OMISTUKSET YHTIÖSSÄ (ARVOPAPERIMARKKINALAIN 2 LUVUN 9 PYKÄLÄN MUKAINEN LIPUTUSILMOITUS)

Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj (“Talvivaara”) on 18.6.2009 vastaanottanut liitteenä olevan arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 pykälän mukaisen Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj:n osakkeita koskevan liputusilmoituksen Standard Life Investments Ltd.:ltä. Standard Life Investments Ltd.:n omistus Talvivaarassa on laskenut 4,949%:in (alle 5%). Muutoksen jälkeen Standard Life Investments Ltd. omistaa yhteensä 11,030,240 Talvivaaran osaketta.

Liite 1. Kohdeyhtiön nimi Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj 2. Liputusilmoituksen peruste Osakekaupat, jotka tehtiin 17.06.2009. 3. Ajankohta, jolloin omistusosuus on muuttunut 17.06.2009 4. Osuus kohdeyhtiön äänimäärästä ja osakepääomasta Standard Life Investments Ltd.:n kokonaisomistus Talvivaarassa on nyt seuraava:: Osakkeiden lukumäärä Osuus osakkeiden kokonaismäärä Osuus äänimäärästä Suora Välillinen Yht. Suora Välillinen Yht. Suora Välillinen Yht. 7.444.380 3.585.860 11,030.240 3,34% 1,609% 4,949% 3,34 % 1,609% 4,949%

Yrityksestä

Cocomms on Suomen johtava itsenäinen viestinnän konsultointitoimisto, joka tukee asiakkaitaan erilaisten muutos- ja kriisitilanteiden johtamisessa. Kasvatamme asiakkaidemme omistaja-arvoa sekä autamme heitä rakentamaan tavoiteltua mainetta, työnantajakuvaa ja brändiä. Valtaosa asiakkaistamme on Suomessa toimivia kansainvälisiä yrityksiä ja organisaatioita teknologian, talouden sekä terveydenhuollon aloilla.