Talvivaaran Kaivososakeyhtiön johdon osavuotinen selvitys ajalta 1.7.–1.10.2008

Metallin tuotanto alkanut Talvivaaran kaivoksessa

Talvivaaran Kaivososakeyhtiön johdon osavuotinen selvitys ajalta 1.7.–1.10.2008

Metallin tuotanto alkanut Talvivaaran kaivoksessa

Talvivaaran Kaivososakeyhtiö keskittyi raportointikaudella Talvivaaran nikkelikaivoksen rakentamiseen ja käyttöönottoon. Hanke edistyy sekä aikataulu- että budjettisuunnitelmien mukaisesti.

Jakson tärkeimmät tapahtumat

• Ensimmäiset nikkeli- ja sinkkisulfidit tuotettiin Talvivaarassa 1. lokakuuta suunnitelmien mukaisesti.
• Malminkäsittely- ja biokasaliuotusprosessit alkoivat aikataulussa heinäkuussa.
• Talvivaara rekrytoi 38 työntekijää jakson aikana. Työntekijöiden kokonaismäärä nousi 229:ään 1. lokakuuta. Yhtiöllä on nyt tarpeeksi työvoimaa tuotannon ensimmäisiksi kuukausiksi.
• Työturvallisuus pysyi kaivoksella hyvänä koko jakson ajan – 22 poissaoloihin johtanutta tapaturmaa vuonna 2008, kaikkiaan 28 koko hankkeen aikana.
• Ensimmäinen 165 miljoonan dollarin erä 320 miljoonan dollarin projektilainasta nostettiin 3. syyskuuta.

”Tuotimme ensimmäisen metallierämme eilen aikataulun ja budjetin mukaisesti. En voi kiittää tiimiämme tarpeeksi siitä, että saavutimme tämän virstanpylvään Talvivaaran kehityksessä. Tämä on kuitenkin vain yksi askel Talvivaaran rakentamisessa maailmanluokan liiketoiminnaksi, joten meillä riittää vielä paljon tekemistä”, Talvivaaran toimitusjohtaja Pekka Perä sanoo.

“Lisäksi toivotamme tervetulleeksi Liberum Capitalin toiseksi arvopaperin välittäjäksemme JPMorgan Cazenoven rinnalle. Arvostamme yhteistyötä tällaisten kokeneiden kumppaneiden kanssa.”


Metallin tuotanto käynnissä Talvivaarassa

Talvivaara tuotti onnistuneesti ensimmäiset metallisulfidit metallien talteenottolaitoksessaan 1. lokakuuta 2008. Metallituotanto alkoi aikataulussa aivan kuten louhinta huhtikuussa sekä malminkäsittely ja biokasaliuotus heinäkuussa.

250 miljoonan euron arvoisen metallitehtaan suunniteltu vuotuinen tuotanto on 33 000 tonnia nikkeliä ja 60 000 tonnia sinkkiä vuoteen 2010 mennessä. Noin 60 prosenttia suunnitelluista tuotantomääristä – noin 20 000 tonnia nikkeliä ja 37 000 tonnia sinkkiä – arvioidaan valmistettavan vuonna 2009.

Metallien menestyksekäs talteenotto osoittaa, että Talvivaaran koko tuotantoprosessi, alusta loppuun, on nyt käynnissä. Tuotantomäärät pysyvät vielä pieninä tämän vuoden loppuun saakka. Tulevien kuukausien päätavoitteena onkin eri prosessien optimointi kaupallisesti merkittävän tuotantokapasiteetin saavuttamiseksi vuoden 2009 alkuun mennessä.

Malminkäsittely- ja biokasaliuotusprosessit alkoivat heinäkuussa

Metallien talteenottoa edeltävät tuotantoprosessin vaiheet, malminkäsittely ja biokasaliuotus, alkoivat aikataulun mukaisesti heinäkuussa. Elokuun alkuun mennessä alihankkijan tekemä karkeamurskaus ja Talvivaaran hoidossa olevat sekundääri- ja tertiäärimurkaus, murskeen agglomerointi ja kasaus olivat kaikki käynnissä. Myös biokasaliuotus oli siinä vaiheessa päässyt hyvään vauhtiin: kasan lämpötila oli noussut 80 asteeseen ja bakteerikanta oli kasvussa.

