Componenta Främmestad AB:n saneerausprosessille on saatu riittävä velkojien tuki

Componenta Oyj Pörssitiedote 29.5.2017 klo 13.40

Componenta Främmestad AB on toimittanut 29.5.2017 Skaraborgin käräjäoikeuteen hakemuksen Componenta Främmestad AB:n yrityssaneerausmenettelyn käsittelyajan jatkamisesta kolmella kuukaudella ja velkojienkokouksen koollekutsumisesta.

Componenta Främmestad AB ja Componentan Turkin tytäryhtiö, Componenta Dökümcülük Ticaret ve Sanayi A.S., ovat allekirjoittaneet erillisen sopimuksen Componentan Turkin tytäryhtiön 11,4 miljoonan euron saneerausvelan hoitamisesta. Sopimuksen mukaan velkaa leikataan 75 % ja se maksetaan pois muiden saneerausvelkojen maksamisen jälkeen kuuden vuoden kuluessa. Takaisinmaksu on sidottu Componenta Främmestad AB:n käyttökatteeseen. Componentan Turkin tytäryhtiö on Componenta Främmestadin merkittävin velkoja ja valutoimittaja.

Sopimuksen myötä Componenta Främmestad AB:llä on riittävä velkojien tuki saneerausprosessille.

Componenta tiedotti 6.3.2017 saaneensa Componenta Främmestad AB:n saneerausprosessille Skaraborgin käräjäoikeudelta lisäaikaa 1.6.2017 asti. Edellytyksenä toteuttamiskykyiselle saneerausehdotukselle nähtiin Componenta Främmestad AB:n ja Componenta Dökümcülük Ticaret ve Sanayi A.S:n keskinäisestä velasta sopiminen.

 

Helsinki 29. toukokuuta 2017
 

COMPONENTA OYJ
 

Harri Suutari
toimitusjohtaja
 

Lisätietoja:

Harri Suutari
toimitusjohtaja
puh. 010 403 2200

Marko Karppinen
talousjohtaja
puh. 010 403 2101
 

Componenta on kansainvälinen teknologiayhtiö. Componenta toimittaa valettuja ja koneistettuja komponentteja asiakkailleen, jotka ovat globaaleja ajoneuvo-, kone- ja laitevalmistajia. Yhtiön osake listataan Nasdaq Helsingissä.

Tilaa