Standard Life Investments: Markkinat toipuvat eri tahdissa

 

Kansainvälisen rahastoyhtiön Standard Life Investmentsin mukaan rahoitusmarkkinoiden epävakautta selittää osaltaan se, että sijoittajat toimivat lyhyellä aikavälillä usein tunneperäisesti, vaikka perustelevatkin käytöstään rationaalisilla syillä. Markkinoiden toimiessa paineen alla tunteet ottavat usein vallan, mikä lisää eri maiden, toimialojen ja omaisuusluokkien välistä riippuvuutta. Nyt globaalin rahoituskriisin jälkeen pitkäjänteisesti toimivat sijoittajat pääsevät hyötymään kansantalouksien ja omaisuusluokkien eriaikaisesta toipumisesta.

Standard Life Investmentsin tuoreimmassa globaalissa markkinakatsauksessa todetaan, että vuoden 2011 ensimmäinen puoli on ollut hyvä esimerkki tällaisesta eriaikaisesta kehityksestä. Juuri kun markkinat näyttivät olevan elpymässä, Japanin katastrofi järisytti niitä uudestaan: energian hinnat nousivat äkisti ja Euroopan velkakriisi voimistui. Kaiken tämän tuloksena taloudellinen toiminta on heikentynyt ja markkinoilla on jouduttu toteamaan, että ainakin Euroopan talouskasvu on jatkossa rakenteellisesti hidasta: kypsät taloudet yrittävät sopeutua julkisen ja yksityisen sektorin uudelleenlainoittamisen vaikutuksiin.

“Taloudellisen epävarmuuden kääntyminen uuteen nousuun on saanut sekä volatiliteetin lisääntymään että monet markkinat ja sijoitetut varat liikkumaan  makrotekijöiden vaikutuksesta. Makrotekijöiden vallitessa eri markkinoiden välinen riippuvuus on johtanut paitsi korrelaatiotason nousemiseen myös joissakin tapauksissa varsinaisen korrelaation muutokseen. Tämä kertoo siitä, että markkinat ovat edelleen kriisivalmiudessa eli niillä vallitsee vieläkin pelko ja lyhytnäköisyys. Tästä kertoo myös markkinoiden kiinnostus sellaisia yksinkertaisia ja helposti tunnistettavia omaisuusluokkapareja kohtaan kuin kehittyvät/kehittyneet markkinat, riskitaso on/off tai Euroopan ydin/äärialueet”, kommentoi Standard Life Investmentsin pääjohtaja Keith Skeoch.

“Globaalin rahoituskriisin tärkeimpiä opetuksia on se, että talouden perusperiaatteet ja sopeutumisvauhti vaihtelevat paljon laajojen ryhmittymien kesken ja siksi eri maiden käytännöt poikkeavat toisistaan. Intia ja Kiina saattavat kohdata samankaltaisia makrotason ongelmia, mutta niiden poliittiset ja taloudelliset sopeuttamismekanismit ovat hyvin erilaiset. Sama pätee myös esimerkiksi Irlantiin ja Kreikkaan. Markkinoiden liikehdinnästä saatetaan syyttää yhteisöllisyyttä. Kuitenkin erot markkinoiden, toimialojen ja omaisuusluokkien perusperiaatteissa osoittavat kriisitilanteissa, että maailma ja markkinat ovat eriaikaistumassa. Pitkäjänteisesti toimivien sijoittajien kannattaakin nyt tutkia huolellisesti viimeisen puolen vuoden kehityksen tarjoamia mahdollisuuksia. Hajauttaminen on saattanut olla haasteellista viimeisten vuosineljännesten aikana, mutta se palkitaan todennäköisesti seuraavan parin vuoden aikana, kun sijoittajat alkavat kiinnittää huomiota ”uuden normaalin” ympäristön moniaikaisuuteen.”

Englanninkielinen tiedote on kokonaisuudessaan liitteenä.

Lisätietoja:

Karoliina Heimo, viestintätoimisto Cocomms, 040 5090 437
Yvonne Savage, Press Manager, Standard Life Investments, +44 (0) 131 245 3610
Richard England, Press Manager, Standard Life Investments, +44 (0)131 245 2750

http://www.standardlifeinvestments.com/press_office/index.html

Standard Life Investments käynnisti toimintansa varainhoitajana vuonna 1998. Yhtiön hallinnoitavana on 174,7 miljardia euroa (30.6.2010), mikä tekee siitä yhden suurimmista varainhoitajista Euroopassa. Yhtiö toimii Isossa-Britanniassa, Kanadassa, Irlannissa, Hongkongissa ja Yhdysvalloissa, ja sillä on edustustoimistot Saksassa, Ranskassa, Etelä-Koreassa, Kiinassa ja Australiassa. Standard Life Investments toimii Intiassa yhteisyrityksen kautta.

Yrityksestä

Cocomms on Suomen johtava itsenäinen viestinnän konsultointitoimisto, joka tukee asiakkaitaan erilaisten muutos- ja kriisitilanteiden johtamisessa. Kasvatamme asiakkaidemme omistaja-arvoa sekä autamme heitä rakentamaan tavoiteltua mainetta, työnantajakuvaa ja brändiä. Valtaosa asiakkaistamme on Suomessa toimivia kansainvälisiä yrityksiä ja organisaatioita teknologian, talouden sekä terveydenhuollon aloilla.

Tilaa

Liitteet & linkit