Componenta Oyj:n hallituksen ehdotus yhtiökokoukselle

Componenta Oyj:n hallitus on päättänyt kutsua koolle varsinaisen yhtiökokouksen pidettäväksi 25. päivänä helmikuuta 2008. Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen julkistetaan myöhemmin. Hallitus esittää yhtiökokoukselle käsiteltäväksi seuraavat asiat:

HALLITUKSEN EHDOTUS HALLITUKSEN VALTUUTTAMISEKSI PÄÄTTÄMÄÄN OMIEN OSAKKEIDEN HANKINNASTA

Hallitus ehdottaa 25.2.2008 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Valtuutuksen ehdotetaan koskevan enintään 1.000.000 omaa osaketta.

Osakkeet hankitaan julkisessa kaupankäynnissä, minkä vuoksi hankinta tapahtuu muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa. Osakkeiden hankinnan tulee perustua Componentan osakkeen markkinahintaan julkisessa kaupankäynnissä. Osakkeiden hankinnat toteutetaan Helsingin Pörssissä sen sääntöjen ja ohjeiden mukaisesti.

Hallitus ei voi toteuttaa valtuutusta omien osakkeiden hankkimisesta siltä osin kuin yhtiön tai sen tytäryhteisön hallussa tai panttina olevien omien osakkeiden yhteenlaskettu määrä ylittäisi hankinnan jälkeen 10 prosenttia kaikista osakkeita.

Valtuutus on voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

Hallitus ehdottaa myös, että valtuutuksen myöntämisen yhteydessä perutaan vuoden 2007 varsinaisen yhtiökokouksen hallitukselle myöntämä vastaava valtuutus omien osakkeiden hankkimisesta.

Helsinki 30. tammikuuta 2008

COMPONENTA OYJ
Hallitus


Heikki Lehtonen
toimitusjohtajaLISÄTIETOJA

Heikki Lehtonen
toimitusjohtaja
puh. 010 403 00

Tilaa

Liitteet & linkit