Componenta julkistaa turkkilaisen Döktas-valimon osavuosikatsauksen

Componenta Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.11.2006 klo 13.15

Componenta julkistaa turkkilaisen Döktas-valimon osavuosikatsauksen
avainluvut

Componenta allekiirjoitti lokakuussa 2006 sopimuksen, jolla se ostaa 
55 % rauta- ja alumiinivalukomponentteja valmistavan Döktas Dökümcülük Sanayi
ve Ticaret A.S:n osake- ja äänivallasta. Döktas on johtava turkkilainen
valimo, jonka liikevaihto vuonna 2005 oli 209 Me. Yritys työllistää noin
2 500 henkilöä ml. vuokratyövoima. Döktasin osakkeet noteerataan
Istanbulin pörssissä. Döktas julkisti 14.11.2006 osavuosikatsauksen
ajalta 1.1. - 30.9.2006. Alla Döktasin osavuosikatsauksen avainluvut sekä
vastaavat Componentan ja Döktasin yhdistetyt pro forma -luvut.


Döktas-tuloslaskelma 2003, 2004 ja 2005 sekä 1-9/2006 ja 1-9/2005


Me             1-9/2006  1-9/2005 1-12/2005 1-12/2004 1-12/2003
LIIKEVAIHTO          171,8   153,8   208,9   204,3   170,9
Hankinnan ja
valmistuksen kulut      -135,4   -133,5   -181,2   -170,8   -145,6
BRUTTOKATE           36,4    20,3    27,7    33,5    25,3
% liikevaihdosta        21,2    13,2    13,3    16,4    14,8
Liiketoiminnan kulut      -18,9   -17,3   -22,7   -23,3   -20,5
LIIKEVOITTO           17,6    3,0    5,0    10,2    4,8
% liikevaihdosta        10,2    2,0    2,4    5,0    2,8
Liiketoiminnan muut
tuotot              0,4    0,8    0,3    0,0    6,2
Rahoitus tuotot ja kulut    -0,1    -1,5    -1,7    -0,9    -0,1
Osuus osakkuusyhtiöiden
tuloksesta            0,3    0,3    0,2    0,3    -0,1
TULOS RAHOITUSERIEN
JÄLKEEN             18,1    2,6    3,8    9,5    10,8
Verot              -5,3    -0,1    0,0    -3,2    0,1
TULOS VEROJEN JÄLKEEN      12,8    2,4    3,8    6,3    10,9
% liikevaihdosta         7,5    1,6    1,8    3,1    6,4
Inflaatio-oikaisut         -     -     -    1,1    2,2
TILIKAUDEN TULOS        12,8    2,4    3,8    7,5    13,1
% liikevaihdosta         7,5    1,6    1,8    3,6    7,7
  
Poistot ja arvonalenemiset    4,5    9,2    12,7    11,1    11,4
KÄYTTÖKATE           22,0    12,2    17,7    21,2    16,2
% liikevaihdosta        12,8    7,9    8,5    10,4    9,5
Döktas-tase 31.12.2004, 31.12.2005 ja 30.6.2006


Me                 30.9.2006 31.12.2005 31.12.2004 31.12.2003
VARAT
PITKÄAIKAISET VARAT
Myytävissä olevat rahoitusvarat     23,6    26,7    16,4    18,0
Aineelliset hyödykkeet         51,7    58,7    54,3    58,5
Aineettomat oikeudet          0,1     0,1     0,1     0,2
Laskennalliset verosaamiset       0,0     0,0     0,0     0,9
PITKÄAIKAISET VARAT YHTEENSÄ      75,4    85,6    70,9    77,5
LYHYTAIKAISET VARAT
Rahavarat                8,0     0,9     3,1     2,2
Myyntisaamiset             43,4    36,6    34,5    24,9
Saamiset intressiyhtiöiltä       16,0    17,0    10,6     8,4
Vaihto-omaisuus             26,2    22,1    24,2    17,8
Muut lyhytaikaiset saamiset       1,3     1,8     2,5     1,5
LYHYTAIKAISET VARAT YHTEENSÄ      94,9    78,4    74,8    54,8
VARAT YHTEENSÄ             170,4    163,9    145,7    132,3
  
OMA PÄÄOMA JA VELAT
OMA PÄÄOMA               96,3    102,7    87,4    84,5
  
VELAT
PITKÄAIKAISET VELAT
Varaukset                4,2     4,3     3,4     3,2
Laskennalliset verovelat         1,6     0,2     0,6
PITKÄAIKAISET VELAT YHTEENSÄ       5,9     4,6     4,1     3,2
LYHYTAIKAISET VELAT
Korolliset velat            40,7    30,4    25,0    11,9
Velat intressiyhtiöille,
korollinen                6,2     8,0     6,8     7,0
Ostovelat                11,5    11,9    14,0    10,5
Velat intressiyhtiöille, koroton     2,6     2,6     4,4    11,8
Saadut ennakot              0,1     0,2     0,2     0,0
Varaukset                1,1     0,1     0,0     0,0
Muut korottomat velat          6,1     3,3     3,8     3,3
LYHYTAIKAISET VELAT YHTEENSÄ      68,2    56,7    54,3    44,6
VELAT YHTEENSÄ             74,0    61,2    58,3    47,8
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ      170,4    163,9    145,7    132,3
  
