Viisi julkishallinnon organisaatiota päivittää yhteistyössä Affecton toimittamaa asianhallintajärjestelmää

Yhteisen perustan tilaaminen ratkaisulle merkitsee merkittäviä säästöjä

Energiamarkkinavirasto, Metsäntutkimuslaitos, Säteilyturvakeskus, Tekes ja Viestintävirasto uudistavat asian- ja dokumenttienhallintansa. Sen sijaan, että kehittäisivät järjestelmiään kukin tahollaan, organisaatiot hankkivat Affectolta yhteisen järjestelmäperustan, jonka pohjalta jokaiselle tehdään erikseen asiakaskohtainen sovitus järjestelmästä. Näin saavutetaan merkittäviä kustannussäästöjä.

”Tarkkoja laskelmia emme ole tehneet, mutta näin hankittuna järjestelmä on jokaiselle organisaatiolle selvästi edullisempi kuin erikseen hankittuna”, Tekesin tietohallintojohtaja Harri Eskola arvioi.

Kustannusten säästäminen jatkuu myös hankinnan jälkeen. Affecto ja organisaatiot kehittävät järjestelmiä yhdessä edelleen. Yhdessä työstetty ratkaisu on hyödynnettävissä eri organisaatioissa, eikä eri käyttäjien tarvitse keksiä pyörää uudelleen.

”Minusta yhteishankinnan suurin hyöty saadaan järjestelmän yhteisestä kehittämisestä. Kehityskustannusten jakaminen organisaatioiden kesken tuo lisää kustannussäästöjä, mutta samalla edistetään myös organisaatioiden välistä tietojenvaihtoa ja läpinäkyvyyttä, mikä on julkissektorilla yleinen tavoite”, Affecton johtaja Petri Hakanen sanoo.

Asianhallintajärjestelmä ohjaa ja tehostaa päivittäisiä työtehtäviä ja organisaation työprosesseja, parantaa tiedon käytettävyyttä, löydettävyyttä ja saavutettavuutta. Järjestelmästä kaikki organisaation työntekijät löytävät tarvitsemansa asiakirjat ja muut tiedot nopeasti. Myös lainsäädännön uusimmat vaatimukset täytetään tällä uudella SÄHKE2-määräyksen mukaisella järjestelmällä.

”Viidellä organisaatiolla on ollut jo aiemmin käytössä samantyyppinen Affecton toimittama asianhallintajärjestelmä. Sen pohjana käytetyn OpenText-ohjelmistoversion elinkaaren lopussa kaikille syntyi tarve uudistaa järjestelmä samoihin aikoihin. Ajatus yhteishankinnasta syntyi, kun yhteistyöfoorumeilla havaittiin kaikkien organisaatioiden olevan samassa tilanteessa”, Eskola sanoo.

Lisätietoja:

Tekes, tietohallintojohtaja Harri Eskola, puh. 050 5577 550, harri.eskola@tekes.fi
Viestintävirasto, tietohallintojohtaja Ari-Pekka Neuvonen, puh. 040 595 5762, ari-pekka.neuvonen@ficora.fi
Energiamarkkinavirasto, tietohallintopäällikkö Jukka Moisanen, puh. 010 6050 025, jukka.moisanen@energiamarkkinavirasto.fi
Metsäntutkimuslaitos, tietohallintopäällikkö Jorma Airaksinen, puh. 040 801 5360, jorma.airaksinen@metla.fi
Säteilyturvakeskus, tietohallintopäällikkö Teemu Anttila, puh. 09 759 88 484, teemu.anttila@stuk.fi
Affecto Finland, johtaja Petri Hakanen, puh. 0205 777 706, petri.hakanen@affecto.com

Affecto

Affecto on Pohjoismaiden suurin Business Intelligence -ratkaisutalo. BI-ratkaisujen eli liiketoimintatiedon hallinnan ratkaisujen avulla organisaation toiminnanohjausjärjestelmien ja muiden IT-järjestelmien tuottamaa tietoa voidaan jatkojalostaa ja hyödyntää tehokkaasti organisaation johtamisessa ja päätöksenteossa. Lisäksi yhtiö toimittaa operatiivisia ratkaisuja ja -sovelluksia, kuten dokumenttienhallinnan ratkaisuja (Enterprise Content Management, ECM), vakuutusyhtiöiden tiedonhallintaratkaisuja (TIA) ja paikkatietopalveluita (Geographic Information Systems, GIS). Affecton pääkonttori sijaitsee Helsingissä. Yhtiöllä on tytäryhtiöt Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa, Virossa, Liettuassa, Latviassa ja Puolassa. Affecton vuosittainen liikevaihto on noin 103 miljoonaa euroa, ja yhtiön palveluksessa on noin 910 henkilöä.
www.affecto.com

 

 

Yrityksestä

Cocomms on Suomen johtava itsenäinen viestinnän konsultointitoimisto, joka tukee asiakkaitaan erilaisten muutos- ja kriisitilanteiden johtamisessa. Kasvatamme asiakkaidemme omistaja-arvoa sekä autamme heitä rakentamaan tavoiteltua mainetta, työnantajakuvaa ja brändiä. Valtaosa asiakkaistamme on Suomessa toimivia kansainvälisiä yrityksiä ja organisaatioita teknologian, talouden sekä terveydenhuollon aloilla.