Eturauhassyövän hoidon uusin askel: Kabatsitakseli on ensimmäinen toisen linjan hoito levinneeseen eturauhassyöpään

Lääkeyhtiö sanofi-aventis on kehittänyt uuden lääkkeen eturauhassyövän hoitoon. Kabatsitakseli (kauppanimi JEVTANA®) on ensimmäinen ja ainoa toisen
linjan hoito levinneeseen eturauhassyöpään tilanteessa, jossa hormonihoito ei
enää tehoa.  Kabatsitakseli on solunsalpaajahoito, jonka on osoitettu pidentävän tilastollisesti merkitsevästi elossaoloaikaa miehillä, jotka sairastavat levinnyttä, hormonihoitoon reagoimatonta eturauhassyöpää.¹ Eturauhassyöpä on Suomen yleisin syöpä ja se diagnosoidaan päivittäin keskimäärin 15 suomalaismiehellä.²

Eturauhassyöpä on yleistynyt Suomessa nopeammin kuin missään muualla läntisessä maailmassa. Suomessa on yli 35 000 eturauhassyöpäpotilasta.²

Kabatsitakseli on solunsalpaajahoito, jonka vaikutusmekanismi perustuu mikrotubulusten jakautumisen estoon eli se estää solujen jakautumista. Se on tarkoitettu levinneen eturauhassyövän hoitoon prednisoni-lääkityksen kanssa tilanteessa, jossa hormonihoito ei enää tehoa. Tauti on myös edennyt aiemmasta dosetakseli-hoidosta huolimatta.

Kuolemanriski vähenee, elinaika pitenee

Faasi III:n TROPIC-tutkimukseen¹ osallistui 755 levinnyttä eturauhassyöpää sairastavaa miestä, jotka eivät enää reagoineet hormonihoitoon ja joiden tauti oli edennyt aiemmasta dosetakseli-solunsalpaajahoidosta huolimatta. TROPIC-tutkimus vertasi kabatsitakselia  mitoksantroni-hoitoon. Molempien hoitojen aikana annettiin myös kortisonia (prednisoni).

Tutkimuksen mukaan kabatsitakseli-hoito vähensi tilastollisesti merkitsevästi kuoleman riskiä lähes kolmanneksella. Kabatsitakseli-hoito pienensi merkitsevästi myös kasvaimen kokoa. Sairastuneilla, jotka saivat kabatsitakseli-hoitoa, aika taudin etenemiseen oli myös merkitsevästi pidempi (2.8 kuukautta vs. 1.4 kuukautta). Tulosten mukaan kabatsitakseli-hoito pidensi myös merkitsevästi kokonaiselossaoloaikaa (15,1 kuukautta vs. 12,7 kuukautta) ja etenemisvapaata elossaoloaikaa levinnyttä eturauhassyöpää sairastavilla miehillä. Näillä hormonihoito ei enää tehonnut syöpään. Tutkimuksessa oli mukana myös suomalaisia eturauhassyöpäpotilaita.

-       Kabatsitakselilla on pari merkittävää etua aiempiin solunsalpaajiin verrattuna: kabatsitakseli on tehokas myös muille taksaaneille vastustuskykyisissä syövissä. Lisäksi se läpäisee myös veriaivonesteen, jolloin hoidolla päästään vaikuttamaan mahdollisesti aivoissakin oleviin etäpesäkkeisiin, syöpätautien ja sädehoidon erikoislääkäri Marika Crohns sanoo.

TROPIC-tutkimuksessa kabatsitakselin yleisimmät (≥ 10 %) vähintään asteen 3 haittavaikutukset olivat anemia (vähäverisyys), leukopenia (valkosolujen vähäisyys), neutropenia (puolustussolujen vähäisyys), trombosytopenia (verihiutaleiden liian vähäinen määrä veressä) ja ripuli.

Asteen 3 - 4 yleisimmät (≥ 5 %) haittavaikutukset olivat neutropenia, leukopenia, anemia, febriili neutropenia (neutropenia, jonka yhteydessä esiintyy kuumetta), ripuli, väsymys ja voimattomuus.

Tietoa kabatsitakselista³

-       Kabatsitakseli on syöpäsolun kasvua ehkäisevä lääke, solunsalpaaja, joka toimii häiritsemällä solujen sisäisiä mikroputkiverkostoja. Kabatsitakseli sitoutuu tubuliini-nimiseen proteiiniin ja edistää solun tukirakenteen muodostavien mikroputkien kehittymistä samalla, kun se estää niiden hajoamista. Tämä johtaa mikroputkien vakautumiseen. Näin kabatsitakseli siis estää solujen jakautumista.

