Componenta Oyj Osavuosikatsaus 1.1. - 30.9.2011; Tulos parani, kysyntänäkymät vuoden viimeiselle vuosineljännekselle tyydyttävät

Vuoden 2011 heinä - syyskuu lyhyesti (suluissa vastaava ajanjakso vuotta aiemmin)

 • Konsernin tilauskanta kasvoi 21 % ja oli syyskuun lopussa 103,7 Me (85,8 Me).
 • Konsernin heinä - syyskuun liikevaihto kasvoi 19 % 134,1 Me:oon (112,3 Me).
 • Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä nousi ja oli 3,8 Me (3,4 Me).
 • Konsernin kapasiteetin käyttöaste oli 65 % (55%).
 • Tulos rahoituserien jälkeen ilman kertaluonteisia eriä laski edellisvuodesta ja oli -3,5 Me (-2,1 Me).
 • Osakkeenomistajille kuuluva tulos ilman kertaluonteisia eriä oli -2,1 Me (-1,3 Me) eli osakekohtaisesti -0,14 e (-0,09 e).
 • Heinä - syyskuun liiketoiminnan nettorahavirta oli -1,9 Me (-8,6 Me).

Kolmannen vuosineljänneksen liikevoittoa ilman kertaluonteisia eriä paransivat edellisvuodesta korkeammat tuotantovolyymit ja aikaisemmin toteutetut kustannussopeutukset. Liikevoittoa rasitti materiaalilisien piiriin kuulumattomien raaka-aineiden hintojen nousu -3,2 Me.

Vuoden 2011 tammi - syyskuu lyhyesti (suluissa vastaava ajanjakso vuotta aiemmin)

 • Liikevaihto katsauskaudella nousi 35 % ja oli 434,7 Me (320,9 Me).
 • Kapasiteetin käyttöaste katsauskaudella oli 71 % (52 %).
 • Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 23,0 Me (7,7 Me) ja kertaluonteisten erien jälkeen 19,1 Me (7,7 Me).
 • Tulos rahoituserien jälkeen ilman kertaluonteisia eriä oli 3,8 Me (-9,9 Me) ja kertaluonteisten erien jälkeen -0,1 Me (-9,9 Me). 
 • Osakekohtainen tulos ilman kertaluonteisia eriä oli 0,16 e (-0,42 e) ja kertaluonteisten erien jälkeen -0,02 e (-0,42 e).
 • Käyttämättömät luottositoumukset ja rahavarat katsauskauden lopussa olivat 48 Me.   

Markkinanäkymät

Kysyntänäkymät konsernin asiakastoimialoilla ovat vuoden 2011 neljännen vuosineljänneksen alussa tyydyttävät. Viime aikoina voimakkaasti kasvanut rahoitusmarkkinoiden epävarmuus voi vaikuttaa heikentävästi talouden luottamukseen ja sitä kautta Componentan valmistamien komponenttien kysyntään.

Loppuvuoden kysynnän odotetaan säilyvän tyydyttävänä raskaat ajoneuvot -asiakastoimialalla.

Kaivosteollisuuskoneiden komponenttien kysynnän odotetaan säilyvän hyvällä tasolla loppuvuonna lähinnä korkeiden raaka-ainehintojen vuoksi. Rakennuskoneiden kysynnän odotetaan jatkavan kasvuaan kehittyvissä maissa.

Maatalouskoneiden loppuvuoden kysynnän arvioidaan säilyvän hyvällä tasolla maataloustuotteiden kohonneiden hintojen vuoksi ja Venäjän markkinoiden positiivisen kehityksen ansiosta.

Euroopan autoteollisuuden markkinakehityksen odotetaan heikentyvän loppuvuoden aikana. Alumiinivanteiden kysynnän arvioidaan kuitenkin jatkuvan suotuisana myös vuoden 2011 viimeisellä vuosineljänneksellä.

Kysyntänäkymät tuulivoimasektorilla ovat heikot.

Koneenrakennusteollisuuden kysynnän odotetaan pysyvän nykytasolla Pohjois- ja Keski-Euroopassa loppuvuoden aikana.

Componentan näkymät

Componentan näkymät vuodelle 2011 perustuvat yleisiin ulkoisiin suhdanneindikaattoreihin, asiakkaiden antamiin toimitusennusteisiin sekä Componentan tilauskertymään ja tilauskantaan.

