalle BlackRock Solutions -yksikön kautta.

BlackRock
BlackRock on maailman johtavia sijoitusten ja riskien hallinnan sekä neuvontapalveluiden tarjoajia institutionaalisille ja yksityissijoittajille. BlackRockin hallinnoimat varat olivat 4 096 miljardia dollaria 30.9.2013. BlackRock auttaa asiakkaitaan saavuttamaan tavoitteensa ja selviämään haasteista tuotevalikoimansa avulla, johon kuuluu erillisiä tilejä, sijoitusrahastoja, pörssinoteerattuja iShares®-rahastoja ja muita yhteissijoitustuotteita. BlackRock tarjoaa myös riskien hallintaa, neuvontaa ja yritysinvestointijärjestelmäpalveluja laajalle institutionaalisten sijoittajien ryhmälle BlackRock Solutions® -brändillä. BlackRockin pääkonttori on New York Cityssä, ja sillä oli noin 11 200 työntekijää 30 maassa (30.9.2013). Yhtiö on vahvasti läsnä kaikille tärkeimmillä markkinoilla Pohjois- ja Etelä-Amerikka, Eurooppa, Aasia, Australia, Lähi-itä ja Afrikka mukaan lukien. Lisätietoja www.blackrock.com.

This material is for distribution to Professional Clients only (as defined by the FCA Rules) and should not be relied upon by any other persons.

Issued by BlackRock Investment Management (UK) Limited, authorised and regulated by the Financial Conduct Authority. Registered office: 12 Throgmorton Avenue, London, EC2N 2DL. Tel: 020 7743 3000. Registered in England No. 2020394. For your protection telephone calls are usually recorded. BlackRock is a trading name of BlackRock Investment Management (UK) Limited.

Past performance is not a guide to future performance. The value of investments and the income from them can fall as well as rise and is not guaranteed. You may not get back the amount originally invested. Changes in the rates of exchange between currencies may cause the value of investments to diminish or increase. Fluctuation may be particularly marked in the case of a higher volatility fund and the value of an investment may fall suddenly and substantially. Levels and basis of taxation may change from time to time.

Any research in this document has been procured and may have been acted on by BlackRock for its own purpose. The results of such research are being made available only incidentally. The views expressed do not constitute investment or any other advice and are subject to change. They do not necessarily reflect the views of any company in the BlackRock Group or any part thereof and no assurances are made as to their accuracy.

This document is for information purposes only and does not constitute an offer or invitation to anyone to invest in any BlackRock funds and has not been prepared in connection with any such offer.

© 2013 BlackRock, Inc. All Rights reserved. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS, iSHARES, SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY, INVESTING FOR A NEW WORLD, and BUILT FOR THESE TIMES are registered and unregistered trademarks of BlackRock, Inc. or its subsidiaries in the United States and elsewhere. All other trademarks are those of their respective owners.

Lisätietoja:

Anna-Mari Tiilikainen, viestintätoimisto Cocomms
Puh. 050 558 0888
anna-mari.tiilikainen(at)cocomms.com

Stephen White, EMEA Media Relations, BlackRock
44 (0) 20 7743 1299
stephen.white@blackrock.com

Tom Willetts, FTI Consulting
44 (0) 20 7269 7175
tom.willetts@fticonsulting.com

BlackRock

BlackRock on maailman johtavia sijoitusten ja riskien hallinnan sekä neuvontapalveluiden tarjoajia institutionaalisille ja yksityissijoittajille. BlackRockin hallinnoimat varat olivat 4 096 miljardia dollaria 30.9.2013. BlackRock auttaa asiakkaitaan saavuttamaan tavoitteensa ja selviämään haasteista tuotevalikoimansa avulla, johon kuuluu erillisiä tilejä, sijoitusrahastoja, pörssinoteerattuja iShares®-rahastoja ja muita yhteissijoitustuotteita. BlackRock tarjoaa myös riskien hallintaa, neuvontaa ja yritysinvestointijärjestelmäpalveluja laajalle institutionaalisten sijoittajien ryhmälle BlackRock Solutions® -brändillä. BlackRockin pääkonttori on New York Cityssä, ja sillä oli noin 11 200 työntekijää 30 maassa (30.9.2013). Yhtiö on vahvasti läsnä kaikille tärkeimmillä markkinoilla Pohjois- ja Etelä-Amerikka, Eurooppa, Aasia, Australia, Lähi-itä ja Afrikka mukaan lukien. Lisätietoja www.blackrock.com.

Yrityksestä

Cocomms on Suomen johtava itsenäinen viestinnän konsultointitoimisto, joka tukee asiakkaitaan erilaisten muutos- ja kriisitilanteiden johtamisessa. Kasvatamme asiakkaidemme omistaja-arvoa sekä autamme heitä rakentamaan tavoiteltua mainetta, työnantajakuvaa ja brändiä. Valtaosa asiakkaistamme on Suomessa toimivia kansainvälisiä yrityksiä ja organisaatioita teknologian, talouden sekä terveydenhuollon aloilla.

Liitteet & linkit