Componenta kaksinkertaistaa alumiinikomponenttien tuotantokapasiteettinsa Turkissa

Componenta kaksinkertaistaa alumiinikomponenttien tuotantokapasiteettinsa 25 000 tonniin vuodessa rakentamalla uuden alumiinivalimon Manisaan Turkkiin. Uusi valimo, jossa tuotannon layout rakennetaan Lean-tuotantofilosofian mukaisesti materiaalivirrat optimoiden, mahdollistaa kapasiteetin paremman hyödyntämisen ja tehokkaan korkeapainevalamisen, minkä ansiosta voimme paremmin vastata asiakkaidemme kysyntään. Uusi 28 000 m2:n tuotantolaitos, ensimmäisen vaiheen koneet ja laitteet sekä toimistotilat otetaan käyttöön kesällä 2009. Noin 25 miljoonan euron suuruinen investointi toteutetaan pääasiassa vuosina 2009 - 2011.

Alumiinivalujen kysyntä kasvaa autoteollisuuden ja raskaan ajoneuvoteollisuuden asiakkaidemme keskuudessa. Markkinoiden kysyntää vauhdittavat ympäristöön, turvallisuuteen, elämäntapaan ja viihtyvyyteen liittyvät kasvavat vaateet kevyemmistä ajoneuvoista. Sekä henkilöautojen että raskaiden ajoneuvojen valmistajiin kohdistuu samanlaisia vaatimuksia vähentää komponenttien painoa, käyttää kierrätettäviä materiaaleja, lisätä tehon siirron käyttöikää ja luotettavuutta sekä turvallisuutta. Edellä mainituista syistä johtuen alumiini on jatkuvasti kasvattanut osuuttaan kevyiden materiaalien joukossa, ja alumiinivalujen kokonaismarkkinat Euroopassa ovat kasvaneet. Kasvun ennustetaan jatkuvan ja jopa kiihtyvän Euroopassa.

Componenta Manisan liiketoimintayksikkö on viime vuosina tehnyt menestyksekästä yhteistyötä suurimpien autoteollisuusasiakkaidensa kanssa. Läheinen suunnittelu- ja tuotekehitysyhteistyö on johtanut uusiin ratkaisuihin ja tuonut Componentalle uutta myyntiä.

Uuden alumiinivalimon suunnittelussa otetaan huomioon myös ympäristönäkökohdat. Esimerkiksi sulatusuunien lämpö otetaan talteen ja käytetään toimistotilojen jäähdyttämiseen ja lämmittämiseen, mikä tuo säästöjä käyttökustannuksissa ja säästää luonnonvaroja.

Componenta on toiseksi suurin itsenäinen valukomponenttien toimittaja Euroopassa. Nyt toteutettava alumiinivalimoinvestointi tukee strategista tavoitettamme nousta Euroopan johtavaksi valukomponenttien toimittajaksi vuoteen 2012 mennessä.

Helsinki 15. heinäkuuta 2008

COMPONENTA OYJ


Heikki Lehtonen
toimitusjohtaja

LISÄTIETOJA

Heikki Lehtonen, toimitusjohtaja
puh. 010 403 00

Tilaa

Liitteet & linkit