Componenta Oyj:n Joukkovelkakirjalainan 2013 lainaosuuksien haltijoiden kokouksen päätös

Componenta Oyj:n 14.7.2014 pidetty joukkovelkakirjalainan 2013 lainaosuuksien haltijoiden kokous päätti yhtiön ehdotuksen mukaisesti muuttaa joukkovelkakirjalainan 2013 ehtojen kohtaa 5 sekä kohdan 5 mukaan määriteltyä lainan takaisinmaksun ajankohtaa siten, että yhtiön hallitus voi päättää 2013 lainaosuuksien ennenaikaisesta lunastamisesta. 

Joukkovelkakirjalainan 2013 ehtojen kohta 5 muutettiin seuraavaan muotoon:                     

”5. Lainan takaisinmaksu
Lainaosuuksien pääoma maksetaan takaisin kokonaisuudessaan nimellisarvoisena 2. maaliskuuta 2017 tai (ehdollisena aikaisemmalle tai samanaikaiselle yhtiön Nykyisen Seniorvelan takaisinmaksulle) minä tahansa aiempana liikkeeseenlaskijan hallituksen päättämänä ajankohtana (”Takaisinmaksupäivä”) siltä osin kuin Liikkeeseenlaskija ei ole maksanut Lainaa ennakkoon jäljempänä olevan kohdan 8 (Omistuksenmuutostapahtuma ja Listaltapoistumistapahtuma) tai 10 (Eräännyttämisperusteet) mukaisesti.” 

Hyväksytyt joukkovelkakirjalainan 2013 ehtojen muutokset astuvat voimaan välittömästi.  

Helsinki 14. heinäkuuta 2014 

COMPONENTA OYJ
 

Heikki Lehtonen
toimitusjohtaja   

 

LISÄTIETOJA

Heikki Lehtonen
toimitusjohtaja
puh. 010 403 2200 

Mika Hassinen
talousjohtaja
puh. 010 403 2723

   

Componenta on kansainvälisesti toimiva metalliteollisuuden konserni, jonka tuotantolaitokset sijaitsevat Suomessa, Turkissa, Hollannissa ja Ruotsissa. Componentan liikevaihto vuonna 2013 oli 511 miljoonaa euroa ja sen osake listataan NASDAQ OMX Helsingissä. Yhtiö työllistää noin 4 400 henkilöä. Componenta toimittaa valettuja ja koneistettuja komponentteja sekä niistä koostuvia vaativia kokonaisratkaisuja asiakkailleen, jotka ovat globaaleja ajoneuvo-, kone- ja laitevalmistajia.