Ny aktieindexdobligation med två alternativ från Ålandsbanken

Ålandsbanken lanserar en ny aktieindexobligation Best of two, som placerar både på aktie- och räntemarknaden. Obligationen bygger på två portföljer, som innehåller alternativt tre fjärdedelar nordiska dividendaktier och en fjärdedel europeiska ränteplaceringar eller vice versa.

Avkastningen som betalas till kunden baserar sig på den av portföljerna som utvecklats bäst. I praktiken betyder det att man väljer den portföljen som i efterhand ger bättre avkastning och betalar avkastning enligt det. Best of two är kapitalgaranterad, vilket innebär att det nominella beloppet återbetalas på slutdagen.

”För placeraren är det inte alltid lätt att välja mellan aktie- och räntemarknaden. Man vet inte om man skall tro på en vidare utveckling av aktiemarknaderna eller om man borde placera på räntemarknaden. Best of two är ett tryggt val som kombinerar det bästa av två världar”, konstaterar Merja Simberg, placeringsdirektör på Ålandsbanken.

Aktieindexobligation Best of two:s första portfölj består till 75 procent av nordiska dividendaktier och 25 procent europeiska ränteplaceringar. Den andra portföljen består av 25 procent nordiska dividendaktier och 75 procent europeiska ränteplaceringar.

Best of two emitteras i alternativen Försiktig och Offensiv. Alternativ Försiktig tecknas till 100 procent av nominellt belopp. Placeraren får indikativt 95 procent av portföljens beräknade uppgång. Alternativ Offensiv tecknas till 110 procent av nominellt belopp; överkursen på 10 procent betalas för att få en högre deltagandegrad. I det här alternativet får placeraren indikativt hela 200 procent av portföljens beräknade uppgång.

Aktiedelen representeras av indexet Dow Jones STOXX Nordic Select Dividend 20. Varje bolags vikt i indexet avgörs av hur hög dess dividendavkastning är. Historiskt sett har dividendaktierna genomgående gett en bättre avkastning än Dow Jones STOXX Nordic 30, där varje bolags vikt bestäms av dess marknadsvärde.

Teckningstiden för Best of two är 5.2.2007–23.2.2007. Placeringstiden är 3,5 år. Minimiteckningsbeloppet är 1000 euro.

För mer information, kontakta:

Processansvarig för placeringsrådgivning, Ålandsbanken: Ola Sundberg: tfn 0204 291 505, ola.sundberg@alandsbanken.fi

Huvudstadsregionen
Placeringsdirektör Merja Simberg, Ålandsbanken Abp, tfn 0204 293 601, merja.simberg@alandsbanken.fi

Åbo
Placeringschef Tero Huhtamäki, Ålandsbanken Abp, tfn 0204 293 101, tero.huhtamaki@alandsbanken.fi

Tammerfors
Bankdirektör Leena Honkasalo-Lehtinen, Ålandsbanken Abp, tfn 0204 293 201, leena.honkasalo-lehtinen@alandsbanken.fi

Vasa:
Bankdirektör Lars Lönnblad, Ålandsbanken Abp, tfn 0204 293 301, lars.lonnblad@alandsbanken.fi


Yrityksestä

Cocomms on Suomen johtava itsenäinen viestinnän konsultointitoimisto, joka tukee asiakkaitaan erilaisten muutos- ja kriisitilanteiden johtamisessa. Kasvatamme asiakkaidemme omistaja-arvoa sekä autamme heitä rakentamaan tavoiteltua mainetta, työnantajakuvaa ja brändiä. Valtaosa asiakkaistamme on Suomessa toimivia kansainvälisiä yrityksiä ja organisaatioita teknologian, talouden sekä terveydenhuollon aloilla.