Teollisuus haluaa kasvaa perinteisin keinoin

Suomalaiset keskisuuret teollisuusyritykset tavoittelevat maltillista kasvua perinteisin keinoin: omaa osaamistaan kehittämällä ja sitkeällä työllä. Kasvuharppaus, liiketoiminnan radikaali uudistaminen tai riskiraha ei houkuttele.

Tulokset käyvät ilmi Tekesin Liito – Uudistuva liiketoiminta ja johtaminen -ohjelman kyselytutkimuksesta. Runsaalle 1 000 keskisuurelle yritykselle osoitettuun kyselyyn vastasi 176 ylimpään johtoon kuuluvaa henkilöä. Vastausprosentti oli 15.

Peräti joka kolmas kyselyyn osallistunut yritys tavoittelee yli 20 prosentin liikevaihdon kasvua seuraavalla tilikaudella. Lähes 90 prosenttia vastaajista kertoo yrityksensä pyrkivän kasvattamaan liikevaihtoa sisäisellä kasvulla. Kaksi kolmasosaa yrityksistä pyrkii kasvuun strategisten kumppanuuksien avulla, ja vain reilu 10 prosenttia aikoo kasvaa yritysostoin.

Yritysjohtajat arvostavat kasvun aikaansaamista omaa organisaatiota kehittämällä, ei liiketoimintaa radikaalisti uudistamalla. Yritykset eivät pyri kasvattamaan liiketoimintaansa hankkimalla vierasta pääomaa tai uudistamalla omistusrakennettaan. Kasvua tavoitellaan pikemminkin uusilta maantieteellisiltä markkina-alueilta kuin uusilta toimialoilta. Nykyisille tuotteille ja palveluille etsitään uusia asiakkaita, joten kansainvälinen kasvu on useiden yritysten akuutein haaste.

Toimialarajat ylittävää tuote- ja palvelukehitystä ei vastaajayrityksissä pidetä ajankohtaisena. Myöskään innovatiivisten ansaintamallien löytyminen ei korostu. Esimerkiksi internetin hyödyntämistä uusilla tavoilla liikevaihdon kasvattamiseksi ei pidetä juuri nyt tärkeänä.

Suomalaiset teollisuusyritykset kiiruhtavat hitaasti ja vakaasti. Vastaajat kokevat suunnitelmalliset investoinnit tuote- ja palvelukehitykseen kasvun kannalta ajankohtaisina. Ajatuksia herättävää on, että innovaatioiden saamista kaupallisiksi tuotteiksi ja palveluiksi muita nopeammin ei nähdä tärkeänä.

”On huolestuttavaa, että yritysjohtajat eivät näe yrityksensä tutkimus- ja tuotekehitystoiminnan tuovan erityistä kilpailuetua. Ilman rohkeaa liiketoimintaosaamisen kehittämistä teollisuusyritysten panostukset innovaatiotoimintaan ja palvelukehitykseen menevät hukkaan: tuotekehityksen tulokset eivät päädy kaupallisiksi menestyksiksi, ja palveluliiketoiminnan kehittäminen jää pelkäksi ajan ilmiöksi”, sanoo Liito-ohjelman päällikkö Ilpo Ihanamäki Tekesistä.

Tilastojen mukaan suomalaisyritysten tutkimus- ja tuotekehitysinvestoinnit ovat määrältään maailman kärkeä. Tekes on kuitenkin huomannut, että yritysten innovaatiotoiminta vaatii nopeaa uudistamista, sillä tuotteiden ja teknologian kehitys on aina myös liiketoiminnan kehittämistä. Muuttuessaan liiketoiminnaksi tutkimus ja tuotekehitys vaikuttavat organisaation sisäisiin prosesseihin, tapaan organisoitua, asiakassuhteiden johtamiseen ja jopa yrityksen strategisiin valintoihin. Tämän vuoksi Liito rahoittaa erityisesti yrityksiä, jotka ovat tekemässä tavanomaisesta poikkeavaa liiketoiminnan uudistusta.

Suomessa arvostetaan amerikkalaisia nopean kasvun tarinoita, mutta jatkuvasti uudistuvia yrityksiä meillä on vähän. Suurin osa yrityksistä rakentaa pitkäjänteistä, osaamisen kehittämiseen perustuvaa liiketoimintaa, jossa on yrityksen elinkaaren aikana vain muutamia kasvuhyppyjä.

Yrityksestä

Cocomms on Suomen johtava itsenäinen viestinnän konsultointitoimisto, joka tukee asiakkaitaan erilaisten muutos- ja kriisitilanteiden johtamisessa. Kasvatamme asiakkaidemme omistaja-arvoa sekä autamme heitä rakentamaan tavoiteltua mainetta, työnantajakuvaa ja brändiä. Valtaosa asiakkaistamme on Suomessa toimivia kansainvälisiä yrityksiä ja organisaatioita teknologian, talouden sekä terveydenhuollon aloilla.