Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj:n hallitus kutsuu koolle varsinaisen yhtiökokouksen 2009

Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj:n hallitus on päättänyt pitää yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen tiistaina 28.4.2009 Sotkamossa. Kokouksessa hallitus ja sen valiokunnat tekevät alla olevat ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle:

– Ehdotus siitä, että G. Edward Haslam, Eileen Carr ja Saila Miettinen-Lähde, jotka ovat yhtiöjärjestyksen mukaan eroamisvuorossa, valittaisiin uudelleen hallituksen jäseniksi.
– Ehdotus hallituksen palkkioiden pitämisestä vuoden 2008 palkkioiden tasolla
– Ehdotus siitä, ettei osinkoa makseta vuodelta 2008
– Ehdotus nykyisen tilintarkastajan valitsemiseksi uudelle toimikaudelle
– Ehdotus yhtiön yhtiöjärjestyksen kohdan 6 (hallituksen lainanottotoimivallan rajoitus) muuttamisesta
– Ehdotus valtuuttaa hallitus päättämään enintään 10.000.000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta ja luovuttamisesta yhdessä tai useammassa erässä.

Ehdotukset hallituksen kokoonpanoksi ja hallituksen palkkioksi

Hallituksen nimitysvaliokunta ehdottaa kokoontuvalle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenmäärä olisi edelleen seitsemän ja että yhtiöjärjestyksen mukaan eroamisvuorossa olevat G. Edward Haslam, Eileen Carr ja Saila Miettinen-Lähde valittaisiin uudelleen yhtiön hallitukseen.

Hallituksen palkitsemisvaliokunta ehdottaa, että hallituksen jäsenille maksettaisiin vuoden 2010 varsinaiseen yhtiökokoukseen päättyvälle toimikaudelle samansuuruinen vuosipalkkio kuin vuonna 2008: hallituksen puheenjohtajalle 153.000 euroa/vuosi, hallituksen varapuheenjohtajalle 64.000 euroa/vuosi, tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle 64.000 euroa/vuosi; riippumattomalle hallituksen jäsenelle 48.000/euroa vuosi ja työsuhteiselle hallituksen jäsenelle 48.000 euroa/vuosi.

Ehdotukset tilintarkastajaa ja tilintarkastajan palkkiota koskien

Hallituksen tarkastusvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle 28.4.2009, että PricewaterhouseCoopers Oy valitaan uudelleen tilintarkastajaksi ja että tilintarkastajalle maksetaan palkkio hyväksytyn laskun mukaan.

Osinkoehdotus

Hallitus ehdottaa, ettei osinkoa makseta ja yhtiön tulos siirretään yhtiön voitto/tappio-tilille.

Muut ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle 2009

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle yhtiöjärjestyksen kohdan 6.2 (hallituksen lainanottotoimivallan rajoitus) muuttamista siten, että konsernin ulkopuolelta otettujen velkojen ja luottojen sallittu enimmäismäärä määritellään ensisijaisesti yhtiön omaan pääomaan perustuvalla laskukaavalla. Hallituksen lainanottotoimivaltansa mukaisesti ottamien velkojen ja luottojen sallittu enimmäismäärä ei kuitenkaan saisi laskea alle 600 miljoonan euron.

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään enintään 10.000.000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta julkisessa kaupankäynnissä yhdessä tai useammassa erässä. Ehdotuksen mukaan valtuutus olisi voimassa 27.10.2010 asti. Yhtiölle hankitut omat osakkeet voitaisiin ehdotuksen mukaan pitää yhtiöllä, mitätöidä tai luovuttaa edelleen.

Hallituksen ja sen valiokuntien ehdotukset yhtiökokoukselle ovat saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.talvivaara.com/agm arvion mukaan viikosta 13 lähtien. Ehdotukset sisältyvät myös 17.3.2009 julkistettavaan yhtiökokouskutsuun.


Yrityksestä

Cocomms on Suomen johtava itsenäinen viestinnän konsultointitoimisto, joka tukee asiakkaitaan erilaisten muutos- ja kriisitilanteiden johtamisessa. Kasvatamme asiakkaidemme omistaja-arvoa sekä autamme heitä rakentamaan tavoiteltua mainetta, työnantajakuvaa ja brändiä. Valtaosa asiakkaistamme on Suomessa toimivia kansainvälisiä yrityksiä ja organisaatioita teknologian, talouden sekä terveydenhuollon aloilla.

Tilaa