Talvivaaran Kaivososakeyhtiö ilmoittaa merkittävästä lisäyksestä kaivosalueen mineraalivarantoihin

Talvivaaran Kaivososakeyhtiö on löytänyt tuotantoa edeltävissä kairauksissa Kuusilammen mineraaliesiintymän alueelta lisää malmia. Kairaustulokset merkitsevät rakenteilla olevan kaivoksen JORC-luokittelun mukaisten todettujen ja todennäköisten mineraalivarantojen lisääntymistä 26 prosentilla (76 miljoonalla tonnilla). JORC-luokittelun mukaiset todetut, todennäköiset ja mahdolliset mineraalivarannot kasvavat yhteensä 23 prosentilla. Talvivaaran todetut ja todennäköiset mineraalivarannot kasvavat 336 miljoonaan tonniin ja kokonaismineraalivaranto (mahdolliset varannot mukaanluettuna) 414 miljoonaan tonniin.

Esiintymien arvioidaan sisältävän nyt 1,1 miljoonaa tonnia nikkeliä (aiemmin 0,89 miljoonaa tonnia) ja 2,2 miljoonaa tonnia sinkkiä (aiemmin 1,6 miljoonaa tonnia). Mineraalivarantojen lisäyksen myötä Talvivaaran asema sekä yhtenä maailman suurimmista nikkelikaivoksista että kansainvälisesti merkittävänä sinkin tuottajana vahvistuu entisestään.

Mineraalivarantojen lisäys perustuu kairauksiin, joiden tarkoituksena on ollut tarkentaa Kuusilammen esiintymän rajat tuotannon suunnittelua varten. Kuusilammen esiintymän todetut ja todennäköiset mineraalivarannot ovat nyt 248 miljoonaa tonnia ja kokonaismineraalivaranto 304 miljoonaa tonnia. Esiintymän jatkeet pohjoiseen, itään ja etelään sekä syvyyssuuntaan ovat vielä tutkimatta.

Talvivaaran toisen esiintymän, Kolmisopen, mineraalivarannot eivät ole muuttuneet aiemmin ilmoitetuista luvuista. Viimeaikaiset kairaukset ovat rajoittuneet Kuusilammen esiintymään, jossa tuotanto aloitetaan suunnitelman mukaan vuonna 2008.

Talvivaaran Kaivososakeyhtiö on aloittanut selvitystyön, jonka tavoitteena on kartoittaa mahdollisuudet kasvattaa rakenteilla olevan kaivoksen tuotantokapasiteettia. Yhtiö pyrkii näin tarjoamaan osakkeenomistajilleen mahdollisimman suuren hyödyn kasvaneista mineraalivarannoista. Selvitys tuotantokapasiteetin kasvattamisen mahdollisuudesta tehdään seuraavan vuoden aikana, ja siinä keskitytään teknisiin, taloudellisiin ja ympäristöluvitukseen liittyviin seikkoihin.

Talvivaaran toimitusjohtaja Pekka Perä toteaa: ”Olemme erityisen iloisia siitä, että tämä merkittävä mineraalivarantojen lisäys rajoittuu Kuusilammen esiintymän alueelle. Nyt ilmoitettavat varannot eivät vähennä Talvivaaran alueen erinomaista malminetsintäpotentiaalia. Kuusilammen esiintymän todetut ja todennäköiset mineraalivarannot ovat nyt yhtä suuret kuin aiemman arvion mukaiset Kuusilammen ja Kolmisopen yhteenlasketut vastaavat varannot. Tämän uskotaan merkitsevän kustannussäästöjä jo nykyisen suunnitelman mukaisella tuotantokapasiteetilla. Lisäksi varannot ovat nyt keskimäärin lähempänä maan pintaa, mikä helpottaa louhimista ja alentaa tuotantokustannuksia.”

Nyt ilmoitettavat uudet sekä aiemmin julkistetut mineraalivarannot laskettuna 0,15 prosentin nikkelin rajapitoisuudella on esitetty seuraavissa taulukoissa. Taulukoiduissa tiedoissa ovat mukana myös 0,07 prosentin rajapitoisuuteen perustuvat laskelmat, joiden pohjana on etupäässä markkinoiden päivitetty näkemys metallien pitkän aikavälin hinnoista. Valmisteilla olevat uudet tuotantosuunnitelmat perustuvat 0,07 prosentin rajapitoisuuteen.

Yrityksestä

Cocomms on Suomen johtava itsenäinen viestinnän konsultointitoimisto, joka tukee asiakkaitaan erilaisten muutos- ja kriisitilanteiden johtamisessa. Kasvatamme asiakkaidemme omistaja-arvoa sekä autamme heitä rakentamaan tavoiteltua mainetta, työnantajakuvaa ja brändiä. Valtaosa asiakkaistamme on Suomessa toimivia kansainvälisiä yrityksiä ja organisaatioita teknologian, talouden sekä terveydenhuollon aloilla.

Tilaa

Liitteet & linkit