EQT:n Infrastruktuurirahasto ostaa Tanskan kuntasektorilta maan johtavan ongelmajätteiden käsittelyyn erikoistuneen yhtiön Kommunekemin

• EQT:n Infrastruktuurirahasto ostaa Kommunekemi A/S:n Tanskan kuntaliitolta sekä Kööpenhaminan ja Frederiksbergin kunnilta 260 miljoonalla Tanskan kruunulla • EQT näkee Kommunekemissä mahdollisuuden jatkuvaan vahvaan kasvuun ja kehittämiseen • EQT aikoo kehittää Kommunekemiä vastuullisena yrityksenä, joka suojelee ympäristöä käsittelemällä ongelmajätteitä turvallisesti sekä tuottamalla kestävää energiaa • Kommunekemi on EQT:n Infrastruktuurirahaston toinen sijoitus yhdysvaltalaisen voimalaitosinvestoinnin jälkeen. Rahasto sijoittaa nyt ensimmäistä kertaa Pohjoismaihin

EQT:n Infrastruktuurirahasto (EQT Infrastructure) on allekirjoittanut sopimuksen Kommunekemi A/S:n ostamisesta Tanskan kuntaliitolta (Local Government Denmark ”LGDK”) sekä Kööpenhaminan ja Frederiksbergin kunnilta. LGDK:n puheenjohtaja Erik Fabrin sanoo: “Perusteellisen prosessin tuloksena päätimme, että EQT:n Infrastruktuurirahasto on paras mahdollinen omistaja kehittämään Kommunekemin jo nyt huipputasoista laitosta edelleen sekä kasvattamaan yhtiötä kansainvälisesti.” Kommunekemi on Tanskan johtava ongelmajätteiden sekä muiden ympäristölle haitallisten jätteiden käsittelyyn keskittynyt yritys. Kommunekemillä on kolme polttolinjaa modernilla Nyborgin laitoksellaan, joka on suurin tämän tyyppinen yksikkö Euroopassa. Laitoksen kokonaiskapasiteetti on noin 185 000 tonnia vuodessa. Ongelmajätteen käsittely sekä polttoprosessissa syntyneen sähkön ja lämmön myynti ovat Kommunekemin ympäristöä säästävän toimintakonseptin kulmakivet. Kommunekemi tuottaa Nyborgin kunnalle noin 90 prosenttia sen kaukolämmön tarpeesta. Tuotettu sähkö myydään avoimille sähkömarkkinoille. Syyt yritysostolle Sijoitus on EQT:n Infrastruktuurirahaston toinen sijoitus Yhdysvalloissa keväällä 2009 tehdyn voimalaitosinvestoinnin (Midland Cogeneration Venture) jälkeen ja ensimmäinen sijoitus Pohjoismaissa. EQT pitää Kommunekemiä hyvänä sijoitusmahdollisuutena perustuen sekä sen vahvaan markkina-asemaan turvallisten ongelmajäteratkaisujen tuottajana tanskalaisille ja kansainvälisille julkisen ja yksityisen sektorin asiakkaille että sen kehittyneeseen teknologiaan. Yrityksen mittakaavaedut ja joustavuus yhdistettynä huipputason asiantuntemukseen takaavat sille vahvan aseman ongelmajätteenkäsittelymarkkinoilla, joilla on kiinnostavat pitkän aikavälin kasvumahdollisuudet. ”Pidämme Kommunekemiä hyvin lupaavana sijoituksena. Yritys muodostaa olennaisen osan Tanskan ympäristöinfrastruktuuria, ja lisäksi sillä on vahva asema Euroopassa. Monia mahdollisuuksia on avoinna sekä Tanskassa että muualla Euroopassa, ja haluamme olla mukana rakentamassa johtavaa eurooppalaista ongelmajäteyritystä”, kertoo Lennart Blecher, EQT:n Infrastruktuurirahaston neuvonantajana toimivan EQT Partnersin infrastruktuuriliiketoiminnasta vastaava osakas. Tulevaisuudensuunnitelmat ja -strategia Kommunekemille