EQT keräsi 1,2 miljardin euron infrastruktuurirahaston

- Uusi infrastruktuurirahasto ylitti tavoitteensa: pääomaa kerättiin 1,2 miljardia euroa
- Rahaston tekemien sijoitusten koko vaihtelee 100 miljoonan ja yhden miljardin euron välillä
- Rahaston sijoituskapasiteetti on yli 5 miljardia euroa
- Rahasto sijoittaa pääasiassa Pohjois- ja Itä-Eurooppaan, mutta voi tehdä sijoituksia myös maailmanlaajuisesti

EQT Infrastructure Limited on perustanut infrastruktuurirahaston, jonka pääoma on juuri päättyneen varainhankinnan jälkeen 1,2 miljardia euroa. Rahaston tavoitekoko oli 1,0 miljardia euroa, mutta sijoittajien kiinnostus rahastoa kohtaan ylitti odotukset.
Rahaston neuvonantajana toimii Lennart Blecherin johtama EQT Partnersin tiimi, jolla on yhteensä yli 50 vuoden kokemus sijoittamisesta infrastruktuurihankkeisiin. Rahastoon ovat sijoittaneet arvostetut kansainväliset institutionaaliset sijoittajat kuten Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma, AP4, Skandia ja Pantheon Ventures.

EQT Infrastructure -rahasto
EQT Infrastructure -rahasto on uusin tulokas EQT:n eri sijoitusstrategioin toimivin rahastojen valikoimaan. Rahasto sijoittaa pääasiassa olemassa oleviin infrastruktuurikohteisiin Pohjois- ja Itä-Euroopassa, mutta se voi tehdä sijoituksia myös maailmanlaajuisesti.

Potentiaalisia sijoituskohteita ovat markkinaehtoinen perusinfrastruktuuri, luvanvarainen infrastruktuuri sekä infrastruktuuriliitännäiset palvelut. Rahasto tulee sijoittamaan sekä suuriin että keskisuuriin ensisijaisesti jo olemassa oleviin infrastruktuurikohteisiin, jotka tuottavat tasaista kassavirtaa. Sijoitusten koko vaihtelee 100 miljoonan ja yhden miljardin euron välillä.

EQT uskoo potentiaalisten infrastruktuurihankkeiden määrän lisääntyvän. EQT voi hyödyntää näissä kohteissa 15 vuoden kokemustaan yritysten toimintojen kehittäjänä sekä kattavaa maailmanlaajuista teollisten neuvonantajien verkostoaan. Muiden EQT:n rahastojen tavoin myös EQT Infrastructure -rahasto keskittyy portfolioyhtiöidensä kehittämiseen, niiden tehokkuuden parantamiseen, kasvuun ja kannattavuuteen.

Suomessa on tarvetta sekä uudelle infrastruktuurille että olemassa olevan infrastruktuurin kunnostamiselle, tehostamiselle ja ajanmukaistamiselle. EQT uskoo, että yksityisten tahojen tarjoama pääoma edistää hankkeiden tehokasta läpivientiä.

EQT Partnersin Suomen ja Baltian infrastruktuurihankkeista vastaava johtaja Juhani Bonsdorff kertoo: “EQT:n rahastot tunnetaan aktiivisesta omistajuudesta ja selkeästi määritellystä corporate governance -menettelytavasta. Myös EQT Infrastructure -rahaston neuvonantajat keskittyvät portfolioyhtiöiden operatiiviseen kehittämiseen. Uskomme, että EQT Infrastructure -rahastolla tulee olemaan merkittävä rooli myös Suomen infrastruktuurihankkeiden kehittämisessä.”

EQT Partnersin managing partner Conni Jonsson sanoo: “Olemme erittäin tyytyväisiä sekä nykyisten että uusien sijoittajien EQT Infrastructure -rahastoa kohtaan osoittamasta kiinnostuksesta. Maailmanlaajuisen teollisen neuvonantajaverkostomme, asiantuntijoidemme laajan infrastruktuurikokemuksen ja paikallisten kontaktiemme ansiosta infrastruktuurirahastomme on hyvissä asemissa mielenkiintoisten infrastruktuurihankkeiden identifioimiseksi ja kehittämiseksi.”

Markkinoilla tarvetta infrastruktuurihankkeille
Maailman kasvava väkimäärä ja alueellisen taloudellisen kilpailukyvyn entistä suurempi painoarvo ovat lisänneet uusien ja korvaavien infrastruktuurisijoituksien kysyntää sekä tarvetta nykyisen infrastruktuurin tehokkaampaan hyödyntämiseen.

EQT uskoo, että Pohjois- ja Itä-Euroopassa on merkittäviä sijoitusmahdollisuuksia infrastruktuurihankkeisiin. Infrastruktuurisijoittamisen selkeä yhteiskunnallinen ja taloudellinen merkitys sekä ali-investoinneista johtuva rasite tuleville sukupolville ovat saaneet hallitukset etsimään yksityisiä sijoittajia vaihtoehtona sille, että infrastruktuuriin liittyvä rakentaminen ja toiminta rahoitettaisiin vain julkisin varoin. Pelkästään Pohjoismaissa tarvitaan vuosittain 25 miljardia euroa sijoitettavaksi infrastruktuuriin vuoteen 2030 asti.

Tavoiteltavat sijoituskohteet
EQT Infrastructure -rahasto voi sijoittaa muun muassa säänneltyihin tai markkinaehtoisiin perusinfrastruktuurikohteisiin (kaasuverkot, voimalaitokset, energian jakelu- ja siirtoverkot sekä telekommunikaatioinfrastruktuuri) sekä luvanvaraisiin infrastruktuurikohteisiin (lentokentät, maksulliset tiet, rautatiet, satamat, jätteenkäsittely, jäteveden puhdistus- ja vedenkäsittelylaitokset).

Tiimi
EQT Infrastructure -rahaston neuvonantajana toimii 16 sijoitusalan ammattilaista Helsingissä, Tukholmassa, Münchenissa, Zürichissa ja New Yorkissa. Tiimillä on kokemusta yhteensä 135 infrastruktuurisijoituksesta, joiden yhteenlaskettu arvo on yli 65 miljardia euroa.

Tiedote perustuu alkuperäiseen englanninkieliseen lehdistötiedotteeseen, joka löytyy osoitteesta www.eqt.se.

Yrityksestä

Cocomms on Suomen johtava itsenäinen viestinnän konsultointitoimisto, joka tukee asiakkaitaan erilaisten muutos- ja kriisitilanteiden johtamisessa. Kasvatamme asiakkaidemme omistaja-arvoa sekä autamme heitä rakentamaan tavoiteltua mainetta, työnantajakuvaa ja brändiä. Valtaosa asiakkaistamme on Suomessa toimivia kansainvälisiä yrityksiä ja organisaatioita teknologian, talouden sekä terveydenhuollon aloilla.

Tilaa

Liitteet & linkit