Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen

Componenta Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään maanantaina 25. päivänä helmikuuta 2008 klo 11.00 yhtiön pääkonttorissa Käpylässä, Satotalon auditoriossa, osoitteessa Panuntie 4, 00610 Helsinki.


KOKOUKSESSA KÄSITELLÄÄN SEURAAVAT ASIAT:

1. Yhtiöjärjestyksen 11. kohdan mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat

2. Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään omien osakkeiden hankinnasta

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Valtuutuksen ehdotetaan koskevan enintään 1 000 000 omaa osaketta. Osakkeet hankitaan julkisessa kaupankäynnissä, minkä vuoksi hankinta tapahtuu muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa. Valtuutuksessa ei suljeta pois hallituksen oikeutta päättää suunnatusta hankinnasta. Valtuutus on voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

3. Vuoden 2007 osinko

Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että osinkoa jaetaan vuodelta 2007 viisikymmentä (50) senttiä osakkeelta.

Mikäli yhtiökokous hyväksyy hallituksen ehdotuksen tilikauden 2007 osingoista, maksetaan osinkoa niille osakkeenomistajille, jotka hallituksen määräämänä täsmäytyspäivänä 28.2.2008 on merkitty Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään osakasluetteloon. Osinko maksetaan viidentenä pankkipäivänä täsmäytyspäivän jälkeen.

4. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan valinta

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 10 %:a kaikista yhtiön äänistä, ovat ilmoittaneet esittävänsä varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen nykyiset jäsenet valittaisiin uudelleen seuraavaksi toimikaudeksi ja että KHT-yhteisö Oy Audicon Ab valittaisiin tilintarkastajaksi.

OSALLISTUMINEN

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on merkitty osakkeenomistajaksi osakasluetteloon viimeistään 15.2.2008.

ILMOITTAUTUMINEN

Osakkeenomistajan on halutessaan osallistua yhtiökokoukseen ilmoittauduttava viimeistään 18.2.2008 kirjeitse osoitteella Componenta Oyj, Panuntie 4, 00610 Helsinki tai puhelimitse 010 403 2744 tai telefaxilla 010 403 2721 tai sähköpostitse ir.componenta@componenta.com. Ilmoittautumiskirjeen tai viestin on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan edellä mainittuun osoitteeseen ilmoittautumisen yhteydessä.


ASIAKIRJOJEN NÄHTÄVILLÄPITO

Tilinpäätösasiakirjat sekä muut osakeyhtiölain edellyttämät asiakirjat ovat nähtävillä yhtiön internet-sivuilla www.componenta.com 18.2.2008 alkaen. Asiakirjat ovat nähtävinä myös yhtiökokouksessa. Jäljennökset asiakirjoista lähetetään osakkeenomistajalle, joka sitä pyytää.

Helsinki 4. helmikuuta 2008

COMPONENTA OYJ
Hallitus


Heikki Lehtonen
toimitusjohtajaLISÄTIETOJA

Heikki Lehtonen
toimitusjohtaja
puh. 010 403 00

Mika Hassinen
talousjohtaja
puh. 010 403 00

Tilaa

Liitteet & linkit