Talvivaaran kaivoksen rakentaminen etenee aikataulussa

Irtomaan poisto malmin päältä aloitettu lokakuussa

Talvivaaran kaivoksen rakentamistyöt Sotkamossa ovat edenneet kesän ja syksyn aikana aikataulussa, mikä mahdollistaa tuotannon aloittamisen suunnitelmien mukaisesti vuoden 2008 viimeisen neljänneksen aikana.

Vesien hallintajärjestelmät ja maarakennustyöt saatiin vietyä vaiheeseen, joka mahdollistaa metallipitoisen veden turvallisen käsittelyn kaivosalueella. Tämän ansiosta irtomaiden poisto malmin päältä voitiin aloittaa Kuusilammen esiintymän alueella aikataulun mukaisesti lokakuun lopussa.

Syksyn aikana myös malmin liuotuskasan alustan, kipsisakka-altaan ja muiden tiiviiden alustarakenteiden rakentaminen on edennyt aikataulussaan.

Kaikki tärkeimmät tuotantolaitteet on tilattu ja niiden valmistus on käynnissä, joten toimitusten odotetaan tulevan Talvivaaraan aikataulun mukaisesti.

Investointikustannukset ovat budjetin mukaisia mutta ovat nousseet jonkin verran budjettiin sisällytettyjen varaumien puitteissa.

Viime aikojen työehtosopimuskiistat eivät toistaiseksi ole vaikuttaneet Talvivaaran toimintaan. Yhtiön rekrytointi jatkuu edelleen menestyksekkäästi, ja käynnissä on jo useita työvoimakoulutuskursseja.

Tuotannollisen louhinnan arvioidaan alkavan huhtikuussa 2008 suunnitelmien mukaisesti. Malmin biokasaliuotus käynnistyy heinäkuussa ja metallien tuotanto vuoden 2008 viimeisen neljänneksen aikana.

“Työt jatkuvat täydellä vauhdilla tulevan talven aikana. Irtomaiden poiston aloitus malmin päältä on meille merkittävä virstanpylväs, jonka saavutimme aikataulun mukaisesti. Tämän vuoksi olemme luottavaisia, että viemme projektin kokonaisuudessaan läpi suunnitellussa aikataulussa ja budjetissa”, Talvivaaran toimitusjohtaja Pekka Perä sanoo.


Yrityksestä

Cocomms on Suomen johtava itsenäinen viestinnän konsultointitoimisto, joka tukee asiakkaitaan erilaisten muutos- ja kriisitilanteiden johtamisessa. Kasvatamme asiakkaidemme omistaja-arvoa sekä autamme heitä rakentamaan tavoiteltua mainetta, työnantajakuvaa ja brändiä. Valtaosa asiakkaistamme on Suomessa toimivia kansainvälisiä yrityksiä ja organisaatioita teknologian, talouden sekä terveydenhuollon aloilla.