Uusi tehokeino diabeteksen hoitoon otetaan käyttöön Kemissä

Uusi tehokas tapa parantaa aikuisten diabeteksen hoitotuloksia tulee Kemiin. Inspiroiviin keskustelukarttoihin perustuva menetelmä on Suomessa täysin uusi. Menetelmä helpottaa diabeteksen hoitoa Kemin alueella, jossa sairaus on yleisempi kuin muualla Suomessa ja jossa lääkäripula hankaloittaa hoidon järjestämistä. Diabetes Keskustelut -ryhmissä potilaat saavat tietoa ja vertaistukea sairauden vaatimiin elintapamuutoksiin. Diabetesliitto ja koulutusta Suomessa tukeva lääketehdas Eli Lilly kouluttavat hoitajia Kemin seudulta vetämään keskusteluryhmiä. Koulutus pidetään Kemissä 9.12.2009. Aikuistyypin diabetes eli tyypin 2 diabetes lisääntyy Suomessa nopeasti. Vaikka sairauden hoitoon on monia tehokkaita lääkkeitä, ne eivät yksin riitä. Tyypin 2 diabetesta voidaan tehokkaasti estää ja hoitaa liikuntaa lisäämällä ja ruokavaliota keventämällä. Jokainen tietää, kuinka vaikeaa on muuttaa pysyvästi liikunta- tai ruokailutottumuksiaan. Diabetespotilaat eivät ole tässä mielessä poikkeus. Diabetes Keskustelut -ryhmässä voidaan ohjata useampaa potilasta kerrallaan. Lisäksi ryhmäläiset jakavat kokemuksia sekä etsivät itse aktiivisesti hoitoratkaisuja, jolloin he tutkitusti sitoutuvat paremmin toteuttamaan suunnittelemiaan muutoksia. Lapissa diabetes on jonkin verran yleisempää kuin Suomessa keskimäärin. Lappilaisista lääkehoitoa vaativaa diabetesta sairastaa noin 4,1 prosenttia väestöstä, kun muualla maassa luku on noin 3,7 prosenttia. Kemin seudulla diabeteksen hoitoa hankaloittaa perusterveydenhuollon lääkäripula. Diabetespotilaita on niin paljon, että terveydenhuollon resurssit ovat tiukoilla, eikä yksilöohjaukseen aina riitä tarpeeksi aikaa. - Suurin haaste on diagnosoida tyypin 2 diabeetikot jo aikaisessa vaiheessa ja hoitaa heitä mahdollisimman hyvin. Ryhmämenetelmä antaa diabeteksen hoitoon kokonaan uuden näkökulman, sillä informaatiota ja vertaistukea voidaan tarjota usealle diabeetikolle samanaikaisesti. Hoito tehostuu ja vapautuneet resurssit helpottavat alueemme lääkäripulaa, sanoo alueellisen diabetestyöryhmän puheenjohtaja Pirkko Nyländen Länsi-Pohjan keskussairaalasta. Diabetes Keskustelut -koulutuksia järjestetään vuoden 2009 aikana yhteensä 29. Diabetesliiton kouluttajat vetävät useita koulutuksia eri puolilla Suomea. - Diabeteksen hoito on haasteellista sekä potilaalle että ammattilaiselle. Diabetesta sairastava tarvitsee tietoa, ja häntä tulee auttaa löytämään itselle sopivimmat vaihtoehdot terveellisempään elämään. Kokemukseni mukaan ryhmätyöskentely ja sen tueksi laaditut keskusteluun kirvoittavat kuvalliset kartat ja muut lisätyökalut ovat motivoiva ja innostava tapa käsitellä asiaa. Näin tuetaan ihmisiä hoitoon sitoutumisessa ja jaksamisessa, koulutuspäällikkö Outi Himanen Diabetesliitosta kuvailee. Suomessa diabeetikkoja on noin puoli miljoonaa, joista noin 200 000 sairastaa diabetesta tietämättään. Valtaosalla heistä on tyypin 2 diabetes. Suomessa sairastuneiden määrän arvioidaan kaksinkertaistuvan 10–15 vuoden aikana. Maailmanlaajuisesti diabetesta sairastavien määrän arvioidaan nousevan 350 miljoonaan vuoteen 2025 mennessä. Diabetes Keskustelut Diabetes Keskustelut on yhdysvaltalaisen Healthy Interactionin kehittämä ja Kansainvälisen diabetesliiton IDF:n Euroopan aluejärjestön tukema ohjattu ryhmätyömalli, jossa käytetään isoja pöydälle levitettäviä piirroskuvia, keskustelukarttoja. Niiden pohjalta käytävää keskustelua ohjaa koulutettu diabeteshoitaja. Yhdessä keskustelussa voi olla mukana 5–10 potilasta. Erilaisia keskustelukarttoja on yhteensä neljä. Diabetesliitto kouluttaa lääketehdas Eli Lillyn tukemana yli 400 hoitajaa ryhmäkeskustelujen ohjaajaksi tämän vuoden aikana. Lääketehdas Eli Lillyn tukemiin koulutuksiin osallistuminen on maksutonta. Diabetes Keskustelut on kansainvälinen ohjelma, joka toteutetaan yli 50 maassa ja yli 25 kielellä.

Avainsanat:

Yrityksestä

Cocomms on Suomen johtava itsenäinen viestinnän konsultointitoimisto, joka tukee asiakkaitaan erilaisten muutos- ja kriisitilanteiden johtamisessa. Kasvatamme asiakkaidemme omistaja-arvoa sekä autamme heitä rakentamaan tavoiteltua mainetta, työnantajakuvaa ja brändiä. Valtaosa asiakkaistamme on Suomessa toimivia kansainvälisiä yrityksiä ja organisaatioita teknologian, talouden sekä terveydenhuollon aloilla.