Oxfordin yliopisto ja Man Investments perustavat kvantitatiivisen rahoituksen instituutin

Oxfordin yliopisto ja Man Investments perustavat kvantitatiiviseen rahoitukseen erikoistuneen Oxford-Man Institute of Quantitative Finance -instituutin. Perustajat haluavat instituutista maailman johtavan tieteidenvälisen instituutin, joka keskittyy erityisesti vaihtoehtoisiin sijoituksiin.

Oxfordiin perustettava instituutti on aluksi mitoitettu 20 jäsenelle, joista 10 on täysiaikaisia tutkijoita ja muuta henkilökuntaa sekä 10 tiedekunnan edustajaa, jotka käyttävät suuren osan ajastaan instituutissa. Heidän on kaikkien jo oltava Oxfordin yliopiston henkilöstöä.

Man Investments, maailman suurin hedge-rahastoyhtiö, on instituutin toiminnan ainoa rahoittaja.

“Instituuttiin kuuluu tutkijoita yliopiston eri kouluista ja osastoilta, joten sen toiminta on aidosti tieteidenvälistä. Tavoitteenamme on luoda maailman kvantitatiivisen rahoituksen tutkimukselle keskipiste”, yliopiston taloustieteen professori Neil Shephard sanoo, joka on nimetty instituutin tutkimusjohtajaksi.

Kvantitatiiviseen rahoitukseen kuuluvat kaikki systemaattiset ja kvantitatiiviset metodologiat, analyysitekniikat ja teoriat, joita voidaan soveltaa taloudellisten ja rahoituksellisten resurssien tutkimukseen ja allokointiin ammattimaisessa pääoman hallinnassa.

Instituutin päätavoite on synnyttää sekä akateemista tutkimusta sekä käytännön ratkaisujen löytämistä. Se edistää myös kvantitatiiviseen rahoitukseen liittyvien metodien ja tekniikoiden opetusta ja tutkimusta.

Yksi Man Investments erikoisosaamisalueista on kvantitatiivisten metodien käyttö hintaliikkeiden analysoimiseksi useilla erilaisilla markkinoilla.

Alussa Man käyttää instituutin käynnistämiseen 13,75 miljoonaa puntaa. Instituutin ensimmäisen viiden vuoden rahoitukseen on varattu 10,45 miljoonaa puntaa sekä 3,3 miljoonaa puntaa professuuriin, jonka nimi on Man Professor of Quantitative Finance.

Man Investments sijoittaa lisäksi oman tutkimuskeskuksensa samaan taloon instituutin kanssa. Näin akateemikot ja alan johtavat ammattilaiset pääsevät suoraan vuorovaikutukseen keskenään.

Instituutin webbisivut löytyvät osoitteesta www.oxford-man.ox.ac.uk.


Yrityksestä

Cocomms on Suomen johtava itsenäinen viestinnän konsultointitoimisto, joka tukee asiakkaitaan erilaisten muutos- ja kriisitilanteiden johtamisessa. Kasvatamme asiakkaidemme omistaja-arvoa sekä autamme heitä rakentamaan tavoiteltua mainetta, työnantajakuvaa ja brändiä. Valtaosa asiakkaistamme on Suomessa toimivia kansainvälisiä yrityksiä ja organisaatioita teknologian, talouden sekä terveydenhuollon aloilla.