Jyväskylän terveyskeskuksesta vuoden 2009 laatuterveyskeskus

Valtimotautien ehkäisyn laatuverkosto on nimennyt Jyväskylän terveyskeskuksen vuoden 2009 laatuterveyskeskukseksi. Palkinnon myöntämisen perusteena oli valtimotautien hoidon laadun systemaattinen ja määrätietoinen parantaminen. Valtimotautien hoitoa parannettiin Jyväskylässä kehittämällä paikallisia toimintamalleja, mittaamalla laatua toistuvasti ja toteuttamalla korjaavia toimenpiteitä. Valtimotautien riskitekijät vähenivät tämän seurauksena potilailla merkittävästi muutamassa vuodessa. Erityisen hyvin hoidossa ovat potilaiden rasva-arvot. Vuoden 2009 laatumittaukseen osallistui 43 terveyskeskusta koko maasta ja vertailussa oli kaikkiaan 13 079 potilaan hoitotasapaino. Vuosittain tehtävässä valtimotautien hoidon laadun mittauksessa todettiin koko maassa myönteistä kehitystä sydän- ja verenkiertosairauksien riskitekijöissä. Valtimotautien laatuverkoston vuoden 2009 painopistealueena oli veren rasvojen ja verenpaineen tehostettu hoito. Vuonna 2010 painopistealueena tulee olemaan verenpaineen tehostetun hoidon ja munuaisten toiminnan seuraaminen. Laatuverkostot ovat terveyskeskusten vapaa yhteenliittymä, jossa haetaan parhaita toimintakäytäntöjä sekä vertaillaan tuloksia. Laatuverkostot keskittyvät toiminnan tehostamiseen siten, että huonossa hoitotasapainossa olevat potilaat saadaan entistä nopeammin hoitotavoitteisiin. Laatuverkostot jakaantuvat neljään osaan: valtimotautien ehkäisy, osteoporoosi ja murtumien ehkäisy, tupakasta vieroitus sekä alkoholin suurkulutukseen puuttuminen. Valtimotautien ehkäisyn laatuverkosto on toiminut vuodesta 1994 ja sen toiminta on jatkuvasti laajentunut. Mukana olevien terveyskeskusten alueella asuu kaksi kolmasosaa maamme väestöstä.

Yrityksestä

Cocomms on Suomen johtava itsenäinen viestinnän konsultointitoimisto, joka tukee asiakkaitaan erilaisten muutos- ja kriisitilanteiden johtamisessa. Kasvatamme asiakkaidemme omistaja-arvoa sekä autamme heitä rakentamaan tavoiteltua mainetta, työnantajakuvaa ja brändiä. Valtaosa asiakkaistamme on Suomessa toimivia kansainvälisiä yrityksiä ja organisaatioita teknologian, talouden sekä terveydenhuollon aloilla.