Componentan vuoden 2007 tulos 14,9 Me

Componenta-konsernin tilivuoden 2007 tulos rahoituserien jälkeen ilman kertaluontoisia eriä oli 14,9 Me (5,0 Me). Tulos jäi alle aiemmin annetun ennusteen. Liikearvon kohdistamisesta aiheutui 1,6 Me:n ylimääräiset poistot vuodelle 2007. Vuoden viimeisen neljänneksen aikana materiaali- ja palkkakustannukset nousivat selvästi, ja kustannustason nousua vastaavat hinnankorotukset ovat astuneet voimaan vasta kuluvan vuoden alusta. Vuoden 2007 liikevaihto oli 635 Me (362 Me) ja liikevoitto ilman kertaeriä 38,2 Me (14,9 Me). Tulos rahoituserien jälkeen kertaluontoiset erät mukaan lukien oli 22,7 Me (4,6 Me) ja tilikauden tulos 20,9 Me (3,5 Me). Osakekohtainen tulos, keskimääräisellä osakemäärällä laskettuna, oli 1,97 e (0,36 e) ja vastaavasti ilman kertaeriä 1,01 e (0,40 e).

Componentan tilauskanta 31.12.2007 oli 129 Me, joka on 35 % korkeampi kuin edellisen vuoden vastaavana ajankohtana kasvaneesta kysynnästä johtuen. Markkinanäkymät ovat hyvät kaikilla konsernin liiketoiminta-alueilla.

Konsernin valimoissa ja konepajoissa tuotantokapasiteetin käyttöasteet ovat korkeat markkinoiden hyvästä kysyntätilanteesta johtuen. Sen johdosta Karkkilan ja Turkin Orhangazin valimossa tuotantokapasiteettia lisätään noin 12 Me:n investoinneilla, jotka toteutetaan vuoden 2008 kuluessa ja joiden myötä konsernin valukapasiteetti kasvaa noin 45 000 tonnilla mahdollistaen noin 65 Me:n vuotuisen lisämyynnin.

Helsinki 15. tammikuuta 2008

COMPONENTA OYJ


Heikki Lehtonen
toimitusjohtajaLISÄTIETOJA

Heikki Lehtonen
toimitusjohtaja
puh. 010 403 00

Mika Hassinen
talousjohtaja
puh. 010 403 00

Tilaa

Liitteet & linkit