EQT:n Infrastruktuurirahaston strategiana on investoida ja kehittää Kommunekemiä itsenäisenä yhtiönä sekä tarjota yhtiön johdolle tukea ja apuvälineitä liiketoiminnan kasvattamiseen ja kehittämiseen. EQT:n Infrastruktuurirahasto aikoo kehittää Kommunekemiä vastuullisena ja ympäristöarvoja edistävänä korkean teknologian yrityksenä. EQT:n Infrastruktuurirahasto uskoo, että nämä toimenpiteet tulevat kasvattamaan Kommunekemin liikevaihtoa ja tulosta merkittävästi tulevina vuosina. EQT:n Infrastruktuurirahasto otaksuu irtautuvansa yhtiöstä 5–7 vuoden jälkeen. Kommunekemin toimitusjohtaja Carsten Fich toteaa: “Minulla on erittäin hyvä kuva EQT:n Infrastruktuurirahastosta. He ovat osoittaneet vahvaa ymmärrystä ja laajaa näkemystä Kommunekemin liiketoiminnasta. He ovat avoimesti ja aktiivisesti yhdessä yrityksen johdon kanssa työstäneet uutta strategiaa, jonka tavoitteena on vahvistaa Kommunekemin johtavaa asemaa ongelmajätteenkäsittelymarkkinoilla. Olen vakuuttunut, että uusi omistaja tulee olemaan hyödyksi asiakkaillemme, työntekijöillemme sekä Kommunekemin tulevalle kasvulle ja kehitykselle.” “Meillä on vahva hallitus, jossa jäsenten osaamistaustat täydentävät hyvin toisiaan. Ryhdymme kehittämään yhteistyössä Carsten Fichin ja muun johtoryhmän kanssa Kommunekemiä niin, että yrityksen koko potentiaali saadaan hyödynnettyä”, EQT Partnersin sijoituksesta vastaava johtaja Stefan Glevén kertoo. Omistus, hallitus ja yrityskaupan yksityiskohdat Yrityskauppa rahoitetaan omalla pääomalla ja lainalla. Yrityksen kokonaiskauppahinta on 260 miljoonaa Tanskan kruunua. Rahoituksesta 65 prosenttia koostuu omasta pääomasta ja loput 35 prosenttia pankkilainasta. Lainanantajana toimii Nordea Bank Danmark A/S ja pääjärjestänä Nordea Debt Capital Markets. Kaupan jälkeen EQT:n Infrastruktuurirahasto, hallitus ja johto yhdessä omistavat 100 prosenttia Kommunekemistä. Uusi hallitus tulee koostumaan seuraavista EQT:n teollisista neuvonantajista: • Ulf Berg, Midland Cogeneration Venturen, SAG GmbH:n ja EMS Chemie AG:n hallituksen puheenjohtaja sekä Sulzerin ent. toimitusjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja • Ole Andersen, EQT:n ent. senior partner, ISS:n hallituksen puheenjohtaja • Jan Bruzelius, IL Recyclingin ent. toimitusjohtaja • Svante Östblom, strategiakonsultti, jolla on laaja jätehuoltosektorin kokemus Nordea Corporate Finance toimii yrityskaupassa EQT:n Infrastruktuurirahaston taloudellisena ja Kromann Reumert juridisena neuvonantajana. Kauppa vaatii toteutuakseen tiettyjen ehtojen täyttymisen.

Yrityksestä

Cocomms on Suomen johtava itsenäinen viestinnän konsultointitoimisto, joka tukee asiakkaitaan erilaisten muutos- ja kriisitilanteiden johtamisessa. Kasvatamme asiakkaidemme omistaja-arvoa sekä autamme heitä rakentamaan tavoiteltua mainetta, työnantajakuvaa ja brändiä. Valtaosa asiakkaistamme on Suomessa toimivia kansainvälisiä yrityksiä ja organisaatioita teknologian, talouden sekä terveydenhuollon aloilla.

Tilaa

Liitteet & linkit