Hyvinvointia on seurattava kuin pörssikurssia

Excenta tarjoaa yrityksille välineet henkilöstötuottavuuden mittaamiseen

Excenta on Suomen ensimmäinen hyvinvoinnin kokonaispalveluihin erikoistunut yritys, joka tarjoaa yritysjohdolle työkaluja hyvinvoinnin johtamiseen. Niiden avulla yritysjohto voi seurata henkilöstötuottavuutta aivan kuten muitakin liiketoiminnan tunnuslukuja. Excentan toimintaa ohjaa ajatus yksilön hyvinvoinnin parantamisesta, jolla on selkeät ja mitattavat vaikutukset yrityksen tuottavuuteen.

Suomalaiset yritykset käyttävät henkilöstönsä hyvinvointiin arviolta miljardi euroa vuodessa. Tästä summasta noin puolet käytetään työterveyshuoltoon ja loput erilaisiin hyvinvointia tukeviin hankkeisiin. Excentan toimitusjohtajan Topi Valtakosken mukaan henkilöstön hyvinvointi mielletään kuitenkin edelleen varsin usein vain jumppalippujen hankkimiseksi ja tyky-päivien toteuttamiseksi.

– Toimenpiteet ovat monesti irrallisia, eikä niitä ole sidottu yrityksen kokonaisstrategiaan ja liiketoimintasuunnitelmaan. Siksi investointien vaikuttavuutta ei pystytä seuraamaan. Yritysten tavoitteellisiin hyvinvointiohjelmiin suunnattujen investointien arvo kuitenkin nousee jatkuvasti ja markkinat kasvavat seuraavien vuosien aikana. Excenta tavoittelee kasvusta merkittävää osaa strategisen hyvinvoinnin toimijana sekä yritys- että yksilötasolla, Topi Valtakoski kertoo.

Excenta on koonnut strategisen hyvinvoinnin eri alojen asiantuntijat saman katon alle, koska näkee kokonaisvaltaiselle hyvinvoinnin haltuunotolle Suomessa selvän tilauksen. Oleellista on parantaa tuottavuutta työntekijöiden kokonaisvaltaista hyvinvointia lisäämällä. Sairauspoissaolojen ja ennenaikaisten eläköitymisten vähenemisellä saadaan aikaan myös suoria säästöjä.

Kauaskantoisesti toimenpiteet vaikuttavat yrityksen työnantajaimagon paranemiseen, työvoiman pysyvyyteen sekä työtehon kasvuun. Arvioiden mukaan jopa 40 prosenttia työvoimasta siirtyy eläkkeelle seuraavien 10–15 vuoden aikana. Suomessa eläköitymisikä on suhteellisen matala, nykyään eläkkeelle jäädään keskimäärin 59-vuotiaana.

Excentan hyvinvointiarvion perusteella voidaan paikallistaa kehittämisen painopisteet ja laatia suunnitelma hyvinvoinnin kehittämiseen tarvittavista prosesseista sekä seurattavista mittareista. Lisäksi Excenta auttaa yritystä toteuttamaan tarvitut muutokset yksilötasolla. Excentan palveluiden avulla pystytään auttamaan juuri niitä työntekijöitä, joilla hyvinvoinnin kehittäminen on ajankohtaista. Henkilökohtainen muutosohjelma ja oman valmentajan tuki sen toteuttamisessa auttavat ihmistä kehittymään ja parantamaan omaa hyvinvointiaan.

– Suomalainen tulevaisuuden tuottavuus luodaan työtyytyväisyyttä, motivaatiota ja osaamista tukemalla. Tuloksia saadaan järkevillä investoinneilla, jotka tuovat myös säästöjä sekä lyhyellä että pidemmällä aikajänteellä, toteaa Excentan tieteellinen johtaja Ossi Aura.

Yrityksestä

Cocomms on Suomen johtava itsenäinen viestinnän konsultointitoimisto, joka tukee asiakkaitaan erilaisten muutos- ja kriisitilanteiden johtamisessa. Kasvatamme asiakkaidemme omistaja-arvoa sekä autamme heitä rakentamaan tavoiteltua mainetta, työnantajakuvaa ja brändiä. Valtaosa asiakkaistamme on Suomessa toimivia kansainvälisiä yrityksiä ja organisaatioita teknologian, talouden sekä terveydenhuollon aloilla.

Tilaa

Liitteet & linkit