Componenta myy osakkuusyhtiö Ulefosin osakkeet

COMPONENTA OYJ PÖRSSITIEDOTE 16.2.2007 klo 9.30

Componenta myy osakkuusyhtiö Ulefosin osakkeet

Componenta on 16.2.2007 allekirjoitetulla kauppasopimuksella sopinut
myyvänsä omistamansa Ulefos NV AS:n ("Ulefos") osakkeet Cappelen Holding
AS:lle, Ulefosin toiselle omistajalle. Componentan omistusosuus
Ulefosista oli 50 %. Kauppahinta osakkeista on noin 14 miljoonaa euroa ja
Componenta kirjaa kaupasta noin 6,5 miljoonan euron myyntivoiton.

Ulefos-konserni on Pohjoismaiden johtava kaivonkansien valmistaja ja sen
tuotantolaitokset sijaitsevat Ulefossissa Norjassa ja Harjavallassa
Suomessa. Yhtiöllä on vahva asema niin harmaaraudasta kuin
pallografiittiraudasta valetuissa kaivonkansissa ja -osissa
Pohjoismaissa. Ulefosin liikevaihto vuonna 2006 oli noin 295 miljoonaa
Norjan kruunua (noin 38 miljoonaa euroa) ja tulos rahoituserien jälkeen
noin 30 miljoonaa Norjan kruunua (4,2 miljoonaa euroa).

Ulefos-konserni muodostui vuonna 1999, kun aiemmin Componentakonserniin
kuulunut Niemisen Valimo Oy yhdistettiin norjalaisen Ulefos Jernverk KS:n
kanssa.

Nyt tehty kauppasopimus, joka on tarkoitus saattaa päätökseen 1.3.2007
mennessä, on osa Componentan strategian mukaista luopumista
ydinliiketoimintaan kuulumattomista toiminnoista. Kauppa vahvistaa
Componentan vakavaraisuutta ja parantaa siten edellytyksiä
ydinliiketoiminnan kehittämiseen.

Componentan neuvonantajana kaupassa toimii Mandatum & Co Oy.Helsinki 16. helmikuuta 2007

COMPONENTA OYJ

Heikki Lehtonen
toimitusjohtajaLISÄTIETOJA

Heikki Lehtonen
toimitusjohtaja
puh. 010 403 00

Tilaa