HK Ruokatalo Oy Siipikarjaliiketoiminta suunnittelee ja ohjaa tuotantoaan IBS:n avulla

IBS on räätälöinyt HK Ruokatalo Siipikarjaliiketoiminnalle alkutuotannosta valmiisiin tuotteisiin ulottuvan toiminnanohjausjärjestelmän.

Toiminnanohjausjärjestelmä kattaa keskitetysti tuotannon suunnittelun, ohjauksen, ennakoinnin sekä raportoinnin. Myös raaka-aineiden tilitykset ja laskutukset hoidetaan IBS:n ohjelmilla.

Järjestelmä ulottuu broilerien ja kalkkunoiden kasvattamisen suunnittelusta siihen, kun fileesuikaleet päätyvät kaupan kylmäaltaaseen. Emobroileriuntuvikon tilaamisesta valmiiseen tuotteeseen kestää yksitoista kuukautta. Tuotannossa käsitellään noin 120 000 lintua päivässä.

– Olemme kehittäneet ja laajentaneet järjestelmää usean vuoden ajan. Keskittäminen on helpottanut toimintaa ja lisännyt kustannustehokkuutta. Myös virheiden mahdollisuus on aiempaa pienempi, sanoo HK Ruokatalo Siipikarjaliiketoiminnan tekninen päällikkö Marko Mäkinen.

– Toiminnanohjausjärjestelmä kattaa nyt HK Ruokatalon siipikarjaliiketoiminnan koko tuotantoketjun. Pohjatyö on nyt tehty, mutta järjestelmää kehitetään edelleen, projektipäällikkö Mari Saarinen IBS:ltä kertoo.

IBS:n ohjelmien avulla hoidetaan kysyntää vastaavan liharaaka-aineen hankinta, tilitys ja laskutus. Suunnitteluohjelmisto käsittää sekä pitkän tähtäimen emopolven suunnittelun että lyhyemmän aikavälin hautomo- ja teurassuunnittelun. Tilitys- ja laskutustapahtumat hoidetaan eri osapuolille IBS:n ohjelmilla. Liittymien avulla tieto siirretään HK Ruokatalon pääjärjestelmään.

Siipikarjaliiketoiminnan ketjuun kuuluvat alkutuotanto, Euran tuotantolaitoksen teurastamo, tuotannon ohjaus sekä leikkaamo ja pakkaamo. Alkutuotannon ensimmäisessä vaiheessa sopimustuottajat kasvattavat emountuvikot, jotka sitten munitetaan sopimustuottajilla. Munat haudotetaan HK Ruokatalon omilla hautomoilla. Kuoriutuneet untuvikot toimitetaan sopimuskasvattajille ja lopulta kasvatuserät teurastamolle.

Tuotannonsuunnitteluohjelmalla tehdään päiväkohtainen myynnin tarpeen mukainen tuotantosuunnitelma ja seurataan toteumia. Tuotantosuunnitelma siirretään tuotannonohjausjärjestelmällä tuotantotilauksiksi, jotka ohjaavat automaattisesti tuotannon toimintaa. Toteutuneet tuotantotiedot siirretään eteenpäin myynnille.

Alkuvuodesta aloitti toimintansa Atrian ja HK:n yhteisyritys Länsi-Kalkkuna Oy, jossa otettiin käyttöön osa HK Ruokatalolle räätälöidyistä ohjelmistoista, muun muassa lintusuunnittelu, muna- ja kasvattajatilitys sekä tuotannonohjaus. Ohjelmistoihin tehtiin asiakasta varten jonkin verran muutoksia. Uutena otettiin käyttöön ilmajäähdyttämön, leikkaamon, välivaraston ja lähettämön toiminnan ohjausta ja seurantaa tukeva ohjelmisto.

Yrityksestä

Cocomms on Suomen johtava itsenäinen viestinnän konsultointitoimisto, joka tukee asiakkaitaan erilaisten muutos- ja kriisitilanteiden johtamisessa. Kasvatamme asiakkaidemme omistaja-arvoa sekä autamme heitä rakentamaan tavoiteltua mainetta, työnantajakuvaa ja brändiä. Valtaosa asiakkaistamme on Suomessa toimivia kansainvälisiä yrityksiä ja organisaatioita teknologian, talouden sekä terveydenhuollon aloilla.