Pictet’n uusi rahasto sijoittaa metsään

Pictet Funds, sveitsiläisen Pictet & Cie -yksityispankin sijoitusrahastojen jakelusta vastaava yksikkö, käynnistää PF(LUX)-Timber-rahaston. Uusi rahasto sijoittaa yrityksiin, jotka omistavat tai hoitavat metsiä ja metsätalousmaata.

Tähän asti metsätalousmaata ja -tuotteita on lähestytty pääomasijoittamisen keinoin, jolloin pitkän aikavälin tuottonäkymät ovat olleet hyviä, korrelaatio vähäinen ja hajauttamismahdollisuudet runsaita. Suoraan sijoittamiseen taas liittyvät usein korkeat vähimmäissijoitusvaatimukset ja heikko likviditeetti. PF(LUX)-Timber-rahaston tavoitteena on sijoittaa pörssiosakkeisiin ja keskittyä yrityksiin, jotka omistavat ja/tai hoitavat metsiä ja metsätalousmaata. Tämän lähestymistavan ansiosta sijoittajat voivat hyötyä kyseisen omaisuuslajin sijoitusominaisuuksista ja nauttia perinteisen sijoitusrahaston likviditeetistä ja käyttömukavuudesta.

”Uskomme, että metsätalousmaa on hyvin otollinen pitkän aikavälin sijoituskohde monestakin syystä. Metsien kasvu on tasaista ja riippumatonta makroekonomisista olosuhteista. Lisäksi metsätalousmaasta saatavat voitot korreloivat perinteisesti positiivisesti inflaation kanssa. Tästä syystä metsätalousmaahan liittyy tehokas pitkän aikavälin inflaatiosuoja ja mahdollisuus osakesalkun hajauttamiseen”, sanoo Gabriel Micheli, yksi rahaston johtajista.

Myös ympäristöseikat tekevät metsätalousmaahan sijoittamisesta entistä houkuttelevampaa. Puu on rakennusmateriaalina yhä suositumpi, sillä se on betoniin, tiileen tai teräkseen verrattuna ylivertainen energiatehokkuudeltaan, monipuolisuudeltaan ja kierrätettävyydeltään.

”Lisäksi jos fossiilisen energian hinta jatkaa nousuaan, puutavaran arvo vähäsaasteisena energianlähteenä vain kasvaa, sillä puu on todennäköinen vaihtoehto niin kutsutuksi toisen sukupolven lignoselluloosapohjaiseksi biopolttoaineeksi”, Micheli sanoo.

Vaikka puutavaran kysyntä seuraa tarkasti talouden ja väestön kasvua, monilla mailla ei silti ole riittäviä metsävarantoja kasvavan kysynnän kattamiseksi. Esimerkiksi Kiinassa puutavaran tuonti on kolminkertaistunut vuosien 1997 ja 2005 välillä.

Metsätalousmaahan sijoittaminen ei hyödytä ainoastaan sijoittajia, vaan myös ympäristöä. Pictet’n kestävän kehityksen asiantuntijan Christoph Butzin mukaan metsien arvo kasvaa tulevaisuudessa entisestään erityisesti, koska ne kykenevät sitomaan ja varastoimaan itseensä hiiltä tehokkaasti.

”Metsien hävittäminen aiheuttaa tällä hetkellä lähes 20 prosenttia maailman kasvihuonekaasupäästöistä, joten uusien metsien istuttaminen ja hoitaminen on kaikkein tehokkain keino ilmastonmuutoksen torjumiseksi”, Butz sanoo.

Uusi metsätalousmaarahasto vahvistaa entisestään Pictet’n innovatiivisten teemarahastojen perustamiseen ja hoitamiseen liittyvää asiantuntemusta. Globalisaation kiihtyessä maantieteellisten tekijöiden merkitys vähenee, ja maailmanlaajuiset teollisuuteen vaikuttavat tekijät saavat yhä enemmän jalansijaa. Valitsemalla kestäviä sektoreita, joilla on mahdollisuus tavallista suurempaan tuottoon, vältetään lyhytikäisiin trendikohteisiin sijoittamisen riskit. Etenkin metsät ovat oiva pitkän aikavälin sijoituskohde, sillä niitä hoidetaan jatkuvasti, eikä niiden tuottavuus lakkaa.

Rahasto on uusin tulokas Pictet’n innovatiivisten teema- ja sektorirahastojen joukossa, joihin kuuluu jo muun muassa bioteknologiaan, veteen, vihreään energiaan ja nykyään myös digitaaliseen tietoliikenteeseen liittyviä rahastoja.

Uuden rahaston johtoryhmän muodostavat kokeneet sijoitusalan ammattilaiset Gabriel Micheli, Christoph Butz ja Philippe de Weck.

Rahastoon voivat sijoittaa institutionaaliset sijoittajat, yksityispankit ja yksityissijoittajat Suomessa, Espanjassa, Hollannissa, Hongkongissa, Isossa-Britanniassa, Italiassa, Itävallassa, Kreikassa, Liechtensteinissä, Portugalissa, Ranskassa, Ruotsissa, Saksassa, Singaporessa ja Sveitsissä.


Yrityksestä

Cocomms on Suomen johtava itsenäinen viestinnän konsultointitoimisto, joka tukee asiakkaitaan erilaisten muutos- ja kriisitilanteiden johtamisessa. Kasvatamme asiakkaidemme omistaja-arvoa sekä autamme heitä rakentamaan tavoiteltua mainetta, työnantajakuvaa ja brändiä. Valtaosa asiakkaistamme on Suomessa toimivia kansainvälisiä yrityksiä ja organisaatioita teknologian, talouden sekä terveydenhuollon aloilla.