Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 §:n mukainen ilmoitus omistusosuuden muuttumisesta

Componenta Oyj on vastaanottanut seuraavan arvopaperimarkkinalain mukaisen ilmoituksen omistusosuuden muuttumisesta: ARVOPAPERIMARKKINALAIN 2 LUVUN 9 §:N MUKAINEN ILMOITUS OMISTUSOIKEUDEN MUUTTUMISESTA: Simo-Pekka Inkisen ja hänen määräysvallassaan olevien yhtiöiden osuus Componenta Oyj:n äänimäärästä ja osakepääomasta on ylittänyt viiden % (5%) rajan osakekaupalla, joka tehtiin 24.4.2006. Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 §:n mukaisesti ilmoitamme Rahoitustarkastukselle ja Componenta Oyj:lle seuraavat tiedot: 1) Kohdeyhtiön nimi: Componenta Oyj 2) Ajankohta jolloin omistusosuus on muuttunut: 24.4.2006 3) Tarkka osuus Componenta Oyj:n äänimäärästä ja osakepääomasta (kts. pdf-liite) 4) Osakkeenomistajien nimet ja kaupparekisterinumerot: Simo-Pekka Inkinen Nahkionkosken Voimalaitos KY, kr.nro 448.216, Y-tunnus 0748163-6 Väli-Gunnarla avoin yhtiö, kr.nro 727.222, Y-tunnus 1461252-6 Lohjalla 24. huhtikuuta 2006 Simo-Pekka Inkinen Componenta Oyj:n osakkeiden yhteismäärä on 9 628 709 kappaletta. Helsingissä 27. huhtikuuta 2006 COMPONENTA OYJ Heikki Lehtonen toimitusjohtaja LISÄTIETOJA Heikki Lehtonen toimitusjohtaja puh. 010 403 00 Kimmo Virtanen talousjohtaja puh. 010 403 00

Tilaa

Liitteet & linkit