Suomalaiset sijoittajat ruotsalaisia huolestuneempia Euroopan taloustilanteesta

Aasia ja etenkin Kiina koetaan houkutteleviksi markkinoiksi

Suomalaisista sijoittajista 55 % on huolestunut Euroopan epävarmasta taloustilanteesta. Sijoituspäätöksiä tehdään nyt harkiten ja markkinoiden kehitystä seurataan aiempaa tarkemmin. Ruotsalaisista kaksi kolmesta omistaa sijoitustuotteita, kun vastaava luku Suomessa on 41 %. Tiedot selviävät Ålandsbankenin toukokuussa tekemästä tutkimuksesta, jossa vastaajina olivat 15–80-vuotiaat suomalaiset ja ruotsalaiset.

Suomalaisista sijoittajista 55 % on huolestunut Euroopan taloustilanteesta, ruotsalaisista 38 %. Naisia tilanne huolestutti hieman miehiä enemmän. Suomessa vanhin ikäryhmä (56–80-vuotiaat) oli useimmin huolestunut Euroopan taloustilanteesta (63 %). Heillä on myös ikäryhmistä arvoltaan suurimmat sijoitussalkut. Ruotsissa sen sijaan nuorin ikäryhmä (15–22-vuotiaat) oli huolestunein (41 %).

Suomalaisista 43 % ja ruotsalaisista 40 % ilmoittaa Euroopan taloustilanteen vaikuttavan sijoituspäätöksiin. Suomessa Euroopan taloustilanne vaikuttaa päätöksiin sitä selvemmin, mitä suurempi salkku sijoittajalla on.

Euroopan taloustilanne on lisännyt sijoittajien varovaisuutta molemmissa maissa. Sijoituspäätöksiä tehdään harkiten ja markkinoiden kehitystä seurataan aiempaa tarkemmin. Moni suomalainen ei sijoita tällä hetkellä lisää vaan seuraa tilanteen kehittymistä.

Euroopan sijaan suositaan muita markkinoita

Moni sijoittaja sanoo suosivansa Euroopan sijaan muita markkinoita. Suomalaiset ja ruotsalaiset ovat yhtä mieltä siitä, että Aasia ja erityisesti Kiina ovat tämän hetken houkuttelevimmat sijoitusmarkkinat. Seuraavaksi parhaana markkinana pidetään Venäjää.

Ruotsalaisista kaksi kolmesta omistaa sijoitustuotteita, kun vastaava luku Suomessa on 41 %. Sekä Suomessa että Ruotsissa miehet omistavat sijoitustuotteita naisia useammin. Ruotsalaisista miehistä 70 % omistaa sijoitussalkun, suomalaisista 47 %. Ruotsalaiset naiset ovat kuitenkin suomalaismiehiä aktiivisempia, sillä heistä 62 % omistaa sijoitussalkun. Suomalaisnaisista vain reilulla kolmanneksella on sijoituksia.

Erot maiden välillä ovat suurimmat nuorimmassa ikäryhmässä: ruotsalaisista nuorista (15–22-vuotiaat) puolet omistaa sijoitustuotteita, suomalaista samanikäisistä vain joka viides.

Kun tarkastellaan sijoitussalkkujen arvoa, erot Suomen ja Ruotsin välillä eivät ole suuret. Suomalaisista sijoittajista jopa hiukan suurempi osa (33 %) kuin ruotsalaisista (30 %) omistaa salkun, jonka arvo on yli 20 000 euroa.

Sekä Suomessa että Ruotsissa 38 prosentilla sijoittajista salkun arvo on alle 5 000 euroa. Yli 100 000 euron salkku on molemmissa maissa 7 %:lla sijoittajista.

Tutkimus toteutettiin verkkokyselynä toukokuussa 2011. Tutkimukseen osallistui 1 095 suomalaista ja 1 123 ruotsalaista 15–80-vuotiasta. Otos edusti Suomen ja Ruotsin kansaa ikä-, sukupuoli- ja maantieteelliseltä jakaumaltaan.

Lisätietoa

Tom Westerén, viestintä- ja markkinointijohtaja, Ålandsbanken Abp, puh. 0204 293 636 tai 040 519 0885

Ålandsbanken on pankki, joka panostaa voimakkaasti asiakassuhteisiin ja henkilökohtaiseen palveluun. Pankilla on vankka sijoitusosaaminen ja lisäksi se tarjoaa hyviä rahoituspalveluja.

Vuonna 1919 perustettu liikepankki on ollut listattuna Helsingin pörssissä vuodesta 1942. Ålandsbankenin pääkonttori sijaitsee Maarianhaminassa. Pankilla on Ahvenanmaalla 17 konttoria sekä kahdeksan konttoria Manner-Suomessa. Pankin tytäryhtiöllä Ålandsbanken Sverige AB:llä on kolme konttoria Ruotsissa. Ålandsbanken-konserniin kuuluu kaikkineen kymmenen tytäryhtiötä, joiden toiminta liittyy eri tavoin pankkitoimintaan. Konserni työllistää 750 henkeä. Lue lisää www.alandsbanken.fi

Yrityksestä

Cocomms on Suomen johtava itsenäinen viestinnän konsultointitoimisto, joka tukee asiakkaitaan erilaisten muutos- ja kriisitilanteiden johtamisessa. Kasvatamme asiakkaidemme omistaja-arvoa sekä autamme heitä rakentamaan tavoiteltua mainetta, työnantajakuvaa ja brändiä. Valtaosa asiakkaistamme on Suomessa toimivia kansainvälisiä yrityksiä ja organisaatioita teknologian, talouden sekä terveydenhuollon aloilla.

Tilaa

Liitteet & linkit