Componentan tilauskanta oli syyskuun lopussa 21 % edellisvuoden vastaavaa ajanjaksoa korkeammalla tasolla. Vuonna 2011 konsernin liikevaihdon odotetaan kasvavan noin 30 % ja tuloksen rahoituserien jälkeen ilman kertaluonteisia eriä olevan positiivinen. Koko vuoden liiketoiminnan nettorahavirran odotetaan olevan positiivinen. Vuoden 2011 tuotannollisten investointien arvioidaan olevan noin 20 Me.

Avainluvut

  1-9/2011 1-9/2010 1-12/2010
Tilauskanta katsauskauden lopussa, Me  103,7 85,8 94,6
Liikevaihto, Me 434,7 208,5 451,6
Liikevoitto ennen kertaluonteisia eriä, Me 23,0 4,3 13,6
Liikevoittoprosentti ennen kertaluonteisia eriä, % 5,3 2,4 3,0
Tulos rahoituserien jälkeen ennen kertaluonteisia eriä, Me 3,8 -7,8 -9,9
Tilikauden voitto, Me 0,7 -5,7 -7,5
Osakekohtainen tulos ilman kertaluonteisia eriä, e 0,16 -0,42 -0,45
Net gearing, pääomalainat omana pääomana, % 248,1 179,4  170,5
Sijoitetun pääoman tuotto ilman kertaluonteisia eriä, % 10,6 3,9  5,0
Oman pääoman tuotto ilman kertaluonteisia eriä, % 8,8 -12,7 -10,2
Henkilöstö kauden lopussa (ml. vuokratyövoima) 4 726 4 363  4 414

Toimitusjohtaja Heikki Lehtonen katsauskaudesta:

”Componentan liikevaihto vuoden 2011 yhdeksän kuukauden osalta oli 35 % suurempi kuin edellisvuoden vastaavana aikana. Liikevoitto ilman kertaluonteisiä eriä oli selvästi parempi kuin edellisvuonna korkeampien tuotantovolyymien ja aikaisemmin toteutettujen kustannusten sopeutusten ansiosta. Liikevoittoa kuitenkin rasittivat raaka-aineiden hintojen nousut, erityisesti sellaisten raaka-aineiden osalta, jotka eivät sisältyneet asiakkailta veloitettaviin materiaalilisiin. Yhteensä materiaalilisien piiriin kuulumattomien raaka-aineiden sekä rautaraaka-aineiden hintojen nousun vaikutus yhtiön liikevoittoon katsauskaudella oli -8,5 Me.

Componentan keskimääräinen kapasiteetin käyttöaste katsauskaudella oli 71 %. Liiketominnan kasvu jatkui kaikissa toimintamaissamme, ja edelleen vahvinta kasvu oli Turkissa ja Ruotsissa. Tilauskannat maittain ovat Suomea lukuunottamatta kehittyneet myönteisesti, ja konsernin tilauskanta syyskuun lopussa oli  21 % korkeampi kuin edellisvuoden vastaavana ajankohtana.”


Componentan vuoden 2011 tammi - syyskuun osavuosikatsaus kokonaisuudessaan on pdf-muodossa tämän tiedotteen liitteenä. Osavuosikatsaus on myös saatavissa yhtiön internet-sivuilla osoitteessa www.componenta.com.

Tiedotustilaisuus analyytikoille, median edustajille ja suurimmille osakkeenomistajille klo 10.00

Tiedotustilaisuus pidetään Käpylässä, Satotalon auditoriossa, osoitteessa Panuntie 4, 00610 Helsinki klo 10.00 alkaen. Tilaisuutta voi myös seurata suorana webcast-lähetyksenä internetin kautta. Linkki lähetykseen löytyy osoitteesta www.componenta.com.

Helsinki 18. lokakuuta 2011     

COMPONENTA OYJ

Heikki Lehtonen
toimitusjohtaja

 

LIITE: Componentan osavuosikatsaus tammi - syyskuu 2011

 

LISÄTIETOJA

Heikki Lehtonen
toimitusjohtaja
puh. 010 403 00

Mika Hassinen
talousjohtaja
puh. 010 403 00

 

  

Componenta on kansainvälisesti toimiva metalliteollisuuden konserni, jonka tuotantolaitokset sijaitsevat Suomessa, Turkissa, Hollannissa ja Ruotsissa. Componentan liikevaihto vuonna 2010 oli 452 miljoonaa euroa ja sen osake listataan NASDAQ OMX Helsingissä. Yhtiö työllistää noin 4 400 henkilöä. Componenta toimittaa valettuja ja koneistettuja komponentteja sekä niistä koostuvia vaativia kokonaisratkaisuja asiakkailleen, jotka ovat globaaleja ajoneuvo-, kone- ja laitevalmistajia.