Hyvän hallintotavan ohjeistus nyt myös järjestöille

Järjestöt saavat oman ohjeensa hyvälle hallintotavalle Sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteistyöyhdistys YTY ry:n julkaisemana. Hyvä hallintotapa järjestössä -ohje palvelee käytännönläheisenä käsikirjana erityisesti sosiaali- ja terveysalan järjestöjä, mutta sitä voidaan soveltaa myös muuhun järjestötoimintaan. Ohje sisältää keskeistä järjestötoimintaa koskevaa lainsäädäntöä ja sitä täydentäviä suosituksia.

- Aloite Hyvä hallintotapa järjestössä -ohjeen laatimiseen tuli jäseniltä. Sosiaali- ja terveysjärjestöt haluavat kehittää toimintaansa ja hallintoaan niin, että se vastaa tämän päivän haasteisiin. Hyvän hallintotavan ohjeistukset ovat yleisiä yritysmaailmassa, nyt myös järjestöt saavat oman ohjeensa, kertoo järjestölakimies Anneli Pahta Sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteistyöyhdistys YTY ry:stä.

Hyvällä hallintotavalla tarkoitetaan järjestelmää, jonka avulla järjestön toimintaa ohjataan ja valvotaan. Se tasapainottaa eri sidosryhmien intressejä ottamalla huomioon järjestöä velvoittavan lainsäädännön ja suositukset, joilla täydennetään lakisääteisiä menettelyjä. Hyvän hallintotavan periaatteita ovat avoimuus, rehellisyys ja tilivelvollisuus. Järjestöille tarkoitetussa ohjeistossa käsitellään järjestön jäsenten, hallituksen ja toiminnanjohtajan roolia sekä järjestön sidosryhmäsuhteita ja taloushallintoa. Lisäksi ohjeessa käsitellään lyhyesti järjestökonsernien hallintoa ja omistajaohjausta.

- Järjestöjen toiminta on yhä monimuotoisempaa. Suuri osa paikallisista järjestöistä toimii vapaaehtoisin voimin ja järjestää erilaista maksutonta vertais- ja auttamistoimintaa. Valtakunnalliset järjestöt taas voivat olla merkittäviäkin työnantajia ja toimia jopa osakeyhtiön omistajina markkinoilla. Järjestön koosta riippumatta järjestöjen toimintaa avustavat tahot ja tavalliset kansalaisetkin edellyttävät kykyä raportoida toiminnasta selkeästi, pääsihteeri Eeva Kuuskoski luettelee järjestöjen nykypäivän haasteita.

- Järjestöjen toiminta perustuu kansalaisten keskinäiseen luottamukseen. Hyvä hallinto on osa luottamuksen rakentamista ja vahvistamista, pääsihteeri Kuuskoski korostaa.

Hyvä hallintotapa järjestössä -ohje julkaistiin tänään 29.8.2011 Sosiaali- ja terveysjärjestöjohdon syysfoorumissa Finlandia-talolla.

Lisätiedot:

Pääsihteeri Eeva Kuuskoski, puh. 040 353 2432
Järjestölakimies Anneli Pahta, puh. 040 742 9511

Hyvä hallintotapa järjestössä -ohje

http://www.sosteryty.fi/filebank/634-hyva_hallintotapa_netti_FINAL.pdf

http://www.sosteryty.fi/filebank/639-God_forvaltiningssed_i_organisationen___FINAL.pdf

Avainsanat:

Yrityksestä

Cocomms on Suomen johtava itsenäinen viestinnän konsultointitoimisto, joka tukee asiakkaitaan erilaisten muutos- ja kriisitilanteiden johtamisessa. Kasvatamme asiakkaidemme omistaja-arvoa sekä autamme heitä rakentamaan tavoiteltua mainetta, työnantajakuvaa ja brändiä. Valtaosa asiakkaistamme on Suomessa toimivia kansainvälisiä yrityksiä ja organisaatioita teknologian, talouden sekä terveydenhuollon aloilla.