Componenta Oyj:n Joukkovelkakirjalainan 2013 lainaosuuksien haltijoiden kokouksen päätökset

Componenta Oyj:n 25.8.2014 pidetty joukkovelkakirjalainan 2013 lainaosuuksien haltijoiden kokous päätti yhtiön ehdotuksen mukaisesti lykätä joukkovelkakirjalainan 2013 2. syyskuuta 2014 erääntyvän koron maksua Takaisinmaksupäivään (kuten määritelty lainaehdoissa) saakka. Edellä mainittu koron maksun lykkääminen tulee voimaan välittömästi. 

Lisäksi joukkovelkakirjalainan 2013 lainaosuuksien haltijoiden kokous päätti yhtiön ehdotuksen mukaisesti, muuttaa joukkovelkakirjalainan 2013 ehtoja 4 (Korko), 5 (Lainan takaisinmaksu) ja 9 (Erityiset sitoumukset). Ehtomuutosten voimaantulo on ehdollinen osakeannin, jossa yhtiö tarjoaa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen merkittäväksi yhteensä enintään 53 000 000 uutta osaketta yksityishenkilöille ja yhteisöille Suomessa, toteutumiselle suunnitellulla tavalla. Osakeannin toteutuminen suunnitellulla tavalla edellyttää yhtiön hallituksen päätöstä hyväksyä osakeannissa tehdyt merkinnät. 

Joukkovelkakirjalainan 2013 ehtojen kohta 4 muutettiin seuraavaan muotoon:                     

”4. Korko 

Lainaosuuksien pääomalle kertyy Muutospäivään saakka (Muutospäivä mukaan lukien) kiinteää vuotuista korkoa 10,75 prosenttia. Muutospäivän jälkeen lainaosuuksien pääomalle kertyy kiinteä 2,00 prosentin vuotuinen korko. Ensimmäinen koronmaksupäivä oli 2. maaliskuuta 2014. Kaikki 2. maaliskuuta 2014 jälkeen kertyvät korot maksetaan Takaisinmaksupäivänä (kuten määritelty alla). 

Lainan korko lasketaan kyseisen korkojakson aikana kuluneiden päivien todellisen määrän mukaan jaettuna 365:lla (tai, jos kyseessä on karkausvuosi, 366:lla).” 

Joukkovelkakirjalainan 2013 ehtojen kohta 5 muutettiin seuraavaan muotoon: 

“5. Lainan takaisinmaksu 

Lainaosuuksien pääoma maksetaan takaisin kokonaisuudessaan nimellisarvoisena 31. joulukuuta 2019 tai (ehdollisena aikaisemmalle tai samanaikaiselle yhtiön Nykyisen Seniorvelan takaisinmaksulle) minä tahansa aiempana Liikkeeseenlaskijan hallituksen päättämänä ajankohtana (”Takaisinmaksupäivä") siltä osin kuin Liikkeeseenlaskija ei ole maksanut Lainaa ennakkoon jäljempänä olevan kohdan 8 (Omistuksenmuutostapahtuma ja Listaltapoistumistapahtuma) tai 10 (Eräännyttämisperusteet) mukaisesti.” 

Joukkovelkakirjalainan 2013 ehtojen kohdasta 9 poistettiin seuraavat rajoittavat sitoumukset ja niiden yhteydessä käytetyt määritelmät: 

  • 9.1 Varojen jakaminen;
  • 9.2 Velkaantuneisuus ja Sallittu Velan Määrä;
  • 9.3 Vakuuden asettamiskielto;
  • 9.5 Toiminnan luonne;
  • 9.6 Uusien Hybridilainojen tuottojen käyttäminen;
  • 9.7 Uusien Pääomalainojen tuottojen käyttäminen;
  • 9.8 Hybridilainojen ja Pääomalainojen jälleenrahoittaminen;
  • 9.9 Myynnit;
  • 9.10 Myynnistä saatujen tuottojen käyttö; ja
  • Ehtojen kohdan 9.12 viimeinen kappale.  

Helsinki 25. elokuuta 2014 

COMPONENTA OYJ
 

Heikki Lehtonen
toimitusjohtaja  

 

LISÄTIETOJA 

Heikki Lehtonen
toimitusjohtaja
puh. 010 403 2200 

Mika Hassinen
talousjohtaja
puh. 010 403 2723  

 

Componenta on kansainvälisesti toimiva metalliteollisuuden konserni, jonka tuotantolaitokset sijaitsevat Suomessa, Turkissa, Hollannissa ja Ruotsissa. Componentan liikevaihto vuonna 2013 oli 511 miljoonaa euroa ja sen osake listataan NASDAQ OMX Helsingissä. Yhtiö työllistää noin 4 400 henkilöä. Componenta toimittaa valettuja ja koneistettuja komponentteja sekä niistä koostuvia vaativia kokonaisratkaisuja asiakkailleen, jotka ovat globaaleja ajoneuvo-, kone- ja laitevalmistajia.