Tällä toimialalla investoinnit kasvavat

Yritykset investoivat nyt liiketoimintatiedon hallintaan ja tiedolla johtamiseen. ”Yrityksissä on ymmärretty, että liiketoimintatiedon hallinta on yrityksen menestyksen edellytys”, toteaa professori Mika Hannula Tampereen teknillisestä yliopistosta. TTY:n ja Affecton yhteistyössä toteuttaman tutkimuksen mukaan laskusuhdanteessa investoinnit liiketoimintatiedon hallintaan kasvavat.

”Yrityksillä on tietoa, mutta ongelmana on, miten suunnattomasta tietomäärästä löydetään olennainen ja saadaan se yritysjohdon käyttöön”, kertoo Hannula. ”Tämä on pullonkaula, johon liiketoimintatiedon hallinnalla etsitään ratkaisua”, hän jatkaa. Liiketoimintatiedon hallinnalla eli business intelligencellä (BI) viitataan sekä yrityksen johtamisen kannalta oleelliseen tietoon että toimintaan, joka mahdollistaa kyseisen tiedon jalostamisen päätöksenteon tueksi. TTY:n ja Affecton toteuttamassa kyselytutkimuksessa kohderyhmänä oli liikevaihdoltaan Suomen 50 suurinta yritystä (Talouselämä 2008). Tutkimus osoittaa, että liiketoimintatiedon hallinta on vakiinnuttanut asemansa suuryritysten päätöksenteon tukena, ja sen rooli korostuu nykyisessä strategisesti vaikeassa taloudellisessa tilanteessa. Tiedon merkitys on kasvanut laskusuhdanteessa, joten liiketoimintatiedon hallintaan suunnitellaan nyt investointeja. Yli puolet yrityksistä aikoo kasvattaa investointejaan liiketoimintatiedon hallintaan, ja kaikki aikovat pitää investointinsa vähintään ennallaan. Nousussa asiakaslähtöinen, pitkän aikavälin analyysi ”2000-luvulla yritysten toiminnan logiikka on kääntynyt tuotantopainotteisesta asiakaslähtöiseksi. Yritykset noudattavat palvelutoiminnan logiikkaa, jossa keskeistä on arvon tuottaminen asiakkaan liiketoiminnalle. Asiakkaaseen liittyvän tiedonhallinta on entistä tärkeämpää”, Mika Hannula kuvaa. Laskusuhdanne on vahvistanut trendiä entisestään, ja yritykset etsivät nyt ratkaisuja asiakkaiden toimialaan ja asiakaskannattavuuteen liittyvän liiketoimintatiedon hallintaan. Asiakkuuden hallintaan liittyvien tietoteknisten ratkaisuiden kehittämiseen myös panostetaan huomattavasti enemmän kuin muiden toimintojen tietoteknisiin ratkaisuihin. Yritykset ovat myös aiempaa kiinnostuneempia pitkän aikavälin ennusteista, ja liiketoimintatiedon hallinnalla tähdätään esimerkiksi suorituskyvyn aiempaa tarkempaan seurantaan ja ennustamiseen. Analyysien ja skenaarioiden aikajanaa kasvatetaan entistä pidemmäksi, jotta mahdollisiin tulevaisuuden uhkiin ja talouden heilahteluihin osataan varautua nykyistä paremmin. Osa yrityksistä laittaa myös jo nyt seuraavaa nousukautta varten järjestelmiään kuntoon. Strategian väline ”Affectolla olemme huomanneet, että asiakkaidemme liiketoimintatiedon hallinta on kehittymässä aiempaa strategisempaan suuntaan, eli yrityksissä analysoidaan, minkälaisia asioita BI:n tulisi ratkaista ja minkälaisilla toimilla se saadaan parhaiten toteutetuksi”, kertoo kehitysjohtaja Timo Helkiö Affectolta. ”Myös jo tehtyjen investointien hyödyntäminen on tärkeässä asemassa”, Helkiö lisää. Tutkimuksen mukaan yrityksissä laajennetaan ja kehitetään tiedonhallinnan järjestelmien ja työkalujen käyttöä toiminnan tehostamiseksi ja inhimillisten resurssien vapauttamiseksi. Jatkossa liiketoimintatiedon hallinta näyttää arkipäiväistyvän ja integroituvan tiiviimmin muihin liiketoiminnan prosesseihin. Henkilöstö osallistuu aiempaa laajemmin tiedon keräämiseen, analysoimiseen ja jakamiseen, joten liiketoimintatiedon hallinnasta tulee osa henkilöstön jokapäiväisiä tehtäviä. Tulevaisuudessa yritysten tavoitteena on myös tehostaa toimintaansa BI:n avulla ja rutiinitehtäviä ulkoistamalla. Sosiaalisen median merkitys liiketoimintatiedon keräämisessä ja jakamisessa kasvaa lähitulevaisuudessa.

Yrityksestä

Cocomms on Suomen johtava itsenäinen viestinnän konsultointitoimisto, joka tukee asiakkaitaan erilaisten muutos- ja kriisitilanteiden johtamisessa. Kasvatamme asiakkaidemme omistaja-arvoa sekä autamme heitä rakentamaan tavoiteltua mainetta, työnantajakuvaa ja brändiä. Valtaosa asiakkaistamme on Suomessa toimivia kansainvälisiä yrityksiä ja organisaatioita teknologian, talouden sekä terveydenhuollon aloilla.