Fujitsu yksinkertaistaa tietokeskusten ja pilvitietojenkäsittelyn hallintaa

ServerView Resource Coordinator VE -hallintaohjelmisto auttaa luomaan dynaamisia infrastruktuureita

Fujitsu Technology Solutionsin uuden hallintaohjelmiston avulla virtuaalisista ja fyysisistä palvelimista voidaan luoda dynaaminen infrastruktuuri datakeskuksiin ja pilvilaskentaa käyttäviin ympäristöihin. Palvelinten virtualisoinnin yleistyttyä tietokeskusten hallintaan on tullut uusi ulottuvuus, kun fyysisissä palvelimissa on useita virtuaalikoneita ja näitä kaikkia on hallittava tehokkaasti. Tähän tehokkuuteen sisältyy järjestelmäresurssien käytön virittäminen niin, että sovellukset saavat automaattisesti niille sopivimmat resurssit. Ympäristöjen monimutkaistuminen on nostanut tietohallinnon kustannuksia. Uudella ServerView Resource Coordinator VE -ohjelmistolla (RCVE) voidaan hallita keskitetysti ja automatisoidusti kaikkia palvelinjärjestelmässä olevia virtuaalisia ja fyysisiä palvelimia – Fujitsun omia PRIMERGY-palvelimia sekä muiden valmistajien palvelimia. Ohjelmisto pitää huolen siitä, että resurssit ovat mahdollisimman tehokkaassa käytössä kaikissa olosuhteissa. Ohjelmistossa on tuettuna tärkeimmät hypervisor-ratkaisut, kuten VMware, Microsoft Hyper-V ja Xen. RCVE on kustannustehokas korkean käytettävyyden ratkaisu, sillä tuotantojärjestelmille ei tarvita kuin yksi tai muutama varapalvelin. Organisaatiot voivat näin vähentää palvelinten ostoja ja säästää rahaa. Järjestelmien käyttöaste nousee käytettävyydestä tinkimättä. Toimintojen yksinkertaistaminen ja automatisointi lyhentää palvelinten käyttöönottoon tai vaihtamiseen kuluvaa aikaa jopa 90 prosenttia koko elinkaaren aikana. Helppokäyttöinen, graafinen hallintakonsoli yksinkertaistaa tietokeskuksen päivittäisiä toimintoja. Heti saatavilla oleva RCVE on olennainen osa PRIMERGY BX900 -korttipalvelinta, joka on täysimittainen palvelininfrastruktuuri yhdessä korttipalvelinkehikossa.

Yrityksestä

Cocomms on Suomen johtava itsenäinen viestinnän konsultointitoimisto, joka tukee asiakkaitaan erilaisten muutos- ja kriisitilanteiden johtamisessa. Kasvatamme asiakkaidemme omistaja-arvoa sekä autamme heitä rakentamaan tavoiteltua mainetta, työnantajakuvaa ja brändiä. Valtaosa asiakkaistamme on Suomessa toimivia kansainvälisiä yrityksiä ja organisaatioita teknologian, talouden sekä terveydenhuollon aloilla.