Etra Invest Oy:n omistus Componentassa on ylittänyt 25 %

Componenta Oyj on saanut Etra Invest Oy:ltä seuraavan 16.1.2008 päivätyn ilmoituksen omistusosuuden
muuttumisesta.

”Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 §:n mukainen ilmoitus omistusoikeuden muuttumisesta.

Etra Invest Oy:n osuus Componenta Oyj:n äänimäärästä ja osakepääomasta on ylittänyt 25 % rajan osakekaupalla, joka tehtiin 16.1.2008.

Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 §:n mukaisesti ilmoitamme Rahoitustarkastukselle ja Componenta Oyj:lle seuraavat tiedot:

1) Kohdeyhtiön nimi: Componenta Oyj

2) Ajankohta jolloin omistusosuus on muuttunut: 16.1.2008

3) Tarkka osuus Componenta Oyj:n äänimäärästä ja osakepääomasta
Kpl määrä Osuus osakepääomasta Osuus äänimäärästä
Osakkeet 2 863 130 26,16 % 26,16 %
Vaihdettavat pääomalainat 185 000 1,69 % 1,69 %
Yhteensä 3 048 130 27,85 % 27,85 %

4) Osakkeenomistajan täydellinen nimi ja y-tunnus
Etra Invest Oy, Y-tunnus 0672234-6

Helsingissä 10.1.2008
Etra Invest Oy”

Componenta Oyj:n osakkeiden yhteismäärä 31.12.2007 oli 10 942 498 kappaletta.

Helsinki 17. tammikuuta 2008

COMPONENTA OYJ

Heikki Lehtonen
toimitusjohtaja


LISÄTIETOJA

Heikki Lehtonen
toimitusjohtaja
puh. 010 403 00

Mika Hassinen
talousjohtaja
puh. 010 403 00

Tilaa

Liitteet & linkit