Standard Life Investments: milleniaalit muuttavat arvopohjaista sijoittamista

Globaali varainhoitaja Standard Life Investments on julkaissut raportin, jossa tarkastellaan milleniaalien nousua ja heidän vaikutustaan arvopohjaiseen sijoittamiseen. Raportissa arvioidaan myös milleniaalien mahdollisia vaikutuksia perinteiseen varainhoitoon sekä heidän luomiaan monia mahdollisuuksia.

Milleniaalit (tai Y-sukupolvi, 18–24-vuotiaat) haluavat sijoittaa yhtiöihin, jotka vaikuttavat yhteiskuntaan myönteisesti. Siksi on luotava uusia tuotteita, jotka ovat heidän asenteidensa mukaisia. Esimerkiksi vaikuttavuussijoittaminen on tullut vahvasti esiin viime vuosina ensisijaisesti milleniaalien ansiosta, sillä he ovat etsineet sijoituskohteita, joilla on vaikutusta maailmassa.

Tällä hetkellä vaikuttavuussijoittaminen on vielä varainhoitomaailman reunamilla, mutta tämä muuttunee, kun yhä useammat milleniaalit ryhtyvät sijoittajiksi.

Standard Life Investments teki äskettäin YouGov-kyselyn arvopohjaisesta sijoittamisesta, ja sen tulokset osoittavat myös vahvan yhteyden iän ja arvojen välillä.

Vastaajista 18–24-vuotiaat sijoittajat osoittivat suurinta halua sijoittaa yhtiöihin, joilla on myönteinen yhteiskunnallinen ja ympäristöllinen vaikutus. Tämä halu vähenee ikävuosien mukana.

Kysely osoitti myös, että:

  • Miltei puolella (48 %) vastaajista on jonkinlainen periaate sijoittamisensa taustalla
  • Miltei puolella (45 %) sijoittajista on vahva kanta ympäristöasioihin
  • 63 % vastaajista on sitä mieltä, että arvopohjainen sijoittaminen tuottaa saman verran tai paremmin kuin sijoittaminen ilman arvoja
  • 47 % vastaajista on boikotoinut yhtiötä tai brändiä, koska sen käyttäytyminen on ristiriidassa omien eettisten arvojen kanssa
  • Vain 27 %:lla vastaajista ei oli mitään eettisiä perusteita sijoituspäätösten taustalla.

Kaikissa luvuista on poistettu en osaa sanoa -vastaukset.

Vastuullisen sijoittamisen johtaja Amanda Young sanoo:

“Sijoitusalalla mahdollisimman hyvä läpinäkyvyys ja ymmärrettävyys ovat avainasemassa, kun milleniaalien kanssa rakennetaan luottamusta. Tuotteiden on myös heijastettava heidän uskomuksiaan ja elämänarvojaan. Siksi toimialamme on kehitettävä innovatiivisia sijoittamistapoja, joissa nämä muuttuvat asenteet näkyvät.”

“Tuotot ovat tietenkin edelleen tärkeitä. Milleniaalit vaativat kuitenkin yhä enemmän ratkaisuja, joiden avulla heidän rahallaan vaikutetaan ympäristöön ja yhteiskuntaan myönteisesti. Tämä tekijät luovat alallemme paitsi haasteista myös suuria mahdollisuuksia.”

Raportin voi ladata täältä

Vastuullisen sijoittamisen johtajan Amanda Youngin kuva

Lisätietoja:

Viestintätoimisto Cocomms
Anna-Mari Tiilikainen, puh. 050 558 0888, anna-mari.tiilikainen(at)cocomms.com

Yrityksestä

Cocomms on Suomen johtava itsenäinen viestinnän konsultointitoimisto, joka tukee asiakkaitaan erilaisten muutos- ja kriisitilanteiden johtamisessa. Kasvatamme asiakkaidemme omistaja-arvoa sekä autamme heitä rakentamaan tavoiteltua mainetta, työnantajakuvaa ja brändiä. Valtaosa asiakkaistamme on Suomessa toimivia kansainvälisiä yrityksiä ja organisaatioita teknologian, talouden sekä terveydenhuollon aloilla.

Tilaa

Multimedia

Multimedia

Liitteet & linkit