Componenta on saanut päätökseen neuvottelut liittojen kanssa koskien Åmålin ja Främmestadin konepajojen yhdistämistä

Componenta on saanut päätökseen neuvottelut liittojen kanssa koskien ehdotusta yhdistää Componenta Åmålin konepajan toiminta Componenta Främmestadiin Ruotsissa. Toimintojen yhdistäminen tapahtuu vuoden 2007 aikana. Tavoitteena on siirtää 80 % Åmålin tuotannosta Främmestadiin heinä-syyskuussa ja loput vuoden viimeisen kvartaalin kuluessa. Yhdistämisellä varmistetaan suuremmasta yksikkökoosta ja toimintojen tehostumisesta aikaansaatava pitkän aikavälin kilpailukyky. Yhdistämisen odotetaan parantavan yksiköiden yhteenlaskettua tulosta noin 2 Me:lla vuodesta 2008 alkaen.

Kaikille Componenta Åmålin konepajan työntekijöille tarjotaan työpaikka Componenta Främmestadissa nykyisin ehdoin. Åmålin konepajassa työskenteli 65 henkilöä, kun neuvottelut maaliskuussa 2007 aloitettiin. Tällä hetkellä työntekijöitä on noin puolet siitä määrästä.

Åmål ja Främmestad sijaitsevat lähellä toisiaan, ja molempien konepajojen tuotanto suuntautuu pääasiassa raskaalle ajoneuvoteollisuudelle. Componenta Åmål on perustettu vuonna 1935 ja Componentan omistukseen se siirtyi vuonna 1994. Componenta Främmestad on perustettu vuonna 1953 ja vuodesta 1990 lähtien se on kuulunut Componenta-konserniin. Konepaja työllistää 130 henkilöä.

Helsinki 27. kesäkuuta 2007

COMPONENTA OYJ


Heikki Lehtonen
toimitusjohtajaLISÄTIETOJA

Heikki Lehtonen
toimitusjohtaja
puh. 010 403 00

Michael Sjöberg
johtaja, Konepajat-divisioona
puh. +46 70 252 1042

Tilaa

Liitteet & linkit