Componentan vertailutiedot vuodelta 2005

Componentan organisaatiorakenne muuttui 1.11.2005 ja konsernin tuotantoyksiköt organisoitiin kolmeen tuotantodivisioonaan, jotka ovat Valimot, Konepajat ja Raskaat komponentit. Nämä muodostavat yhdessä Valukomponentit-liiketoimintasegmentin. Sen ulkopuolelle jäävät osakkuusyhtiöt, Wirsbon takomot, kiinteistöyhtiöt ja konsernin hallintotoiminnot. Vuoden 2006 raportoinnissa Valukomponentit-liiketoimintasegmentistä annetaan lisätietoina Valimot, Konepajat ja Raskaat komponentit –tuotantodivisioonien liikevaihto- ja liikevoittoluvut. Tässä tiedotteessa on tähän jakoon perustuvat vertailuluvut vuodelta 2005. Konsernin kehitys Liikevaihdon kehitys markkina-alueittain (kts. pdf-liite) Konsernin kehitys neljännesvuosittain (kts. pdf-liite) Liiketoimintaryhmien kehitys neljännesvuosittain (kts. pdf-liite) Konsernin kehitys ilman kertaluontoisia eriä (kts. pdf-liite) Liiketoimintaryhmien kehitys ilman kertaluontoisia eriä (kts. pdf-liite) Helsingissä 30. maaliskuuta 2006 COMPONENTA OYJ Heikki Lehtonen toimitusjohtaja LISÄTIETOJA Heikki Lehtonen Toimitusjohtaja puh. 010 403 00 Kimmo Virtanen talousjohtaja puh. 010 403 00

Tilaa

Liitteet & linkit