Karttakeskus toimittaa Suomen metsäkeskukselle järjestelmän metsälain toimeenpanoon

Suomen metsäkeskus hankkii metsälain toimeenpanon tietojärjestelmän Karttakeskukselta. Järjestelmää käytetään varsinkin metsänkäyttöilmoitusten hallinnolliseen käsittelyyn.

Suomessa on yli 700 000 metsänomistajaa, joiden on tehtävä metsänkäyttöilmoitus kaikista metsässä tehtävistä hakkuista.

”Metsänkäyttöilmoituksia tulee Suomen metsäkeskukseen noin 120 000 vuodessa. Siksi niiden käsittelyprosessin on oltava nopea ja yksinkertainen”, sanoo rahoitus- ja tarkastuspalvelujen päällikkö Aki Hostikka.

Uusi tietojärjestelmä tekee taustatyötä vertaamalla ilmoituksia metsävara- ja muihin paikkatietoaineistoihin. Näin se pystyy nostamaan esiin mahdollisesti ongelmalliset tilanteet ja viemään ne metsäneuvojalle jatkoselvitykseen.

”Perinteinen esimerkki ovat liito-oravat. Järjestelmä näkee metsävaratiedoista niiden mahdollisen elinympäristön ja hälyttää, jos alueelle on suunniteltu hakkuita.”

Metsäkeskus valvoo metsänkäyttöä myös maastossa, jossa hakkuita tarkastetaan harkinnan perusteella.

Järjestelmä on väline metsälainsäädännön valvontaan. Se on tärkeä teollisuudelle, joka valvonnan ansiosta pystyy osoittamaan hakatun puun olevan laillista ja direktiivien mukaista.

Karttakeskus sai järjestelmän toteutettavakseen kilpailutuksen kautta. Tärkein toimittajan valintaperuste oli hinta. Muita kriteerejä olivat toimitusvarmuus, aikataulu, kyky rakentaa järjestelmä, projektisuunnitelma ja läpiviennin suunnittelu.

Erityistä huomiota Metsäkeskuksessa kiinnitettiin järjestelmän helppokäyttöisyyteen.

Järjestelmä toimitetaan nopealla aikataululla, ja se otetaan käyttöön syksyllä 2014. Toimituksen lisäksi Karttakeskus vastaa järjestelmän ylläpidosta 4 vuoden ajan. 

Lisätietoja:
Metsäkeskus, rahoitus- ja tarkastuspalvelujen päällikkö Aki Hostikka, puh. 029 432 5405, aki.hostikka@metsakeskus.fi
Karttakeskus, johtaja Vesa Niinistö, puh. 040 543 7869, vesa.niinisto@karttakeskus.fi

Suomen metsäkeskus

Metsäkeskuksen Julkiset palvelut on valtakunnallinen metsäalan asiantuntijatalo, jolla on vahva alueellinen organisaatio. Palvelemme 13 alueella eri puolilla Suomea ja pääkonttorimme sijaitsee Lahdessa. Huolehdimme metsien ja puun monipuolisen käytön edistämisestä sekä alan kehittämisestä. www.metsakeskus.fi

Karttakeskus Oy

Karttakeskus Oy on Affecto Oyj:n kokonaan omistama, Suomen suurin ainoastaan paikkatietoratkaisuihin keskittyvä tietotekniikkatoimittaja. Yhtiön liikevaihto vuonna 2013 oli 12,2 miljoonaa euroa, ja sillä on henkilöstöä noin 120. Karttakeskus tarjoaa digitaalisten navigointi- ja karttapalvelujen lisäksi asiakkailleen paikkatietokonsultointia, IT-ratkaisuja sekä ulkoistuspalveluja. Karttakeskus on Suomen suurin karttojen kustantaja ja jakelija. Lisätietoja: www.karttakeskus.fi

Yrityksestä

Cocomms on Suomen johtava itsenäinen viestinnän konsultointitoimisto, joka tukee asiakkaitaan erilaisten muutos- ja kriisitilanteiden johtamisessa. Kasvatamme asiakkaidemme omistaja-arvoa sekä autamme heitä rakentamaan tavoiteltua mainetta, työnantajakuvaa ja brändiä. Valtaosa asiakkaistamme on Suomessa toimivia kansainvälisiä yrityksiä ja organisaatioita teknologian, talouden sekä terveydenhuollon aloilla.

Tilaa