Componenta muuttaa hinnoittelujärjestelmäänsä kohonneiden raaka-ainekustannusten vuoksi

Tärkeimpien raaka-aineiden kuten kierrätysmetallin ja rautamalmista tuotetun harkon hinnat ovat nousseet yli 100 % viime vuoden lopun ja kesäkuun 2008 välisenä aikana. Componenta ottaa sen vuoksi käyttöön hintojentasausjärjestelmän, jonka johdosta raaka-aineiden hintavaikutus päivittyy kuukausittain aiemman vuosineljänneksittäin tapahtuneen päivityksen sijaan.

Componenta otti vuonna 2004 käyttöön raaka-aineiden hintojentasausjärjestelmän, jossa hintoja arvioidaan neljännesvuosittain. Järjestelmän avulla ei pystytä seuraamaan äkillisiä muutoksia tarpeeksi nopeasti. Tällä hetkellä neljännesvuosittaiset hinnankorotukset eroavat merkittävästi todellisista markkinahinnoista. Tämä on johtanut tilanteeseen, jossa toimittaja saa korvauksen nopeasti kohonneista raaka-ainekustannuksista vasta huomattavalla viiveellä.

Componenta on päättänyt tasapainottaa hinnankorotusviivettä neljännesvuosittaisilla lisälaskuilla tai hyvityslaskuilla asiakkailleen. Uusi järjestelmä kattaa eron todellisten markkinahintojen ja aiemman järjestelmän välillä, jossa on neljännesvuosittaisten muutosten takia neljän kuukauden viive. Uusi järjestelmä takaa sen, ettei ostettujen raaka-aineiden ja laskutettujen tuotteiden välillä ole merkittäviä eroavaisuuksia. Uuden järjestelmän myötä myös raaka-ainehintojen hinnanlasku hyvitetään asiakkaille nopeammin. Järjestelmän vaikutuksen toisen neljänneksen laskutukseen ja tulokseen arvioidaan olevan noin 5 prosenttia.

Asiakkaille tiedotetaan erikseen yllä mainitusta järjestelystä.


Helsinki 16. kesäkuuta 2008

COMPONENTA OYJ


Heikki Lehtonen
toimitusjohtaja


LISÄTIETOJA:

Heikki Lehtonen
toimitusjohtaja
puh. 010 403 2200

Tilaa

Liitteet & linkit