Schenker integroi tietojärjestelmänsä IBS:n avulla

IBS uudistaa Schenkerin toiminnanohjausjärjestelmän ja muiden ohjelmistojen sekä kuljetuskaluston välisiä rajapintoja IBS Integrator -ohjelmiston avulla.

Suomen Schenker-yhtiöissä työskennellään useiden eri tietojärjestelmien ja alustojen parissa. Näiden yhdistäminen on kehitystyössä merkittävä tekijä.

– Integroinnit ovat usein teknisesti haastavia ja työläitä. Hankimme IBS Integrator -ohjelmiston vastaamaan integroinnin teknisiin haasteisiin ja nopeuttamaan kehitystyötä. Monessa tapauksessa kehitystyöhön käytettävä aika puolittuu, Schenkerin tietohallintojohtaja Risto Nuutinen kertoo.

– Kehitys kulkee kohti käyttäjäystävällistä SOA-arkkitehtuuria. Pidimme tärkeänä myös sitä, että järjestelmä mahdollistaa nämä WebService-rajapinnat asiakkaisiin ja muihin sidosryhmiin.

Schenker edellytti valittavalta ohjelmistolta selkeitä ja riittävän laajoja rajapintoja eri tietojärjestelmiin. Vaakakupissa painoi myös ratkaisujen ylläpidon ja seurannan helpottuminen.

Valintakriteereistä merkittävin oli kuitenkin iSeries eli AS/400 -ympäristön tuki. Tämä osaaminen puhui IBS:n puolesta, sillä Schenkerin kriittisimmät järjestelmät toimivat iSeries-alustalla.

– Schenker on meille erinomainen referenssi, sillä kuljetusliikkeenä sen ympäristöön liittyy tavallista enemmän haasteita. Tapahtumamäärät ja integraation tarve ovat merkittäviä, sanoo tuotepäällikkö Juha Berg IBS:ltä.

On tärkeää, että ohjelmisto pystyy vastaamaan tiukkoihin vasteaikavaateisiin varsinkin ruuhka-aikoina.

IBS Integratorin käyttäjät ovat Schenkerillä pääasiassa kokeneita sovelluskehittäjiä, ja aktiivisten käyttäjien määrä lisääntyy tulevaisuudessa.

– Selkein jako voidaan tehdä iSeries- ja Windows-ympäristöjen välille. Sovelluskehittäjillä on varsin vähän tietämystä toisten aiemmin käyttämistä kehitysvälineistä ja -tekniikoista, joten IBS Integrator tarjoaa eri ympäristöissä toimiville ohjelmistokehittäjille yhteisen työkalun, Risto Nuutinen sanoo.

Useat IBS Integratorille rakentuvat ratkaisut ovat ehtineet jo testausvaiheeseen. Ensimmäiset niistä tulevat tuotantoon alkukevään aikana.

IBS Integrator on monialustainen ohjelmisto, joka yhdistää järjestelmät, sovellukset, tietokannat, web-portaalit ja prosessit. Integrator automatisoi ja yhdistää liiketoimintaprosesseja koko toimitusketjussa.

Yrityksestä

Cocomms on Suomen johtava itsenäinen viestinnän konsultointitoimisto, joka tukee asiakkaitaan erilaisten muutos- ja kriisitilanteiden johtamisessa. Kasvatamme asiakkaidemme omistaja-arvoa sekä autamme heitä rakentamaan tavoiteltua mainetta, työnantajakuvaa ja brändiä. Valtaosa asiakkaistamme on Suomessa toimivia kansainvälisiä yrityksiä ja organisaatioita teknologian, talouden sekä terveydenhuollon aloilla.