Componenta jatkaa sopeutustoimenpiteitä

Componenta Oyj pörssitiedote 15.12.2008

Componenta jatkaa sopeutustoimenpiteitä

Kansainvälisen talouskriisin seurauksena markkinatilanne on heikentynyt
edelleen useilla Componentan asiakastoimialoilla. Tämän seurauksena Componenta
jatkaa jo aiemmin aloitettuja sopeutustoimenpiteitä supistamalla tuotantoaan
väliaikaisesti vastaamaan vähentynyttä kysyntää. 

Componenta vähentää voimakkaasti vuokratyövoiman käyttöä Hollannissa ja
Turkissa sekä kasvattaa lomautusten ja irtisanomisten määrää lokakuussa
ilmoitetuista luvuista Ruotsissa, Suomessa ja Turkissa. Kokonaisuudessaan
vuokratyövoiman vähennysten sekä lomautusten ja irtisanomisten yhteisvaikutus
on    1 600 henkilöä. Lisäksi alihankintaa vähennetään aiemman ilmoituksen
mukaisesti 200 henkilön työpanosta vastaavasti. Componentan henkilömäärä
syyskuun 2008 lopussa mukaan lukien vuokratyövoima oli 5300. 

Componenta aloitti sopeutustoimenpiteet kysynnän hidastuessa lokakuun
alkupuolella. Vuokratyövoimaa vähennettiin 580 henkilöllä loka-marraskuun
aikana. Lisäksi  omaa väkeä ilmoitettiin vähennettävän 170 henkilöllä
lomautusten ja irtisanomisten kautta pääosin neljännen kvartaalin aikana.
Näiden lisäksi myös ulkopuolista alihankintaa  päätettiin vähentää 150 henkilön
työpanosta vastaavalla määrällä. 
 
Edelleen heikentyneen markkinatilanteen vuoksi Componenta jatkaa tuotannon ja
henkilöstön sopeutustoimenpiteitä. Componentan tuotannolliset yksiköt ovat
pääsääntöisesti joulukuussa 2 - 3 viikkoa kiinni. Vuokratyövoiman käyttöä
vähennetään aiemmin ilmoitetun mukaisesti yhteensä 700 henkilöä Hollannissa ja
Turkissa. Lomautusten ja irtisanomisten vaikutus Ruotsissa, Suomessa ja
Turkissa kasvaa aiemmin ilmoitetusta 170 henkilöstä yhteensä 900 henkilöön. 

Huolimatta sopeutustoimenpiteistä Componenta kykenee ja haluaa varmistaa vakaat
toimitukset ja näin asiakkaidensa tuotannon häiriöttömyyden. 

Manisan uusi alumiinikomponenttitehdasinvestointi ja Orhangazin
sulatusuuni-investointi on pysäytetty toistaiseksi. Componentan investointien
määrän arvioidaan laskevan kuluvan vuoden 40 Me:n tasolta ensi vuoden 10
Me:oon. 

Heikentyneen markkinatilanteen, asiakkaiden kasvaneiden varastojen sekä
asiakkaiden sopeutustoimenpiteiden johdosta kuluvan vuoden viimeisen
vuosineljänneksen liikevaihdon odotetaan supistuvan edellisen vuoden
vastaavasta ajankohdasta selvästi.  Toimitusten pienentymisen ja raaka-aineiden
poikkeuksellisen voimakkaan hinnanlaskun yhteisvaikutuksesta  sekä henkilöstön
sopeuttamisesta aiheutuneiden kulujen seurauksena tuloksen rahoituserien
jälkeen ilman kertaluontoisia eriä arvioidaan olevan selvästi tappiollinen. 

Componentan koko vuoden 2008 vertailukelpoisen liikevaihdon ja tuloksen
rahoituserien jälkeen ilman kertaluontoisia eriä ennakoidaan olevan edelleen
aiemmin kerrotun mukaisesti selvästi edellisvuotta paremmat. 
 
Talouskriisin johdosta asiakasyritysten luottoriskien arvioidaan kasvaneen.
Kasvaneiden riskien vuoksi Componenta on tehostanut asiakassaatavien perintää
ja lyhentänyt maksuaikoja osalle asiakkaistaan ensi vuoden alusta lukien.
Pienentyvä liiketoiminnan volyymi yhdessä voimakkaasti laskeneiden
raaka-ainehintojen kanssa pienentää käyttöpääomaan sitoutuneita pääomia
merkittävästi kuluvan vuoden neljännen vuosineljänneksen ja vuoden 2009
ensimmäisen vuosipuoliskon aikana. Componentan käyttämättömät luottositoumukset
marraskuun 2008 lopussa olivat 71 Me. 

Helsinki 15 joulukuuta 2008   

COMPONENTA OYJ


Heikki Lehtonen
toimitusjohtaja


LISÄTIETOJA

Heikki Lehtonen
toimitusjohtaja
puh. 010 403 00Componenta on kansainvälisesti toimiva metalliteollisuuden konserni, jonka
tuotantolaitokset sijaitsevat Suomessa, Turkissa, Hollannissa ja Ruotsissa. OMX
Pohjoismaisessa Pörssissä Helsingissä noteeratun Componentan liikevaihto vuonna
2007 oli 635 miljoonaa euroa. Henkilöstön määrä on noin 5 100. Componenta
toimittaa valettuja ja koneistettuja komponentteja sekä niistä koostuvia
vaativia kokonaisratkaisuja asiakkailleen, jotka ovat globaaleja ajoneuvo-,
kone- ja laitevalmistajia. 

Componenta Oyj 
Panuntie 4 
00610 Helsinki
Puh. 010 403 00
Fax 010 403 2721
www.componenta.com

Tilaa

Liitteet & linkit