Käytetyt TRY/EUR kurssit       1,9112   1,5888   1,8278   1,7367Yhdistetty pro forma -tuloslaskelma 1-9/2006, 1-9/2005 ja 112/2005


Me                    1-9/2006    1-9/2005    1-12/2005
LIIKEVAIHTO                 438,4     414,7      552,1
LIIKEVOITTO                 28,9 (1    14,7  (2    15,4
% liikevaihdosta               6,6      3,5       2,8
Rahoitustuotot ja –kulut          -10,6     -11,5      -15,2
TULOS RAHOITUSERIEN JÄLKEEN         18,2      3,1       0,2
Verot                    -5,2      2,1       2,4
TILIKAUDEN TULOS               13,0      5,2       2,6
% liikevaihdosta               3,0      1,3       0,5
Tilikauden tuloksen jakautuminen
Emoyhtiön omistajille             7,2      4,4       1,2
Vähemmistölle                 5,8      0,8       1,4
                       13,0      5,2       2,6
Emoyhtiön omistajille kuuluvasta
voitosta laskettu osakekohtainen
tulos, e                   0,74      0,46      0,13
Osakkeiden lukumäärä          9 687 710   9 625 309    9 628 709
Poistot ja arvonalenemiset          17,4   (1  17,2 (2    24,6
KÄYTTÖKATE                  46,3      31,8      40,0
% liikevaihdosta               10,6      7,7       7,2(1 sisältää konsernireservin tuloutusta 4,3 Me
(2 sisältää konsernireservin tuloutusta 4,6 MeYhdistetty pro forma -tase 30.9.2006


Me                                   30.9.2006
VARAT
PITKÄAIKAISET VARAT
Aineelliset hyödykkeet                           212,0
Sijoituskiinteistöt                             1,9
Liikearvo                                  38,5
Aineettomat oikeudet                            2,0
Osuudet osakkuusyhtiössä                           7,4
Saamiset                                   0,5
Muut sijoitukset                               0,5
Laskennalliset verosaamiset                         8,1
Myytävissä olevat rahoitusvarat                       23,6
PITKÄAIKAISET VARAT YHTEENSÄ                        294,6
  
LYHYTAIKAISET VARAT
Vaihto-omaisuus                               66,1
Saamiset intressiyhtiöiltä                         16,0
Saamiset                                  87,0
Rahavarat                                  18,1
LYHYTAIKAISET VARAT YHTEENSÄ                        187,3
VARAT YHTEENSÄ                               481,8
  
OMA PÄÄOMA JA VELAT
OMA PÄÄOMA
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma                  54,4
Vähemmistöosuus                               43,5
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ                             97,9
  
VELAT
PITKÄAIKAISET
Pääomalaina                                 51,3
Korolliset velat                              56,6
Korottomat velat                               0,1
Varaukset                                  4,7
Laskennalliset verovelat                           2,3
PITKÄAIKAISET VELAT YHTEENSÄ                        115,0
  
LYHYTAIKAISET
Pääomalaina                                 2,9
Korolliset velat                              170,5
Korottomat velat                              94,0
Varaukset                                  1,6
LYHYTAIKAISET VELAT YHTEENSÄ                        269,0
VELAT YHTEENSÄ                               383,9
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ                        481,8
  
Omavaraisuusaste, %                             20,3
Omavaraisuusaste, % pääomalaina omana pääomana               31,6
Korolliset nettovelat, pääomalaina velkana, Me              263,2
Korolliset nettovelat, pääomalaina omana pääomana, Me           208,9
Net gearing, % pääomalaina velkana                     268,8
Net gearing, % pääomalaina omana pääomana                 137,3
Döktasiin kuuluu kaksi liiketoimintayksikköä, rautavalimo Orhangazissa ja
alumiinivalimo Manisassa. Sen asiakkaat toimivat pääasiassa raskaassa
ajoneuvoteollisuudessa, off-road-, koneenrakennus- ja autoteollisuudessa.
Viennin määrä yrityksen kokonaisliikevaihdosta vuonna 2005 oli noin
60 % ja suurin osa viennistä menee läntiseen Eurooppaan.

Yhdessä Componenta ja Döktas ovat Euroopan toiseksi suurin itsenäinen
valukomponenttien ja vaativien valuratkaisujen toimittaja. Yritysten
yhteenlaskettu liikevaihto vuonna 2005 oli 552 Me ja henkilöstön määrä
noin 5 000 ml. vuokratyövoima.

Kaupan toteutuminen vaatii Saksan ja Turkin kilpailuviranomaisten
hyväksymisen, ja sen odotetaan toteutuvan joulukuun puoliväliin
mennessä.


Helsinki 14. marraskuuta 2006


COMPONENTA OYJ

Heikki Lehtonen
toimitusjohtaja


LISÄTIETOJA: Heikki Lehtonen, toimitusjohtaja, puh. 010 403 00

Tilaa