Palkkakuilu EU:n vanhojen ja uusien jäsenmaiden välillä jopa kymmenkertainen

Deloitten tuoreen kansainvälisen tutkimuksen mukaan keskimääräinen palkkataso sivukuluineen vaihtelee yhä rajusti uusien ja vanhojen EU-maiden välillä. Ero on jopa kymmenkertainen. Kokonaispalkkakustannukset ovat Suomessa EU:n seitsemänneksi kalleimmat.

Asiantuntijaorganisaatio Deloitten tutkimuksessa vertailtiin keskenään Euroopan Unionin 15 alkuperäisen jäsenmaan ja Unioniin toukokuussa 2004 liittyneiden uusien jäsenmaiden tämänvuotisia keskimääräisiä palkkatasoja, sosiaalikustannuksia, palkasta vähennettäviä veroja ja nettoansioita. Tutkimuksessa olivat mukana teollisuus- ja palvelualat.

Kokonaispalkkakustannukset ovat alhaisimmat Liettuassa, jossa keskimääräinen vuosipalkka työntekijän ja työnantajan sosiaalikuluineen on reilut 5 100 euroa. Liettuan kannoilla seuraavat Viro (9 216 €) ja Slovenia (9 264 €). Palkat Virossa ja Sloveniassa ovat nousseet tuntuvasti vuodesta 2005, jolloin vuotuinen keskipalkka Virossa oli 7 466 euroa ja Sloveniassa 8 321 euroa.

Korkeimmat kokonaispalkkakustannukset ovat Saksassa, jossa keskimääräinen palkka sosiaalikuluineen on runsaat 50 000 euroa vuodessa. Saksan jälkeen korkeimmat kokonaispalkkakustannukset ovat Tanskassa (49 168 €) ja Belgiassa (48 486 €).

Suomessa kokonaispalkkakustannukset ovat 43 751 euroa vuodessa eli EU:n seitsemänneksi kalleimmat. Palkkakustannukset ovat nousseet vuodesta 2005 keskimäärin kolme prosenttia.

Selkeästi korkeimmat vero- ja sosiaaliturvakustannukset ovat Italiassa, jossa niiden osuus palkasta on lähes 70 prosenttia. Luku koostuu etupäässä työnantajan maksamista sosiaaliturvamaksuista. Seuraavaksi korkeimmat suhteelliset vero- ja sosiaaliturvakustannukset ovat Unkarissa ja Ruotsissa.

Suomessa vero- ja sosiaaliturvakustannusten osuus kokonaispalkkakustannuksista on reilut 46 prosenttia. Luku on EU-maiden kuudenneksi korkein. Työntekijän verojen ja sosiaalikulujen osuus on täällä reilut 25 ja työnantajan sosiaalikulujen osuus noin 21 prosenttia kustannuksista.

Työntekijän verorasitus on korkein Tanskassa ja Itävallassa. Suomessa työntekijän veroaste on EU:n neljänneksi kovin. Uusista jäsenvaltioista Unkari ja Puola verottavat työntekijöitään jo lähes Suomen tasolla. Alhaisin veroaste on Irlannissa, Kyproksella ja Maltalla.

Deloitten International Assignment Services -palveluista vastaava partner Tero Määttä arvioi, että veroasteet EU-maissa tasaantuvat edelleen, kun uusien EU-maiden alemmat verokannat lähestyvät verokilpailun seurauksena vanhojen EU-maiden tasoa.

”Sosiaalikulujen, erityisesti työnantajamaksujen, osalta erot ovat edelleen suuria ja todennäköisesti myös pysyvät suurina. Korkeat sosiaalikustannukset ovat usein yllätys suomalaisille yrityksille, jotka pohtivat toiminnan aloittamista ja henkilöstön palkkaamista uusissa EU-maissa.”

Palkkakustannusten kehitystä tutkittiin vähintään 10 työntekijän yrityksissä 24 EU-maassa (joukosta puuttuu Slovenia). Työntekijän verotus perustuu arvioon kahden lapsen perheen maksamista veroista, kun toinen avioparista käy ansiotyössä.

Yrityksestä

Cocomms on Suomen johtava itsenäinen viestinnän konsultointitoimisto, joka tukee asiakkaitaan erilaisten muutos- ja kriisitilanteiden johtamisessa. Kasvatamme asiakkaidemme omistaja-arvoa sekä autamme heitä rakentamaan tavoiteltua mainetta, työnantajakuvaa ja brändiä. Valtaosa asiakkaistamme on Suomessa toimivia kansainvälisiä yrityksiä ja organisaatioita teknologian, talouden sekä terveydenhuollon aloilla.