Henkilöstö ja työturvallisuus

Talvivaaran henkilöstömäärä kasvoi raportointikauden alun 191:stä tämän selvityksen päivämäärään mennessä 229:ään. Kasvua ovat tuoneet lähinnä harjoittelijat, jotka on palkattu yritykseen koulutuskurssien päättymisen jälkeen prosessinhoitajiksi. Yhtiöllä on nyt tarpeeksi työvoimaa tuotannon ensimmäisiksi kuukausiksi.

Raportointikaudella keskimäärin1 750 alihankkijoiden työntekijää työskenteli kaivoksella päivittäin.

Vuoden 2008 aikana työmaalla on ollut kaikkiaan 22 poissaoloihin johtanutta tapaturmaa, joista yksikään ei ollut vakava. Rakennustöiden aloittamisesta huhtikuussa 2007 poissaoloihin johtaneita tapaturmia on ollut 28, mikä vastaa 10 poissaoloon johtanutta tapaturmaa miljoonaa työtuntia kohden ja on selvästi suomalaisen rakennusteollisuuden keskiarvojen alapuolella.

Yhtiö pitää työmaan työturvallisuuden jatkossakin erityisesti seurattavien ja kehitettävien asioiden listalla.

Ensimmäisen erän nosto 320 miljoonan projektilainasta

Talvivaara nosti 165 miljoonaa dollaria 320 miljoonan dollarin projektilainasta syyskuun 3. päivänä.

Lainasopimuksen ehtojen mukaisesti Talvivaara on suojannut ennen lainaosuuden nostoa 15 961 tonnia nikkeliä ja 38 017 tonnia sinkkiä huhtikuusta 2009 joulukuuhun 2011 termiini-swapeilla. Keskimääräinen suojaushinta nikkelille on 23 611 dollaria tonnilta ja sinkille 1 948 dollaria tonnilta. Yhtiö on sitoutunut suojaamaan vielä 7 000 tonnia nikkeliä samalle jaksolle ennen toukokuuta 2009.

Arvopapereiden välitys

Talvivaaran nykyisen osakevälittäjän JPMorgan Cazenoven rinnalle toiseksi välittäjäksi on valittu Liberum Capital. Yhtiön tutkimus-, myynti- ja pörssikauppatoiminta Ison-Britannian ja Euroopan osakkeilla on tunnustettua erityisesti kaivossektorilla.

Lyhyen aikavälin näkymät

Yhtiön lyhyen aikavälin näkymät pysyvät hyvinä. Huomattavin yksittäinen virstanpylväs, tuotannon aloitus, on nyt saavutettu ja tulevina kuukausina jatketaan tuotantoprosessien ylösajoa ja optimointia.

Rahoitusmarkkinoiden viimeaikaisella epävakaudella ei odoteta olevan oleellista merkitystä Talvivaaran toiminnoille, sillä hanke on täysin rahoitettu.

Talvivaara on suojautunut dollarin mahdollista heikkenemistä vastaan vuoden 2009 loppuun saakka EUR osto-optiolla vaihtokurssilla EUR/USD 1,5 ja 1,6.. Mainitut optiot kattavat vielä nostamatta olevan projektilainan osuuden sekä merkittävän osan vuoden 2009 ennakoiduista käyttökustannuksista.

Tämänhetkisen nikkelin ja sinkin spot-hinnat ovat noin 16 250 dollaria tonnilta ja 1 680 dollaria tonnilta. Ne ovat edelleen selvästi korkeampia kuin Talvivaaran arvioidut tuotantokustannukset. Yhtiö arvioi pystyvänsä toimimaan kannattavasti nykyisillä tai nykyistäkin alhaisemmilla hinnoilla.


Yrityksestä

Cocomms on Suomen johtava itsenäinen viestinnän konsultointitoimisto, joka tukee asiakkaitaan erilaisten muutos- ja kriisitilanteiden johtamisessa. Kasvatamme asiakkaidemme omistaja-arvoa sekä autamme heitä rakentamaan tavoiteltua mainetta, työnantajakuvaa ja brändiä. Valtaosa asiakkaistamme on Suomessa toimivia kansainvälisiä yrityksiä ja organisaatioita teknologian, talouden sekä terveydenhuollon aloilla.