Joka viides sydäntapahtuma voitaisiin välttää paremmalla sitoutumisella verenpainelääkitykseen

Uudentyyppiset verenpainelääkkeet eivät vain alenna verenpainetta, vaan myös suojaavat korkean sydän- ja verisuonitautiriskin potilaita, joiden verenpaine on tavoitetasolla vakavilta, jopa kuolemaan johtavilta sydäntapahtumilta. Ne estävät sydäninfarktia ja aivohalvausta ja suojaavat diabeetikkoja ja munuaispotilaiden munuaisia haitallisilta seurauksilta.

Sydän- ja verisuonisairaudet ovat maailman yleisin kuolin- ja vammautumisen syy1,2. Ne aiheuttavat edelleen yli 40 prosenttia kaikista kuolemista Suomessa. Suurella osalla potilaista, joiden riski saada jokin sydän- ja verisuonitapahtuma on suurentunut, on myös kohonnut verenpaine. Korkea verenpaine voi vaurioittaa useiden elinten verisuonia ja johtaa sydänkohtaukseen, sydämen tai munuaisten vajaatoimintaan, aivohalvaukseen tai sokeutumiseen. Sydän- ja verisuonitautien ennaltaehkäisyssä on ensisijaisen tärkeää, että verenpaine hoidetaan tavoitetasolle. Verenpaine on mahdollista laskea tavoitetasolle useilla erilaisilla verenpainelääkkeillä tai niiden yhdistelmillä ja paineen lasku tavoitetasolle vähentää sinällään sydän- ja verisuonitapahtumien riskiä, mutta tätä riskiä on mahdollista alentaa oikean lääkehoidon avulla viidenneksellä, vaikka verenpaine pysyisikin tavoitetasolla. Kahdella lääkkeellä on viranomaisen myöntämä käyttöaihe sydän- ja verenpainetapahtumien ennaltaehkäisyyn korkean sydän- ja verisuonitautiriskin potilailla, joiden verenpaine on jo tavoitetasolla. ACE-estäjien verenpainelääkeluokkaan kuuluvan ramipriilin lisäksi ATR-salpaajiin lukeutuvalla telmisartaanille (Micardis) myönnettiin marraskuussa 2009 käyttöaihe sydän- ja verisuonitapahtumien ennaltaehkäisyyn. Telmisartaanin käyttöaiheen laajennus hyväksyttiin Euroopan lääkevirasto EMEA:n suosituksen mukaisesti potilaille, joilla on havaittu aterotromboottinen sydän- ja verisuonisairaus (aiempi sepelvaltimosairaus, aivohalvaus tai perifeerinen valtimotauti) tai tyypin 2 diabetes ja todettu kohde-elinvaurio. ”Telmisartaani on tähän asti ensimmäinen ATR-salpaajien luokkaan kuuluva verenpainelääke, jolle on myönnetty käyttöaihe sydän- ja verisuonitapahtumien ennaltaehkäisyyn korkean riskin potilailla. Potilaita, joille lääkäri voi nyt tämän uuden käyttöaiheen myötä turvallisin mielin käyttää telmisartaania sydän- ja verisuonitapahtumien ennaltaehkäisyyn on Suomessa arviolta ainakin puoli miljoonaa”, kertoo osaston ylilääkäri, dosentti Ilkka Kantola Tampereen yliopistollisesta keskussairaalasta. Hoitoon sitoutuminen erittäin tärkeässä asemassa Verenpaineen hoitamisessa ja sydän- ja verisuonitapahtumien estämisessä potilaiden sitoutuminen hoitoon ja lääkkeen ottamiseen on yhtä haastavaa kuin muidenkin kroonisten sairauksien hoidossa. Kohonnut verenpaine ei yleensä aiheuta oireita ennen kuin elinvaurioita ilmenee. Jos suojaava lääkitys lisäksi aiheuttaa epämiellyttäviä sivuoireita, voi potilaan halukkuus hoidon jatkamiseen laskea. Ontarget-tutkimuksessa telmisartaani on osoittautunut paremmin siedetyksi kuin laajasti käytetty ACE-estäjä ramipriili, jonka käyttöön liittyi ACE-estäjille tyypillisiä haittavaikutuksia, kuten ärsytysyskää. Aamu on verenpainepotilaalle suurimman riskin aikaa Verenpaine vaihtelee luonnostaan eri vuorokauden aikoina, mutta aamuinen voimakas verenpaineen kohoaminen on yleistä verenpainepotilailla, ja se on merkittävä riskitekijä. Useiden tutkimusten mukaan sydäninfarktien ja aivohalvausten esiintyminen on yleisintä heti heräämisen yhteydessä.

Avainsanat:

Yrityksestä

Cocomms on Suomen johtava itsenäinen viestinnän konsultointitoimisto, joka tukee asiakkaitaan erilaisten muutos- ja kriisitilanteiden johtamisessa. Kasvatamme asiakkaidemme omistaja-arvoa sekä autamme heitä rakentamaan tavoiteltua mainetta, työnantajakuvaa ja brändiä. Valtaosa asiakkaistamme on Suomessa toimivia kansainvälisiä yrityksiä ja organisaatioita teknologian, talouden sekä terveydenhuollon aloilla.

Liitteet & linkit