Uusi tehokeino diabeteksen hoitoon otetaan käyttöön Kokkolassa

Uusi tehokas tapa parantaa aikuisten diabeteksen hoitotuloksia tulee Kokkolaan. Inspiroiviin keskustelukarttoihin perustuva menetelmä on Suomessa täysin uusi. Menetelmä helpottaa diabeteksen hoitoa Keski-Pohjanmaalla, jossa sairaus on yleisempi kuin muualla Suomessa ja jossa lääkäripula hankaloittaa hoidon järjestämistä. Diabetes Keskustelut -ryhmissä potilaat saavat tietoa ja vertaistukea sairauden vaatimiin elintapamuutoksiin. Diabetesliitto ja koulutusta Suomessa tukeva lääketehdas Eli Lilly kouluttavat hoitajia Kokkolan seudulta vetämään keskusteluryhmiä. Koulutus pidetään Kokkolassa 28.8.2009. Aikuistyypin diabetes eli tyypin 2 diabetes lisääntyy Suomessa nopeasti. Vaikka sairauden hoitoon on monia tehokkaita lääkkeitä, ne eivät yksin riitä. Tyypin 2 diabetesta voidaan tehokkaasti estää ja hoitaa liikuntaa lisäämällä ja ruokavaliota keventämällä. Jokainen tietää, kuinka vaikeaa on muuttaa pysyvästi liikunta- tai ruokailutottumuksiaan. Diabetespotilaat eivät ole tässä mielessä poikkeus. Diabetes Keskustelut -ryhmässä voidaan ohjata useampaa potilasta kerrallaan. Lisäksi ryhmäläiset jakavat kokemuksia sekä etsivät itse aktiivisesti hoitoratkaisuja, jolloin he tutkitusti sitoutuvat paremmin toteuttamaan suunnittelemiaan muutoksia. Keski-Pohjanmaalla diabetes on jonkin verran yleisempää kuin Suomessa keskimäärin. Keskipohjalaisista diabetesta sairastaa noin 3,9 prosenttia väestöstä, kun muualla maassa luku on noin 3,3 prosenttia. Sairauden hoidon suurimpia haasteita Keski-Pohjanmaalla on perusterveydenhuollon lääkäripula. Diabetespotilaita on niin paljon, että terveydenhuollon resurssit ovat tiukoilla, eikä yksilöohjaukseen aina riitä tarpeeksi aikaa. - Kokkolassa on panostettu diabeteksen hoitoon, mutta potilaiden määrä lisääntyy koko ajan ja vastaanotolle voi olla vaikea päästä, kertoo terveyskeskuslääkäri Markku Vähähyyppä Kokkolan terveyskeskuksesta. Kokkola on pitkään ollut mukana valtakunnallisessa diabetesohjelmassa Dehkossa, ja diabetesta sairastavien tunnistamiseen kiinnitetään alueella paljon huomiota. Seurauksena on potilasmäärän kasvu. Vähähyypän mukaan ryhmäohjausmenetelmästä voikin olla apua niukkojen resurssien jakamisessa. - Ryhmäohjauksen etuna on, että voidaan koota yhteen ihmisiä, jotka ovat samassa tilanteessa, esimerkiksi aloittamassa insuliinihoitoa. Diabetesliiton koulutuspäällikkö Outi Himanen vetää kymmenen Diabetes Keskustelut -menetelmään valmistavaa koulutusta ympäri Suomea tämän vuoden aikana. - Diabeteksen hoito on haasteellista sekä potilaalle että ammattilaiselle. Diabetesta sairastava tarvitsee tietoa, ja häntä tulee auttaa löytämään itselle sopivimmat vaihtoehdot terveellisempään elämään. Kokemukseni mukaan ryhmätyöskentely ja sen tueksi laaditut keskusteluun kirvoittavat kuvalliset kartat ja muut lisätyökalut ovat motivoiva ja innostava tapa käsitellä asiaa. Näin tuetaan ihmisiä hoitoon sitoutumisessa ja jaksamisessa, Himanen kuvailee. Suomessa diabeetikkoja on noin puoli miljoonaa, joista noin 200 000 sairastaa diabetesta tietämättään. Valtaosalla heistä on tyypin 2 diabetes. Suomessa sairastuneiden määrän arvioidaan kaksinkertaistuvan 10–15 vuoden aikana. Maailmanlaajuisesti diabetesta sairastavien määrän arvioidaan nousevan 350 miljoonaan vuoteen 2025 mennessä. Diabetes Keskustelut Diabetes Keskustelut on yhdysvaltalaisen Healthy Interactionin kehittämä ja Kansainvälisen diabetesliiton IDF:n Euroopan aluejärjestön tukema ohjattu ryhmätyömalli, jossa käytetään isoja pöydälle levitettäviä piirroskuvia, keskustelukarttoja. Niiden pohjalta käytävää keskustelua ohjaa koulutettu diabeteshoitaja. Yhdessä keskustelussa voi olla mukana 5–10 potilasta. Erilaisia keskustelukarttoja on yhteensä neljä. Diabetesliitto kouluttaa lääketehdas Eli Lillyn tukemana 400 hoitajaa ryhmäkeskustelujen ohjaajaksi tämän vuoden aikana. Lääketehdas Eli Lillyn tukemiin koulutuksiin osallistuminen on maksutonta. Diabetes Keskustelut on kansainvälinen ohjelma, joka toteutetaan yli 50 maassa ja yli 25 kielellä.

Yrityksestä

Cocomms on Suomen johtava itsenäinen viestinnän konsultointitoimisto, joka tukee asiakkaitaan erilaisten muutos- ja kriisitilanteiden johtamisessa. Kasvatamme asiakkaidemme omistaja-arvoa sekä autamme heitä rakentamaan tavoiteltua mainetta, työnantajakuvaa ja brändiä. Valtaosa asiakkaistamme on Suomessa toimivia kansainvälisiä yrityksiä ja organisaatioita teknologian, talouden sekä terveydenhuollon aloilla.