Talvivaaran Kaivososakeyhtiön yhtiökokouksen päätökset

Talvivaaran Kaivososakeyhtiön 14.3.2008 pidetyssä varsinaisessa yhtiökokouksessa tehtiin muun muassa seuraavat päätökset:

- yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin seitsemän (7). Pekka Perä, Eero Niiva ja Antti Aaltonen, jotka olivat yhtiöjärjestyksen mukaisessa eroamisvuorossa, valittiin uudelleen yhtiön hallituksen jäseniksi.
- hyväksyttiin yhtiön hallituksen ehdotus muuttaa yhtiömuoto yksityisestä osakeyhtiöstä (Private Limited Company) julkiseksi osakeyhtiöksi (Public Limited Company).
- valtuutettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti hallitus päättämään enintään 11,495,000 osakkeen antamisesta maksullisella osakeannilla ja/tai antamalla osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisia osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia (mukaan lukien optio-oikeudet) yhdessä tai useammassa erässä. Valtuutus sisältää oikeuden päättää kaikista osakeannin sekä mainittujen erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan lukien osakkeiden tai erityisten oikeuksien saajat ja maksettavan vastikkeen määrä. Valtuutus sisältää siten myös oikeuden suunnatun annin toteuttamiseen laissa määritellyin edellytyksin. Valtuutus on voimassa 13. maaliskuuta 2013 saakka, ja se kumoaa kaikki hallituksen aikaisemmat valtuutukset.

Yrityksestä

Cocomms on Suomen johtava itsenäinen viestinnän konsultointitoimisto, joka tukee asiakkaitaan erilaisten muutos- ja kriisitilanteiden johtamisessa. Kasvatamme asiakkaidemme omistaja-arvoa sekä autamme heitä rakentamaan tavoiteltua mainetta, työnantajakuvaa ja brändiä. Valtaosa asiakkaistamme on Suomessa toimivia kansainvälisiä yrityksiä ja organisaatioita teknologian, talouden sekä terveydenhuollon aloilla.

Liitteet & linkit