KORJAUS: 3i-konsernin kokonaistuotto 1 581 miljoonaa euroa

3i-konsernin kokonaistuotto 1 581 miljoonaa euroa, sijoitukset kasvoivat 42 % ja hallinnoitavat varat 25 %

Alustavat tiedot 31.3.2007 päättyneen tilikauden tuloksesta

2007 2006
Sijoitustoiminta EUR EUR
Uudet sijoitukset 2 318 m 1 633 m
Irtautumiset 3 586 m 3 246 m

Tuotot
Irtautumisten tuotot 1221 m 847 m
Tuotto avaavalle portfoliolle 34,0 % 24,4 %
Kokonaistuotto 1 581 m 1 222 m
Puolivuotisosinko 15,2 snt 14,3 snt

Portfolio ja hallinnoitavat varat
Taseen loppusumma 6 416 m 6 088 m
Kolmansien osapuolien rahastot 4 077 m 2314 m
10 493 m 8402 m

Osakekohtainen netto-omaisuus (dilutoitu) 1371 snt 1087 snt


Avainluvut
• Kokonaistuotto oli 1 581 miljoonaa euroa
• Sijoitukset kasvoivat 42 prosentti 2 318 miljoonaan euroon
• Hallinnoitavat varat nousivat vuoden aikana 25 prosenttia 8 402 miljoonasta 10 493 miljoonaan euroon
• Irtautumisten tuotto oli 3 586 miljoonaa euroa, josta realisoitunut voitto 1221 miljoonaa euroa
• Puolivuotisosinko on 15,2 senttiä; koko vuoden osinko 23,7 senttiä, mikä merkitsee 5,9 prosentin nousua
• Hallitus vahvistaa 1 177 miljoonan euron palauttamisen osakkeenomistajille B-osakkeiden ylimääräisellä annilla

Paronitar Sarah Hogg, 3i-konsernin hallituksen puheenjohtaja, sanoo: “Tämä on ollut poikkeuksellisen hyvä vuosi 3i:lle. Konserni on saanut hyvää tuottoa osakkeenomistajiensa varoille sekä pitänyt kassavirran vahvana. Mikä tärkeintä, olemme toteuttaneet toimenpiteitä, jotka auttavat kehittämään liiketoimintaamme pitkällä aikavälillä.”

3i:n pääjohtaja Philip Yea sanoo: “Näemme edelleen hyviä sijoitusmahdollisuuksia valitsemillamme aloilla, vaikka hinnat pysyvät korkeina. Sijoitustemme jatkuva laajentaminen eri maantieteellisille alueille ja omaisuuslajeihin sekä aidon arvon tuottaminen jokaisessa sijoituksessa ovat yhä tärkeimpiä tekijöitä strategiassamme. Vaikka irtautumisten määrä on vähäinen, uskomme pystyvämme tulevanakin vuonna edistymään strategiamme toteuttamisessa.”

3i:n Suomen maajohtaja Hannu Isohaaro sanoo: ”Viime vuosi oli meille myyjänä edullinen, mikä heijastuu myös tulokseen. Pohjoismaissa 3i:n sijoitustoiminta on kehittynyt yhtiön tavoitteiden mukaisesti. Suuntana on tehdä lukumääräisesti vähemmän mutta arvoltaan entistä suurempia sijoituksia.”

Pääomanpalautus osakkeenomistajille
3i-konsernin hallitus vahvistaa 1 177 miljoonan euron palauttamisen osakkeenomistajille/osakkaille, mikäli osakkeenomistajat hyväksyvät tämän. Ehdotettu palautus toteutetaan tämän hetkisten tietojen mukaan listattujen B-osakkeiden lisäantina. Annin yhteydessä osakkeita yhdistetään, jotta osakkeiden hinnat ja osakekohtainen tulos pysyvät vertailukelpoisina. Annin odotetaan tapahtuvat heinäkuussa.

Osakkeenomistajat päättävät ehdotetusta pääomanpalautuksesta ylimääräisessä yhtiökokouksessa. Kokouskutsu, jonka mukana on lisätietoja ehdotuksesta, lähtenee osakkeenomistajille kesäkuussa.

Liikevaihto- ja tulosluvut on muunnettu Ison-Britannian punnista euroiksi 9.5. annetun kurssin 0,67985 mukaan. Kurssimuutosten vuoksi eri vuosineljännesten euroiksi muunnetut luvut eivät ole keskenään vertailukelpoisia.


Lisätietoja:

Hannu Isohaaro, maajohtaja
3i Suomi Puh. (09) 6815 4463

Philip Yea, pääjohtaja Puh. +44 20 7975 3386
Simon Ball, talousjohtaja Puh. +44 20 7975 3356
Patrick Dunne, viestintäjohtaja Puh. +44 20 7975 3283


Lisätietoja 3i:n vuosituloksesta löytyy osoitteesta www.3igroup.com. Sivuilla on Philip Yean ja Simon Ballin videohaastattelut sekä suora lähetys tulosesityksestä klo 12 Suomen aikaa. Tallennettu tuloksen esittely on nähtävissä sivuilla klo 16 lähtien.


Yrityksestä

Cocomms on Suomen johtava itsenäinen viestinnän konsultointitoimisto, joka tukee asiakkaitaan erilaisten muutos- ja kriisitilanteiden johtamisessa. Kasvatamme asiakkaidemme omistaja-arvoa sekä autamme heitä rakentamaan tavoiteltua mainetta, työnantajakuvaa ja brändiä. Valtaosa asiakkaistamme on Suomessa toimivia kansainvälisiä yrityksiä ja organisaatioita teknologian, talouden sekä terveydenhuollon aloilla.

Liitteet & linkit