-       Hiirillä tehtävissä tutkimuksissa kabatsitakselilla on osoitettu olevan monentyyppisiä antituumorisia vaikutuksia eli syöpäkasvaimia pienentäviä ominaisuuksia. Kabatsitakseli on aktiivinen dosetakselille herkkiin kasvaimiin. Lisäksi kabatsitakseli on toiminut kasvaintyypeissä, jotka eivät ole reagoineet solunsalpaajahoitoon, kuten dosetakseliin.

-       Tavallisimmat eturauhassyövän hoidossa käytettävät solunsalpaajat ovat dosetakseli,  mitoksantroni ja estramustiini.

Tietoa eturauhassyövästä³

-       Eturauhassyöpä on maailmanlaajuisesti kolmanneksi yleisin syöpä ja miehillä esiintyvistä syövistä kuudenneksi yleisin kuolinsyy.

-       Suomessa eturauhassyöpä on syövistä yleisin. Suuren esiintyvyytensä vuoksi sitä voidaan jo kutsua kansantaudiksi. Suomessa on yli 35 000 eturauhassyöpäpotilasta ja diagnoosin saa vuosittain noin 4 300 miestä. Päivittäin eturauhassyöpädiagnoosin saa noin 15 suomalaismiestä.²

-       Monilla eturauhassyöpäpotilailla sairaus jatkaa etenemistään huolimatta ensilinjan hoidosta. Metastaattinen eli pitkälle levinnyt eturauhassyöpä tarkoittaa sitä, että syöpä on levinnyt imusolmukkeisiin tai muualle kehoon, erityisesti luustoon. Kastraatioresistentti eli kastraatioon reagoimaton syöpä tai hormoniresistentti eli hormonihoitoon reagoimaton eturauhassyöpä tarkoittaa syöpää, joka on jatkanut etenemistään eturauhassyöpäsolujen kasvua aktivoivien mieshormonien tukahduttamisesta huolimatta.

-       Arviolta 10−20 % eturauhassyöpäpotilaista diagnosoidaan siinä vaiheessa, kun syöpä on jo metastoitunut eli levinnyt imusolmukkeisiin tai kehon muihin osiin.

Lisätietoja sanofi-aventiksessa antavat
Syöpätautien ja sädehoidon erikoislääkäri, asiantuntijalääkäri Marika Crohns
gsm 040 357 8268
marika.crohns@sanofi-aventis.com

Viestintäjohtaja Mirka Rinkinen
puhelin 0201 200 460
gsm 040 744 6168
mirka.rinkinen@sanofi-aventis.com


sanofi-aventis
Sanofi-aventis on Euroopan suurin ja yksi maailman suurimmista lääkeyhtiöistä. Konsernin pääkonttori sijaitsee Pariisissa, ja toimintaa on yli sadassa maassa. Sanofi-aventiksessa on noin 100 000 työntekijää, joista noin 11 000
on tutkijoita. Tutkimus- ja kehitysbudjetti on lääkeyhtiöistä maailman kolmanneksi suurin, 4,5 miljardia euroa. Yhtiön tärkeimmät terapia-alueet ovat sydän- ja verisuonitaudit, verisuonitukokset, syöpätaudit, keskushermoston sairaudet, diabetes, sisätaudit ja rokotteet.
www.sanofi-aventis.fi

Lähteet:

¹ De Bono et al. Lancet 2010; 376:1147-54.                            

² Suomen eturauhassyöpäyhdistys PROPO ry, Suomen syöpärekisteri: www.cancer.fi/syoparekisteri

³ sanofi-aventis

FI-JEV-11-04-04

Yrityksestä

Cocomms on Suomen johtava itsenäinen viestinnän konsultointitoimisto, joka tukee asiakkaitaan erilaisten muutos- ja kriisitilanteiden johtamisessa. Kasvatamme asiakkaidemme omistaja-arvoa sekä autamme heitä rakentamaan tavoiteltua mainetta, työnantajakuvaa ja brändiä. Valtaosa asiakkaistamme on Suomessa toimivia kansainvälisiä yrityksiä ja organisaatioita teknologian, talouden sekä terveydenhuollon aloilla.

Tilaa