Componenta myy osakkuusyhtiö Ulefosin osakkeet

Componenta on 16.2.2007 allekirjoitetulla kauppasopimuksella sopinut myyvänsä omistamansa Ulefos NV AS:n (”Ulefos”) osakkeet Cappelen Holding AS:lle, Ulefosin toiselle omistajalle. Componentan omistusosuus Ulefosista oli 50 %. Kauppahinta osakkeista on noin 14 miljoonaa euroa ja Componenta kirjaa kaupasta noin 6,5 miljoonan euron myyntivoiton.

Ulefos-konserni on Pohjoismaiden johtava kaivonkansien valmistaja ja sen tuotantolaitokset sijaitsevat Ulefossissa Norjassa ja Harjavallassa Suomessa. Yhtiöllä on vahva asema niin harmaaraudasta kuin pallografiittiraudasta valetuissa kaivonkansissa ja -osissa Pohjoismaissa. Ulefosin liikevaihto vuonna 2006 oli noin 295 miljoonaa Norjan kruunua (noin 38 miljoonaa euroa) ja tulos rahoituserien jälkeen noin 30 miljoonaa Norjan kruunua (4,2 miljoonaa euroa).

Ulefos-konserni muodostui vuonna 1999, kun aiemmin Componenta-konserniin kuulunut Niemisen Valimo Oy yhdistettiin norjalaisen Ulefos Jernverk KS:n kanssa.

Nyt tehty kauppasopimus, joka on tarkoitus saattaa päätökseen 1.3.2007 mennessä, on osa Componentan strategian mukaista luopumista ydinliiketoimintaan kuulumattomista toiminnoista. Kauppa vahvistaa Componentan vakavaraisuutta ja parantaa siten edellytyksiä ydinliiketoiminnan kehittämiseen.

Componentan neuvonantajana kaupassa toimii Mandatum & Co Oy.


Helsinki 16. helmikuuta 2007

COMPONENTA OYJ


Heikki Lehtonen
toimitusjohtajaLISÄTIETOJA

Heikki Lehtonen
toimitusjohtaja
puh. 010 403 00

Tilaa

Liitteet & linkit