Etra Invest Oy:n omistus Componentassa on ylittänyt 30 %

Componenta Oyj on saanut Etra Invest Oy:ltä seuraavan 15.8.2008 päivätyn ilmoituksen omistusosuuden
muuttumisesta.

”Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 §:n mukainen ilmoitus omistusoikeuden muuttumisesta.

Etra Invest Oy:n osuus Componenta Oyj:n äänimäärästä ja osakepääomasta on ylittänyt 30 % rajan osakekaupalla, joka tehtiin 14.8.2008.

Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 §:n mukaisesti ilmoitamme Rahoitustarkastukselle ja Componenta Oyj:lle seuraavat tiedot:

1) Kohdeyhtiön nimi: Componenta Oyj

2) Ajankohta jolloin omistusosuus on muuttunut: 14.8.2008

3) Tarkka osuus Componenta Oyj:n äänimäärästä ja osakepääomasta:
Kpl-määrä Osuus osakepääomasta Osuus äänimäärästä
Osakkeet 3 174 433 29,01 % 29,01 %
Vaihdettavat pääomalainat 185 000 1,69 % 1,69 %
Yhteensä 3 359 433 30,70 % 30,70 %

4) Osakkeenomistajan täydellinen nimi ja y-tunnus: Etra Invest Oy, Y-tunnus 0672234-6

Helsingissä 15.8.2008
Etra Invest Oy”

Componenta Oyj:n osakkeiden yhteismäärä on 10 943 698 kappaletta.

Helsinki 15. elokuuta 2008

COMPONENTA OYJ


Heikki Lehtonen
toimitusjohtaja

LISÄTIETOJA

Heikki Lehtonen Mika Hassinen
toimitusjohtaja talousjohtaja
puh. 010 403 00 puh. 010 403 00


Tilaa

Liitteet & linkit